Seilbåt til kai om vinteren.

Ikke spar på strømmen i båten

Vil du holde skuta vannbåren i vinter, må du sørge for sikker strømtilførsel og hyppig tilsyn – også i isfri havn.

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Mange steder er det vanlig å la båten ligge på sjøen hele vinteren. Det forutsetter at båten er fortøyd trygt og at eieren har gjort den vinterklar. Det innebærer sikker tilgang på strøm – til varme, lading og avfukting.

– Det er ingen god idé å la båten ligge uten strøm, selv om kraftprisen er høy. Til det kan skadene bli for omfattende, påpeker båtekspert Kristina Knutsen i Gjensidige.

En båt som ligger på vannet hele vinteren, og kanskje også skal brukes innimellom, har gjerne utstyr om bord som må holdes varmt. Vi snakker om for eksempel toalettet og annet sanitærutstyr.

– Selv i en boblehavn kan disse innretningene fryse hvis lufta bare blir kald nok, sier Knutsen.

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Forebygge fuktskader

Batterilader Foto: Redningsselskapet
Batterilader. Foto: Redningsselskapet

Oppvarming må til også når vi snakker om motor og elektronikk. Mange bruker en liten varmeovn i kombinasjon med frostvakt i motorrom – og gjerne i kabinen. Dette kan imidlertid øke problemet med fukt, som over tid kan gi mugg, jordslag og vond lukt.

– Fukt er alltid en utfordring. Derfor er god lufting viktig. Samtidig fører kombinasjonen oppvarmet motorrom/kabin og kaldt vær til kondens. Derfor bør du også ha en egen avfukter i båten, anbefaler Knutsen. Hun peker samtidig på at fukt også kan ødelegge batteriene i båten. Små strømlekkasjer kan oppstå, øke selvutladingen og påvirke batteriets levetid.

– Det er viktig at batteriet er helt oppladet før vinteren setter inn, spesielt hvis båten ikke skal brukes. Deretter bør det lades et par ganger i løpet av vinteren. Et fulladet batteri kan tåle en kald vinter, men sjansene går drastisk ned jo mer utladet det er, sier Gjensidiges ekspert.

Batterilader Foto: Redningsselskapet
Batterilader. Foto: Redningsselskapet

Forebygge strømbrudd

Strøm er altså avgjørende for båtens overvintring på vannet, uansett om du bruker den iblant eller den ligger i opplag. Det betyr at du også må sørge for at strømmen faktisk står på – i alle typer vær og vind. Ifølge Redningsselskapet er det tre hovedgrunner til at strømmen går: overforbruk, kortslutning og jordfeil. Spesielt de to siste er aktuelle.

Redningsselskapet viser til at kortslutning kan oppstå som følge av feil eller skade på landstrømkabel, skjøtekontakter eller på apparater som er i bruk. Jordfeil skjer når det kommer fukt i kontakter eller i apparater. En jordfeil vil oftest medføre at jordfeilbryteren slår inn, og det kan forårsake at hele anlegget slås av.

Ekspertene i Redningsselskapet gir på sine nettsider mange gode tips om hvordan du sørger for å holde strømføringen jevn og ubrutt.

  • Bruk landstrømkabel av god kvalitet, godkjent for utebruk.
  • Åpne støpsel og skjøtekontakt (i begge ender) og sjekk at kontaktene er i orden.
  • Sett alle kontakter inn med kontaktspray og/eller syrefri vaselin. Pass på at strekkavlasteren sitter godt og at pakningene er i orden.
  • Sjekk at det ikke er skader eller gnag på kabelen. Mindre skader kan repareres med teip eller krympestrømpe. Ellers må du bytte kabelen.
  • Bruk ikke landstrømkabel med skjøt, men la ubrutt landstrømkabel gå direkte fra uttak på kaien frem til inntak på båten.
  • Bruk kabel med lengde tilpasset havnen. For lang kabel kan skape en «snublefelle», og det kan lett oppstå skade på kabelen
  • Bruk likevel så lang kabel at den ikke kommer i strekk når båten beveger seg. Pass på å sikre kabelen, både på land og i båten, slik at den ikke rykkes ut av kontaktene.
  • Pass også på at kabelen ikke kan komme i klem når båt og brygge beveger seg. Det er vanligvis mer bevegelse i anlegget på vinteren enn om sommeren.
  • Hvis mulig bruk rundplugger (CEE-kontakter, blå), siden disse holder bedre sammen enn vanlige Schuko-kontakter. Rundplugger er dessuten mer vanntette.

Forberedelser og tilsyn er alfa og omega

Tor Hefre
Tor Hefre i Gjensidige

– Generelt handler båthold om vinteren mye om forberedelser og ikke minst tilsyn, sier fagsjef Tor Hefre i Gjensidige. – Jevnlig tilsyn, også av strømuttaket, er viktig for å unngå skader.

En visuell kontroll er enkel å utføre. Se etter skader, og sjekk om det er vann i anlegget. Redningsselskapet anbefaler også å måle spenning med et voltmeter. Eller bruk en spenningsdetektor som viser om det er strøm bare ved å holde den mot kabel eller kontakt.

– I tillegg kan du ha en liten lampe i båten. Da kan du på avstand se om båten har strøm eller ikke, foreslår Hefre.

Samtidig er det viktig å inspisere båten innvendig. Hvert år er det båteiere som oppdager at det har stått vann i båten over lang tid. Det kan føre til omfattende skader som er svært dyre å utbedre, opplyser Hefre.

– Motor, elektronik og interiør kan faktisk få så store skader at båten blir kondemnert, sier han.

Tor Hefre
Tor Hefre i Gjensidige

Fukt- og frostskader omfattes ikke av forsikringen

Tilstrekkelig tilsyn er et vilkår i båtforsikringen.

– Båten er omfattet av forsikringen enten den ligger på vann eller land, men det er en forutsetning at den er forsvarlig sikret og tildekket. Brudd på dette kan føre til redusert erstatning eller i verste fall avslag, sier Hefre.

Han opplyser at frost- og fuktskader ikke dekkes av forsikringen fordi skaden har utviklet seg over tid. Den er ikke plutselig og uforutsett, noe som er fundamentet for all forsikring.

Hvis båten skal overvintre i sjøen, må det skje i en isfri havn.

– Det kan være en havn med naturlig sirkulasjon eller en boblehavn der vannet blir sirkulert mekanisk. Vi dekker ikke skader som oppstår på grunn av is og kontakt med is, men gjør unntak hvis skaden skyldes at utstyret i en boblehavn har sviktet, sier Hefre.

Sist oppdatert: