Tesla som lader.

Frykter færre reparasjoner og flere vrakinger med ny regel

Fra 2023 er det innført moms på elbilbatterier. Det lover ikke godt for det grønne skiftet.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige,
Arne Voll

Elbilbatterier kan fort koste flere hundre tusen kroner. Noen ganger er faktisk prisen på batteriet høyere enn verdien på hele elbilen, informerer NAF på sine nettsider.

– Batteripakker som tidligere var svært kostbare å skifte ut er fra årsskiftet blitt 25 prosent dyrere, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Hva betyr det? At reparasjon av elbilbatterier vil kunne være mindre lønnsomt enn vraking.

– Skifte av komplett batteripakke på enkelte biler kan i ekstreme tilfeller koste nærmere en halv million kroner. Da er det ikke vanskelig å skjønne at veien til kondemnering er blitt kortere, sier Voll.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige,
Arne Voll

«Strøkne» biler kan gå i graven

De fleste forsikringsselskapene har skjerpet grensen for når en bil skal kondemneres. Gjensidige reparerer biler med verkstedregninger på opptil 80 prosent av kjøretøyets nybilpris, fra 60 prosent tidligere. Endringen sikrer at flere biler unngår vraking.

– Nå er imidlertid de ekstreme prisene blitt en utfordring også for forsikringsbransjen.

Får man en skade på elbilens batteri, vil denne normalt dekkes av forsikringsselskapet. Hvis batteriet plutselig slutter å fungere optimalt, er dette derimot en kostnad eier selv må ta – enten på garantien, via leverandør eller av egen lomme.

– I siste tilfelle blir det naturlig nok en avveining av om reparasjonen er verdt det. Vi i Gjensidige synes det er trist og uakseptabelt at «strøkne» biler med kun et par år på veien blir kondemnert, sier kommunikasjonssjefen og legger til:

– Dessverre tror vi at dette vil bli et økende problem fremover med momspåslaget.

Må bli enklere og billigere med reparasjon

Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender.
Anja Bakken Riise. Foto: Joakim Andreassen

Framtiden i våre hender er enig i at moms på elbilbatterier ikke er veien å gå. Det må bli enklere å holde elbiler i bruk, ettersom de er så ressurskrevende å produsere, påpeker leder for miljøorganisasjonen Anja Bakken Riise.

– Klimagevinsten fra elbilpolitikken står i fare for å bli spist opp av for mange nye biler på veiene. Vi har fått en million flere biler på norske veier siden 2000. Da er det viktig at vi får en sirkulær bilproduksjon med så lite bruk og kast som mulig, sier Riise.

Hun mener at momspåslaget på reservedeler gjør den jobben vanskeligere.

– Vi trenger også å stille større krav til produsenter om lengre garanti og om å gjøre det både enklere og billigere å reparere biler, blant annet med brukte reservedeler og brukte batterier. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke bare er batteriene som gjør det kostbart å reparere. All den avanserte elektronikken i nye biler har også gjort dette vanskeligere.

Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender.
Anja Bakken Riise. Foto: Joakim Andreassen

Sist oppdatert: