Interaktiv skjerm i bil.

Skjermen stjeler oppmerksomheten

Én av to bilførere har opplevd at den interaktive skjermen i bilen tar oppmerksomheten bort fra kjøringen. Det fører til mange farlige situasjoner, viser ny undersøkelse.

Geirr Tangstad-Holdal i TSF
Geirr Tangstad-Holdal. Foto: Erik Burås, STUDIO B13

– Det er alvorlig at halvparten av bilistene ser på skjermen i stedet for på veien. Ekstra ille blir det når vi vet at dette kommer i tillegg til oppmerksomhetstyven mobil, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen (TSF).

I en undersøkelse utført av IPSOS for TSF og Gjensidige, ble 3 500 bilførere spurt om skjermvanene sine. Halvparten hadde opplevd at den interaktive skjermen i bilen tar oppmerksomheten bort fra kjøringen.

– Av disse sa en fjerdedel at de hadde havnet i farlige situasjoner på grunn av skjermbruken, sier Tangstad-Holdal.

Han viser til at halvparten av norske biler har innebygget berøringsskjerm.

(Se flere fakta fra undersøkelsen nederst i artikkelen)

Geirr Tangstad-Holdal i TSF
Geirr Tangstad-Holdal. Foto: Erik Burås, STUDIO B13

En folkesykdom

Marie Brudevold
Marie Brudevold i Gjensidige

– Dessverre er det mange som ikke dropper bruk av skjermer mens de kjører bil. Dette bekymrer oss, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige.

I undersøkelsen svarte 40 prosent av de som hadde opplevd ubehagelige eller farlige situasjoner at bruken av berøringsskjermen førte til en ulykke eller et uhell. Dette utgjør tre prosent av alle som kjører bil, påpeker Brudevold.

– Vi hadde håpet på bedre tall. Samtidig er vi ikke overrasket. Vi vet jo allerede at altfor mange bruker mobilen til å sjekke sosiale medier og ta selfies mens de kjører bil, sier hun.

Brudevold og Tangstad-Holdal omtaler uoppmerksomhet bak rattet som en folkesykdom. De mener det er nødvendig med en holdningsendring blant bilførere. I tillegg nevner de flere andre tiltak for å øke trafikksikkerheten, som flere politikontroller og fortløpende arbeid med å gjøre veiene trygge.

Marie Brudevold
Marie Brudevold i Gjensidige

Kan straffes med bot eller fengsel

Steven Hasseldal i Politiet
Steven Hasseldal

Det er forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon mens du kjører bil. Forbudet omfatter ikke betjening av berøringsskjermer, men dette kan likevel være straffbart, opplyser UP-sjef Steven Hasseldal.

Han viser til vegtrafikklovens § 3, som sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

– Hvis uoppmerksomhet fører til at du bryter bestemmelsen, risikerer du bot eller – i graverende tilfeller – fengselsstraff, sier Hasseldal. Han opplyser at en eller annen form for uoppmerksomhet var medvirkende årsak i hele 50 dødsulykker i 2019.

– Vi anbefaler at du setter deg godt inn i berøringsskjermen og i minst mulig grad betjener den under kjøring. Vent med å endre innstillinger og lignende til bilen er parkert. Når du kjører bil, så gjør bare det, sier Hasseldal.

Steven Hasseldal i Politiet
Steven Hasseldal

Kjører i blinde

Audun Bergerud i NAF
Audun Bergerud

Teknisk konsulent Audun Bergerud i NAF peker på at teknologien er i rask utvikling. I moderne biler har berøringsskjermen i stor grad erstattet hendler og knapper.

– Det virker av og til som om man må inn i en meny for å skru på vindusviskerne. Det er mer knotete å skulle treffe et lite område på en berøringsskjerm enn å vri på en bryter, sier Bergerud.

Han opplyser at noen produsenter legger inn begrensninger som for eksempel gjør det umulig å betjene GPS-en mens bilen er i fart. Likevel handler spørsmålet om trygg ferdsel til syvende og sist om bilførerens holdninger og atferd.

– Selv om den interaktive skjermen ikke er omfattet av mobilforbudet, er det i prinsippet ingen forskjell på disse to. NAF støtter politiets oppfordring om at du i størst mulig grad bør kunne betjene bilens funksjoner uten å ta blikket fra veien. Husk at et par sekunders uoppmerksomhet er nok til at du kjører mange meter i «blinde», sier Bergerud.

Audun Bergerud i NAF
Audun Bergerud

Mer om TSF og Gjensidiges undersøkelse:

  • Flere menn (30 %) enn kvinner (21 %) har opplevd at det å bli forstyrret av skjerm har ført til ubehagelige eller farlige situasjoner.
  • 42 prosent av dem mellom 18 og 39 år svarte ja på spørsmål om de har opplevd ubehagelige eller farlige situasjoner.
  • 100 000 bilførere har opplevd trafikkuhell som skyldes bruk av berøringsskjerm. Dette kan ha ført til skader for cirka én milliard kroner, viser statistikk for skadeforsikring.

Sist oppdatert: