Utreder fra Gjensidige tar bilde av åsted.

Ny teknologi slår kloa i flere forsikringssvindlere

I 2023 tok Gjensidige i bruk ny teknologi for å avdekke forsikringssvindel. Det har høstet frukter.

Vera Sønsthagen, leder for utredning i Gjensidige.
Vera Sønsthagen

Teknologien omfatter 100 forskjellige parametere som analyserer og vurderer bilder og dokumenter fra skadesaker, forteller Vera Sønsthagen, leder for utredning i Gjensidige. Utrederne bruker i tillegg et såkalt SVIK-filter, som analyserer flere ulike datakilder, både interne og eksterne, blant annet innholdet i skademeldingen og deretter gir en score fra 0 til 100 på sannsynlighet for svindel.

– Teknologien kan for eksempel sjekke om datoen et bilde er tatt stemmer overens med telefonens iOS-oppdatering, og om geolokasjonen samsvarer med hvor vedkommende påstår å ha mistet noe. Teknologien tar for seg både metadata og det visuelle i bildet/dokumentet, sier Sønsthagen.

Til sammenlikning må et menneske ta stilling til ett og ett parameter av gangen. Det vil si at volumet utrederne kan gå gjennom på kort tid er mye høyere enn hva som ville gått an manuelt, sier hun.

– Likevel kan vi ikke støtte oss fullt og helt på teknologien. Menneskelig dømmekraft er nødvendig for å plukke opp små nyanser og for å forstå konteksten rundt dataene som teknologien presenterer.

Vera Sønsthagen, leder for utredning i Gjensidige.
Vera Sønsthagen

Fra papir og blyant til dataprogrammer

Dialog er en helt essensiell kilde til informasjon når det kommer til å avdekke svindel. Det har vært en del av utredningsarbeidet til alle tider, påpeker Sønsthagen.

– Da som nå er dette det aller viktigste i arbeidet vårt – å snakke med folk. Før måtte man støtte seg på papir og blyant for å skrive ned informasjon og kartlegge mønstre, mens nå har vi Excel og andre programmer som effektiviserer slike prosesser.

På tidlig 2000-tallet var utrederne avhengig av å reise en del for å snakke med kunder ansikt til ansikt. I dag går det langt mindre tid på reising når dialogen kan tas over Teams.

– Sammenlikning av spor og tekniske undersøkelser er ganske likt nå som tidligere, men vi har fått ny teknologi, for eksempel røntgen og mikroskop, som hjelper oss med å komme nærmere sannheten, sier lederen.

Bildet viser et avisutklipp fra 1986, med overskriften: "Verd sin vekt i gull".
AVISUTLKIPP: Tilbake i 1986 var Gjensidige allerede godt i gang med utredningsarbeidet.

Svindler på bekostning av egen helse og verdier

Selv begynte Sønsthagen i Gjensidige i 2006. Den gangen foregikk utredningsarbeidet utelukkende på tingskade, forteller hun.

– Etter hvert begynte vi også å utrede personskader, som jo kan betegnes som en milepæl. Vi innså at folk er villige til å begå forsikringssvindel på bekostning av både materielle ting og helse. Noen år senere ble elektroniske kvitteringer vanlig, og da startet kappløpet med å avdekke dokumentforfalskning. Parallelt var det mange unge som lærte seg å kode og manipulere.

– De tok ledelsen en stund, men ved å ha jobbet målrettet over flere år tok vi dem igjen. Med det nye datasystemet på plass jobber vi enda mer effektivt på dette området.

Kunstig intelligens: Så langt en fordel

Spesielt de siste årene har kunstig intelligens begynt å skyte fart i Norge. Foreløpig ser ikke Sønsthagen dette som noen stor trussel for utredningsarbeidet.

– Vi bruker AI-verktøy selv for å analysere tekst, oppsummere tekst og for evaluering av bilder. Så langt har det slått ut til vår fordel, men vi kan ikke lene oss tilbake med den tanken når alt utvikles hele tiden.

Hun er overbevist om at teknologiens fremskritt vil by på utfordringer, men lar seg ikke skremme av den grunn.

– Vi må hele tiden må være nysgjerrige og proaktive rundt å avdekke hvilke muligheter som kan brukes mot oss. Det er en naturlig del av jobben; å sette seg inn i hodene til de som prøver å lure deg. Samtidig tror jeg det blir viktig å få nok og riktig data til bruk i SVIK-filter, for å kunne plukke kundene og sakene vi bør se nøyere på.

– Kombinasjonen av kreativitet hos oss som utvikler filteret og tilgang på riktig og god data blir nødvendig fremover, konkluderer Sønsthagen.

– Penger fra ærlige kunder skal ikke gå til svindlere

Forsikring kan sees på som et slags spleiselag der alle kundene kaster inn litt penger hver. Når noen havner utfor et uhell, brukes en del av potten for å hjelpe den uheldige.

Det er tanken bak forsikring, og grunnen til at det jobbes iherdig for å ta de med uredelige hensikter.

– Det er viktig at pengene fra de ærlige kundene våre ikke går til utbetalinger til svindlere, men tilbake til dem. Vi har mange kloke hoder hos oss i Gjensidige. Etter min mening har Gjensidige vært bransjeledende på utredning i mange år, og den posisjonen skal vi beholde.

Sist oppdatert: