Digitalt førerkort. Skannes i butikken.

Førerkortet ditt kan bli digitalt

I Finland testes nå førerkort på mobilen. – Spennende, mener samferdselsministeren og vegmyndighetene i Norge. Men vi må regne med å ha førerkort av plast i enda noen år.

Løsninger for digitale førerkort testes nå ut flere steder i verden, og Finland er et av landene som ligger langt fremme i utviklingen. Der ble et pilotprosjekt lansert i februar 2018.

Enklere og sikrere

Et digital førerkort kan ha flere fordeler. Det er lettvint å ha «lappen» på mobilen – ingen går lenger hjemmefra uten den. Dessuten vil det bli enklere å fornye førerkortet og holde det oppdatert med bilde, nye førerkortklasser og så videre.

I tillegg påpeker utviklere i både Finland og USA at avanserte digitale sikkerhetstiltak er effektivt mot svindel og forfalskninger. Som bruker får du også muligheten til å sile privat informasjon du gir fra deg – alt etter hva de som etterspør opplysninger trenger eller har krav på.

Statsråden: – Spennende utvikling

Samferdselsminister Jon Georg Dale Foto: Olav Heggø
Samferdselsminister Jon Georg Dale Foto: Olav Heggø

Samferdselsminister Jon Georg Dale er klar på at digitale førerkort er interessant også i Norge.

– Det kan gjøre hverdagen lettere for folk flest. For myndighetene kan det bidra til enklere og bedre tjenester og kontroller. Vi følger arbeidet med stor interesse, sier han til godtforberedt.no. Statsråden peker samtidig på at det finnes hindringer på veien mot digitale førerkort.

– Vi må sikre personvernet og hindre misbruk. Det innebærer blant annet at personlige opplysninger må være tilstrekkelig beskyttet. Samtidig må relevant informasjon være tilgjengelig for myndighetene ved behov. Det gjelder blant annet politiet, som skal kunne gjøre oppslag mot Autosys ved kontroller. Vi trenger også tilpasninger i det europeiske rettslige rammeverket for førerkort, sier han.

Samferdselsminister Jon Georg Dale Foto: Olav Heggø
Samferdselsminister Jon Georg Dale Foto: Olav Heggø

Vegvesenet: Behov for endringer i lover og regler

Synnøve Vebostad, leder av førerkortkontoret i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Fotobyline: Statens vegvesen/Henriette Busterud
Synnøve Vebostad, leder av førerkortkontoret i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Fotobyline: Statens vegvesen/Henriette Busterud

I Finland tar man de samme forbehold som Jon Georg Dale, og dette er en viktig grunn til at ordningen med digitale førerkort er et prøveprosjekt. En fullverdig innføring vil måtte omfatte lovendringer også i Finland, og derfor må bilførere i landet ha vanlig førerkort i tillegg til det digitale.

Vegdirektoratet i Norge peker på de samme utfordringene. Synnøve Vebostad, som leder førerkortkontoret i Statens vegvesen, utdyper:

– Vi har satt i gang et utredningsarbeid for å se på hvordan vi kan tilby digitale førerkort i Norge. Ennå er det for tidlig å si noe om når dette eventuelt kan bli en realitet, da det er nødvendig med både teknisk utvikling og endring av regelverket.

Synnøve Vebostad, leder av førerkortkontoret i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Fotobyline: Statens vegvesen/Henriette Busterud
Synnøve Vebostad, leder av førerkortkontoret i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Fotobyline: Statens vegvesen/Henriette Busterud

Andre digitale løsninger

Vebostad peker samtidig på at vegmyndighetene fokuserer på digitale tjenester for bilistene.

– Vi ønsker å tilby gode digitale løsninger der det er mulig, og vi har allerede en digital tjeneste for omregistrering av brukte kjøretøy, sier hun.

Slik fungerer det digitale førerkortet

I Finland kan innbyggerne laste ned en app som gir dem tilgang til førerkortet på mobiltelefonen. FOTO: Aleksi Malinen/TRAFI
I Finland kan innbyggerne laste ned en app som gir dem tilgang til førerkortet på mobiltelefonen. FOTO: Aleksi Malinen/TRAFI

Finnenes ordning innebærer at hver enkelt bilfører identifiserer seg overfor myndighetene med Bank-ID eller lignende. Når dette er gjort, lastes førerkortinformasjonen opp fra trafikketaten som en strekkode til en app. Der kobles strekkoden sammen med det nyeste bildet det offentlige har av brukeren. I appen ligger det også annen relevant informasjon, blant annet om kjøretøy man eier.

Sikkerheten ivaretas primært ved at brukeren selv legger inn en firesifret PIN-kode eller bruker touch/Face-ID for å sikre opplysningene på telefonen. Det er også lagt inn flere tiltak som skal forebygge svindel. Blant disse er et digitalt vannmerke,  knyttet til mobilens gyrofunksjon, og en QR-kode som kan lastes opp ved mistanke om misbruk.

Les mer om bilforsikring

I Finland kan innbyggerne laste ned en app som gir dem tilgang til førerkortet på mobiltelefonen. FOTO: Aleksi Malinen/TRAFI
I Finland kan innbyggerne laste ned en app som gir dem tilgang til førerkortet på mobiltelefonen. FOTO: Aleksi Malinen/TRAFI

Sist oppdatert: