Hjertestartere og førstehjelpskurs til Valdres!

Sammen med Ida Eides Minnefond ønsker vi å øke beredskap og kompetanse knyttet til livreddende førstehjelp i lokalsamfunnet. 

Ida Eides Minnefond

Sammen med Ida Eides Minnefond ønsker vi å øke beredskap og kompetanse knyttet til livreddende førstehjelp i lokalsamfunnet. 

I 2020 deler vi ut hjertestartere og førstehjelpskurs til en samlet verdi på kroner 300 000 til lag, klubber og foreninger i Valdres. Hver pakke består av Ida-sekken som inneholder alt som trengs dersom ulykken skjer under aktivitet.

Ida Eides minnefond er en ideell stiftelse med allmennyttige formål som ble  stiftet 16. november 2018 etter initiativ fra Idas nærmeste.

Les mer om Ida Eide og Ida Eides Minnefond her

Samarbeidet mellom Gjensidige Valdres og Ida Eides Minnefond har som formål å redde liv, både i og utenfor idretten, ved å:

  • øke kunnskapen om livreddende førstehjelp i norsk topp- og breddeidrett
  • bidra til synergieffekter, kunnskap og bevissthet om førstehjelp og hjertestartere, herunder holde kurs i førstehjelp, øke tilgangen til flere hjertestartere osv.
  • påvirke beslutningstakere til økt bevissthet rundt hjertehelse i idretten
  • bidra til økt fokus og forskning på skjulte hjertefeil.

Ida-sekken

Ida-sekken inneholder hjertestarter og førstehjelpsutstyr som dere enkelt kan ta med dit dere trener.

Førstehjelpskurs

De som mottar hjertestarter får også et kurs for å lære hvordan man skal bruke hjertestarteren. Kurset må gjennomføres innen tre måneder etter at dere har mottatt Ida-sekken.

Lykke til med søknaden!

Relatert innhold