Forstørrelsesglass mot papir.

Dette risikerer man ved å begå forsikringssvindel

Forsikringsselskapene melder om økning i forsøk på forsikringssvindel. Vet du hva konsekvensene kan bli?

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
Stine Neverdal. Foto: Finans Norge

Første halvår i 2023 ble det avdekket totalt 765 svindelsaker, til en prislapp på cirka 300 millioner kroner, ifølge Finans Norge. Samme periode i fjor ble det avdekket 528 saker. Dette svarer til en økning på nesten 50 prosent. 

– Økonomiske nedgangstider påvirker ofte svindeltallene. Enkelte prøver kanskje å spe på med forsikringssvindel og annen økonomisk kriminalitet i trange økonomiske tider. Samtidig er det vanskelig å peke på en enkeltårsak til at svindeltallene nå stiger, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge Forsikringsdrift, i en pressemelding. 

Og tendensen fortsetter, ifølge Vera Sønsthagen, som leder utredning Norge i Gjensidige. 

– Vi frykter at utviklingen vil forverre seg gjennom desember. Forskning viser at endring i økonomisk handlingsrom gjør flere mer villige til å begå forsikringssvindel. Mange har det trangt økonomisk nå, og denne opplevelsen blir gjerne forsterket rundt juletider – det er helt naturlig, sier Vera Sønsthagen, leder for utredning i Gjensidige.

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
Stine Neverdal. Foto: Finans Norge

Hvor mye svindles det for?

Noen melder inn skader som aldri har skjedd til forsikringsselskapet, andre plusser på skadekravets størrelse, overdriver tyveriet eller lyver om når skaden skjedde (tilpasser etter når forsikringen ble tegnet). Fysisk arrangerte skader skjer også, men med lavere hyppighet enn de andre fremgangsmåtene. 

Innboforsikring, bilforsikring og reiseforsikring ligger på svindeltoppen antallsmessig, ifølge Finans Norge. Likevel er det svindel via syke- og uføreforsikringer som tapper forsikringsselskapene for de største summene, med et snittbeløp på hele 1,7 millioner kroner. 

Unge prøver å «snike til seg» via denne forsikringen

Vera Sønsthagen, leder for utredning i Gjensidige.
Vera Sønsthagen

Som ung tegner du gjerne forsikring for første gang når du kjøper bil eller flytter for deg selv – enten du leier eller eier. Da er det bil-, innbo- og kanskje en reiseforsikring som gjelder. 

– Vi ser en del unge som prøver å lure til seg penger på reiseforsikringen. Ofte er hendelsen oppdiktet, og de tenker nok at det er vanskeligere for oss å ettergå noe som ikke har skjedd i Norge. Det kan også være reelle hendelser, men som vedkommende ikke har krav på erstatning for, sier Sønsthagen.

– Et typisk eksempel på dette er gjenstander som ikke har blitt passet godt nok på, eller som har blitt mistet. Likevel meldes hendelsen som dekningsmessig skade. En annen gjenganger er overdrivelse av verdier i frastjålet veske. 

Vera Sønsthagen, leder for utredning i Gjensidige.
Vera Sønsthagen

De eldre går gjerne for andre varianter

Blant eldre er det noen som påstår at de har hatt operasjoner i utlandet, men som aldri har funnet sted. Andre kjøper behandlinger i utlandet som forsikringen ikke dekker, hvorpå de får det til å se ut som de ble utsatt for en ulykke i forkant – og dermed måtte ha denne behandlingen. 

– For eksempel å få satt inn krone i tanna. Antakelig noe vedkommende trengte, men som ikke er dekket av forsikringen, sier Sønsthagen. 

Du risikerer fengsel

Andre følger:


     
 • Du kan få det på rullebladet og få yrkesplanene dine spolert
 •    
 • Du kan få problemer med innreise til enkelte land
 •    
 • Du kommer kanskje ikke inn på skolen du helst ønsker
 •    
 • Arbeidsgiveren din kan få vite om svindelen

Kilde: Finans Norge

Enkelte bruker forsikringssvindel som bevisst metode for lettjente penger, andre fordi de står i en fortvilende økonomisk situasjon, påpeker Sønsthagen. Uansett grunn er det straffbart, og resultatet kan bli fengselsdom. 

– I alvorlige saker risikerer man fengsel inntil seks år.  Er saken av mindre grov karakter, kan utfallet bli bot, men på et ganske betydelig beløp. Har man fått noe utbetalt fra oss, må dette også tilbakebetales. 

Andre følger:


     
 • Du kan få det på rullebladet og få yrkesplanene dine spolert
 •    
 • Du kan få problemer med innreise til enkelte land
 •    
 • Du kommer kanskje ikke inn på skolen du helst ønsker
 •    
 • Arbeidsgiveren din kan få vite om svindelen

Kilde: Finans Norge

Høy risiko for å bli tatt

Forsikring er bygget på fellesskap og tillit, og Gjensidige jobber målrettet og systematisk mot å ta de som begår forsikringssvindel. Sønsthagen understreker at oppdagelsesrisikoen er høy, og gjentar at konsekvensene kan bli store. 

– Vi bruker et nytt datasystem som er spesialutviklet for å avdekke forfalskede og manipulerte bilder og dokumenter. I tillegg blir de årvåkne skadebehandlerne våre stadig flinkere til å oppdage når noe er galt, og melder deretter fra til oss. 

– Blir du tatt i forsikringssvindel, mister du erstatning knyttet til hendelsen, du blir oppsagt som kunde og du anmeldes til politiet, advarer lederen i Gjensidige.

Vil du tipse om mulig forsikringssvindel?

Hvis du mistenker at noen har begått eller er i ferd med å begå forsikringssvindel, tar Gjensidige gjerne imot tips. De kan sendes til utreder@gjensidige.no, eller så kan du ringe Gjensidige på nummer 915 03 100 og be om å få snakke med en utreder. 

Sist oppdatert: