Drone i luften.

Advarer mot uvettig bruk av droner

Tross frykten for ulykker har Gjensidige hittil mottatt svært få skademeldinger knyttet til bruk av droner. Nå advarer imidlertid selskapet både privatpersoner og bedrifter mot uansvarlig bruk.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

– Det bør bli en høyere bevissthet om sikkerhet knyttet til dronebruk, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han mener det kun er et tidsspørsmål før forsikringsselskapene vil merke en betydelig økning i skademeldinger dersom ikke sikkerheten blir prioritert høyere.

– Det finnes ulike ansvarsforsikringer både for næringsliv og private, en del er dekket men det er også klare begrensninger, forklarer Rysstad.

Men forsikring eller ei, hvis alvorlige personulykker og særlig flyulykker skulle skje, er droneeierens forsikring uansett en fattig trøst, fastslår Rysstad.

– Derfor er det forebygging av skader som er det viktigste, understreker han.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

Nesten-ulykke

Rysstad viser til hendelsene på Gardermoen onsdag 13. juni, som kanskje en av de største nesten-ulykkene med droner.

– En eiendomsmegler med drone skapte kaos. Noen timer etter denne hendelsen måtte flyplassen nok en gang gjøre sikkerhetstiltak. Det var en ny drone som var observert under fem kilometer fra rullebanen, som i perioder var stengt for ankomne fly, sier Rysstad.

Kun de med “dronepilot”-lappen får bruke selskapets droner, ifølge Rysstad
Kun de med “dronepilot”-lappen får bruke selskapets droner, ifølge Rysstad

Skade på luftfartøy eller skade på person eller ting i et slikt fartøy vil ikke være dekket under forsikringen, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Ansvarsforsikringen dekker heller ikke et rent formuestap, det vil si hvis en flyplass fremmer erstatning for driftstap, sier han.

Rysstad sier at Gjensidige selv har tatt i bruk droner de siste årene, men det er kun personer med «dronepilot»-lappen som får fly dem.

– Det er regler knyttet til flying av droner. Den enkelte operatør må gjøre seg kjent med reglene, slik som sikkerhetsavstander og hvilke områder det ikke er tillatt å fly, eller trenger tillatelse til å fly, avslutter Rysstad.

Les mer om Innboforsikring

Sist oppdatert: