Dette må du vite om dashbordkamera

Dette må du vite om dashbordkamera

Politiet misliker dem, men dashbordkameraene er helt lovlige å bruke. I hvert fall så lenge du tenker deg om før du legger ut opptakene dine på nett.

Stadig flere biler har fått et ekstra øye i frontruten. Et dashbordkamera tar opp video av omgivelsene og kan stå på opptak både mens du kjører og når bilen står parkert.

UP sjef Runar Karlsen
UP-sjef Runar Karlsen

Å bruke dashbordkamera er lov, i hvert fall så lenge du er på riktig side av personvernlovgivningen når du legger ut opptak.

Bilder fra «dashcams» kan også benyttes i politi- og forsikringssaker. Likevel er politiet skeptisk til at folk gjør opptak av det som skjer langs veien.

– Det er politiet som skal overvåke trafikken, ikke den enkelte fører, sier UP-sjef Runar Karlsen, før han fortsetter:

– Dashbordkameraer overvåker trafikale situasjoner, og de kan nok brukes i saker der forsikringsselskaper og politiet blir involvert. Vi anbefaler likevel ikke at det monteres slikt utstyr. Det er politiets oppgave å sikre bevis, sier UP-sjefen.

Les også: Nå får du prikker hvis du bruker telefonen ulovlig

Video legger ballen død

Forsikringsbransjen er derimot mer positiv til bruken av dashbordkamera. Det finnes mange eksempler på at opptak har blitt avgjørende bevis i forsikringssaker, opplyser fagsjef Tor-Eilev Hefre i Gjensidige.

Tor Hefre
Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige

– En video fra et dashbordkamera kan være et godt bevis, som legger diskusjoner og uenigheter døde. Gjensidige har benyttet slike videoer som bevis i flere kollisjonssaker, og det er bred enighet om denne praksisen i bransjen. Betingelsen er at personvernet ivaretas, sier Hefre.

Etter hvert som det blir flere biler med dashbordkamera, får så også forsikringsselskapene tilgang til videoopptak i stadig flere saker.

– Opptak kan komme fra én eller flere av de involverte partene. De kan også komme fra folk som har vært vitner til hendelsen og som har filmet uhellet, forklarer Hefre.

Han forteller at det finnes tilfeller der video har sannsynliggjort grov uaktsomhet eller uriktig forklaring.

– Ett eksempel var en bilfører som hevdet at han hadde holdt forsvarlig hastighet, men likevel mistet kontrollen over bilen og havnet utfor veien. En video fra et møtende kjøretøy viste imidlertid at uhellet skyldtes en stygg forbikjøring i svært høy hastighet, forteller Hefre.

Les også: Se opp for glatte kjøreforhold

Holder seg på matta

Ifølge Hefre er det mye som tyder på at økt forekomst av dashbordkamera får flere til å holde seg på matta. Slik sett kan et dashbordkamera sies å virke skadeforebyggende.

– Samtidig er det selvsagt viktig at du ikke betjener kameraet mens bilen er i fart, presiserer fagsjefen.

Han understreker at videoopptak kan være et supplement, og ikke en erstatning, for skademelding og annen dokumentasjon i en forsikringssak.

– I tillegg er det viktig å være klar over at et videoopptak viser et utsnitt av virkeligheten. Det som skjedde før og etter at opptaket ble gjort kan ha betydning for hvorfor uhellet skjedde – og for utfallet av en sak, sier Hefre.

Øker ikke risikoen

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk
Bård Morten Johansen

Trygg Trafikk ser liten grunn til å rope varsku om bruken av dashbordkamera. Ifølge seniorrådgiver Bård Morten Johansen er det ikke grunnlag for å hevde av disse apparatene øker ulykkesrisikoen.

– Det vanligste er nok at man skrur på kameraet ved starten av kjøreturen, og at det deretter surrer og går på egen hånd. Hvis man derimot lar seg friste til å legge seg på hjul for å dokumentere lovbrudd eller risikoatferd, vil dette selvsagt være svært trafikkfarlig, påpeker Johansen.

Les også: Førerkortet ditt kan bli digitalt

Ansikter og bilnummer må sladdes

Du kan gjøre opptak med dashbordkameraet ditt uten å komme i konflikt med lovverket. Skal en video publiseres på nett, må du derimot holde tunga rett i munnen. Her er det nemlig lett å trå feil med tanke på personvernet.

atle aarnes datatilsynet p
Atle Årnes

– Det viktigste du må huske på er at det ikke skal være mulig å identifisere enkeltpersoner – med mindre de har gitt uttrykkelig samtykke. Bilskilt og andre identifiserende detaljer skal også sladdes. I tillegg må du være ekstra aktsom hvis du har gjort opptak av en kollisjon og/eller skadde personer, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

Høsten 2018 avslørte Digi.no at en kameraprodusent ga utenforstående tilgang til «live» video og lyd. I tillegg kunne man følge bilens posisjon, fart og retning i sanntid uten at sjåførene visste om det. Saken ble fulgt opp av TV 2.

– Et eksempel på et dårlig personvern, slår Årnes fast.

Les også: 150 000 nordmenn har fått identiteten misbrukt

Ifølge fagdirektøren bør du tenke deg om før du eventuelt setter kameraet på opptak i en parkert bil.

– Noen gjør dette som en sikkerhetsforanstaltning, men helt uproblematisk er det ikke. Hvis kameraet peker mot naboens terrasse, eller registrerer når folk i borettslaget kommer og går, kan det være brudd på privatlivets fred, sier Årnes, før han avslutter:

– Loven setter grenser for videoovervåkning av egen eiendom, og det er fornuftig å ta hensyn til omgivelsene også ved bruk av dashbordkamera.

Les også: Fem gode råd ved viltpåkjørsel

Har du riktig bilforsikring?

Sist oppdatert: