Høstemaskin i kornåker.

Tyveribande herjer på Østlandet

Flere bønder har den siste tiden fått besøk av tyver som går målrettet på GPS-utstyr montert i traktorer. Når alarmen går ett sted, bør folk i nærliggende områder være på vakt.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.
Pål Rune Eklo

Gjensidige oppfordrer eiere av landbruks- og anleggsmaskiner til å være ekstra oppmerksomme. 

– Ofte er det omreisende bander som står bak. De raider område etter område, beveger seg raskt og frakter utstyret ut av landet i løpet av kort tid. Noe av tyvegodset finner vi igjen, men en god del blir dessverre borte for godt, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i forsikringsselskapet.

Hvert år blir det stjålet GPS-utstyr for flere titalls millioner koner fra landbruks- og anleggsmaskiner i Norge, ifølge anslag fra Gjensidige.

– Dette er et tilbakevendende problem og stadig økende i omfang. Vanligst er tyveriene rundt vår- og høstonna, men nå ser vi altså at bandene operere hele året, sier Eklo. Og, de blir stadig frekkere. Det er ikke uvanlig at traktoren har stått hjemme på gårdsplassen når tyveriet utføres.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.
Pål Rune Eklo

Ta av utstyret og oppbevar det trygt

Innkjøpspris for en komplett GPS-enhet er flere hundre tusen kroner. I tillegg er det vanlig at de kriminelle knuser en rute eller bryter opp en lås for å komme seg inn i førerhuset. Stjålet og ødelagt utstyr dekkes av forsikringen, men tyveriene påfører likevel store tap.

– I tillegg til de store verdiene forsvinner det store mengder viktig informasjon som er lagret i GPS-utstyret. Det kan være tidkrevende å legge inn data i nye enheter, spesielt hvis man ikke har tatt backup, sier Eklo.

Det er ofte vanskelig å gardere seg helt mot tyveri, men kommunikasjonssjefen oppfordrer til at utstyret plukkes av og lagres trygt om natten eller når arbeidsmaskinen ikke er i bruk – om det er mulig.

– Hvis mange arbeidsmaskiner parkeres på samme sted kan overvåkning, vakthold eller alarmer hindre at tyvene velger å stjele fra akkurat de maskinene.

Viktig med riktig forsikring

GPS er en kostbar, men i mange tilfeller nyttig, investering i anleggsbransjen og i landbruket. Eklo oppfordrer folk til å sjekke at de har dekning for tyveriene på sin forsikring.

– Når du rammes av dette er det viktig at du har korrekt forsikring for å begrense ditt økonomiske tap. Ikke vent med å sjekke dette med ditt forsikringsselskap. Vær sikker på at det er tatt høyde for ekstrautstyret på arbeidsmaskinforsikringen din, sier Eklo.

– For Gjensidige er utstyret som er oppført i kjøpskontrakten som på arbeidsmaskinen inkludert i forsikringen, forutsatt at du har tyveridekning. Har du derimot ettermontert dette utstyret, eller at det brukes på flere maskiner, bør du ta kontakt med for å sikre at du har dette utstyret forsikret, råder han.

Eklos fire råd for tyverisikring:

  1. Vær oppmerksom på mistenkelig aktivitet i området. Tyvene gjør seg ofte kjent før de velger hvor de skal slå til.
  2. Følg med i media og snakk med naboer hvis det har vært tyveri i nærheten.
  3. Gjør det vanskelig for tyvene. En etterlatt traktor på jordet er enklere å stjele fra enn en som står hjemme på gården.
  4. Er det mulig, så fjern utstyr fra maskinen når den ikke er i bruk.

Les mer om arbeidsmaskinforsikring

Sist oppdatert: