Elsparkesykkel

Farlige situasjoner med elsparkesykler

I Oslo har hele fire av ti opplevd farlige eller ubehagelige situasjoner med elsparkesykler.

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige
Bjarne Rysstad

Debatten om de elektriske sparkesyklene har på nytt rast gjennom sommeren. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad, tar til orde for en strengere regulering på feltet.

– Det er åpenbart noen farer knyttet til dette relativt nye fremkomstmiddelet. Både undersøkelser og skademeldinger vi får inn, viser at det er mange som har opplevd farlige eller ubehagelige situasjoner, sier Rysstad.

Utleiesparkesykler har blitt en synlig del av bybildet i Oslo. En undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige viser at det er vesentlig flere som har opplevd farlige situasjoner med elsparkesykler i hovedstaden enn i resten av landet.

– Men, selv om det i alle fall hittil har vært et storbyfenomen, ser vi også at den videre utbredelsen av elsparkesykler har gitt frustrasjon flere steder. Det er en stor andel som oppgir at de har hatt ubehagelige opplevelser på landsbasis. Blant de under 30 år har hele tre av ti opplevd trøbbel rundt om i landet, sier han.

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige
Bjarne Rysstad

Ønsker strengere regulering

Rysstad mener at elsparkesykler kan være et positivt transportalternativ, men slår fast at det trengs flere kjøreregler for å unngå konflikter mellom alle som ferdes i trafikken.

– En elsparkesykkel er et raskt og behagelig transportmiddel, og hvis alternativet er å kjøre bil, vil det i tillegg være et mer miljøvennlig valg. Men, vi er samtidig opptatt av at alle skal komme trygt frem. Da er det viktig med tydelige grenser som både elsparkesyklistene og de øvrige trafikantene kan forholde seg til, sier han.

Kommunikasjonssjefen håper at det utvikler seg en bedre kultur etter hvert som vi blir mer vant med elsparkesyklene, men ser behov for både holdningsendring og strengere regulering på kort sikt.

– De fleste ulykkene skjer nattestid, gjerne i helger, og det kan tyde på at det er behov for å skjerpe holdningene til det å bruke dette fremkomstmiddelet med promille, sier Rysstad.

Har du ansvarsforsikring for elsparkesykkel?

Sist oppdatert: