Strøm. Solcelle. Hytte.

Dette må du vite om solcelleanlegg på hytta

Å installere solcelleanlegg kan være bra for både miljøet og lommeboka. Dette må du tenke på før du går i gang.

NTNUs Ole-Morten Midtgård
Ole-Morten Midtgård

I en hytte med innlagt strøm vil et solcelleanlegg redusere strømregningen ved hjelp av fornybar energi. Har du en hytte uten innlagt strøm, kan et solcelleanlegg øke komforten på hytta betraktelig.

– Men ikke regn med å kunne lade elbilen eller drive mange panelovner med solenergi alene. Til slike formål er selv de kraftigste solcelleanleggene for hyttebruk for spinkle, sier Ole-Morten Midtgård, professor og prodekan ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Han legger samtidig til at dagens teknologi er langt mer effektiv og ikke minst mye billigere enn solcelleanleggene som fikk sitt gjennombrudd i Hytte-Norge på 1980-tallet. Solenergien kan dessuten utnyttes stort sett over alt.

– I Sør-Norge er det generelt omtrent like gode solforhold som i nordlige deler av Tyskland. Solcelleanlegg fungerer også godt lenger nord, men der det er mørketid kan du selvsagt ikke basere deg på solenergi året rundt, sier han.

NTNUs Ole-Morten Midtgård
Ole-Morten Midtgård

Slik går du frem

Ole Petter Molvig i Solcellepaneler
Ole Petter Molvig

Utgangspunktet for strømproduksjon er godt hvis det er fri sikt mot himmelen i sør, uten altfor mange trær eller annet som skygger for sola.

– Panelene er mest effektive når de står vinkelrett mot solstrålene midt på dagen. Som regel er det mest hensiktsmessig å plassere dem på taket, men hytteveggen eller et frittstående stativ fungerer også godt hvis solforholdene tilsier det. Da blir det sannsynligvis også enklere å vaske bort fugleskitt og fjerne is eller snø ved behov. Solcellepaneler trenger ellers ikke mye vedlikehold, sier Midtgård.

Ole Petter Molvig i Solcellepaneler.com minner om at det kan være spesielle krav knyttet til byggeskikk og det visuelle uttrykket i et hytteområde. I noen kommuner er det også søknadsplikt for solcelleanlegg.

– Det kan for eksempel hende at det ikke er tillatt eller ønskelig å legge paneler på torvtak. Det finnes imidlertid gode løsninger som lar deg kombinere solcellepaneler og torvdekke, sier han.

Ole Petter Molvig i Solcellepaneler
Ole Petter Molvig

Vurder behovet ditt

Strøm. Solcelle. Hytte.
Solcellepanelene bør være sørvendt og stå vinkelrett mot solstrålene midt på dagen. Foto: Hyttetorget

Trenger du først og fremst å ha lys i noen lamper, lade mobilen og drive et lite kjøleskap og en vannpumpe – eller vil du kunne leve mer eller mindre som hjemme? Dette må du vurdere når du skal kjøpe solcelleanlegg. Valg av løsning bestemmes også av hvorvidt du bruker hytta ofte eller bare av og til, påpeker Molvig.

– Hvis du bruker mye strøm og reiser på hytta hver uke, må anlegget naturligvis kunne både produsere og lagre mer strøm enn hvis du bare er der en og annen helg, sier han og angir en tommelfingerregel:

Anlegget bør ha litt større kapasitet enn hva det elektriske apparatet som krever mest strøm trenger.

– Hvis støvsugeren trekker 2 000 watt, bør anlegget ha en kapasitet på 3 000 watt. Men da kan du altså ikke støvsuge og samtidig bruke en vannkoker på 1 500 watt. Det krever en kraftigere pakke, sier Molvig og peker på enda en faktor du må ta hensyn til: Hvis batteriene sjelden kjøres helt tomme, forlenges levetiden betydelig.

Strøm. Solcelle. Hytte.
Solcellepanelene bør være sørvendt og stå vinkelrett mot solstrålene midt på dagen. Foto: Hyttetorget

Valg av batteri

For øvrig må du vurdere batteriteknologien. Et blybatteri fungerer utmerket og er billigere, men samtidig tyngre og større enn et litiumbatteri. Dette har større kapasitet, veier mindre og har lengre levetid, men er i utgangspunktet mindre effektivt i minusgrader, opplyser Molvig.

– Velg et batteri som passer budsjett, bruksmønster og klimaet på hytta, er rådet hans.

Et solcelleanlegg kan for øvrig skaleres opp med ekstra paneler og batterier hvis du trenger å produsere strøm raskere eller vil ha større lagringskapasitet. Du kan også supplere med for eksempel en vindmølle, en solventilator eller et aggregat.

– Det siste kan være praktisk, spesielt om vinteren, men er kanskje ikke ideelt med tanke på miljøet og kostnader til drivstoff. Det må du i tillegg frakte til hytta, påpeker Molvig.

Kan få støtte fra Enova

Det er to hovedkategorier av solcelleanlegg: frittstående anlegg og anlegg med nettilknytning.

– Et frittstående anlegg er ikke knyttet til kraftnettet. Her produserer du kun strøm til eget forbruk, og det er nok dette folk flest forbinder med solstrøm på hytta, mener Ole-Morten Midtgård.

Alternativet er altså at hytta allerede har innlagt strøm. Da kan redusere strømregningen ved hjelp av solenergi.

– Du kan også tjene penger på å sende strømmen du ikke bruker selv ut i kraftnettet. Da er du en såkalt plusskunde, noe som er et krav for å få Enova-støtte til solcelleanlegget ditt, sier Midtgård.

Er solcelleanlegget lønnsomt?

Det er store prisforskjeller på solcelleanlegg. Mens et vanlig frittstående anlegg koster fra 10 000 kroner og oppover, er startprisen for et nettilknyttet anlegg omkring 50 000 kroner, ifølge Ole Petter Molvig.

Ole Morten Midtgård mener du bør finne frem kalkulatoren før du investerer i sistnevnte.

– Til tross for Enova-støtte, besparelser på strømregningen og mulige inntekter, spørs det om du vil tjene inn kostnaden i løpet av anleggets levetid. Fra et rent økonomisk ståsted er nok solcelleanlegg mest aktuelt på hytter som ikke har innlagt strøm fra før. Det er naturligvis også der man vil få den største økningen i komfort, sier han.

Ikke for ufaglærte

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad
Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

Et søk på nettet viser at det selges store solcelleanlegg for hytter uten at det tydelig fremkommer hvem som har lov til å montere dem. Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo opplyser at det en rekke forutsetninger som må være oppfylt før du kan gjøre noe selv.

– Forskriften åpner for at ufaglærte kan utføre arbeid på lavvoltsanlegg under 50 volt. Ett av flere kriterier er at effekten på anlegget ikke overstiger 200 voltampere. Et vanlig standard solcellepanel overstiger raskt denne grensen, og normalt vil også spenningen bli for høy. De aller fleste hytteanlegg det reklameres for er langt større enn dette og må derfor monteres av en registrert elektroentreprenør, slår Hanstad fast.

Jon-Petter Molvig anbefaler folk som vurderer solcelleanlegg å forhøre seg med en eller flere forhandlere. Mange gir en pakkepris på utstyr og montering. Vil du heller sette sammen et anlegg på egenhånd, er det selvsagt mulig.

– På nettet finner du mye informasjon fra både produsenter, forhandlere og andre aktører, forteller Molvig, som driver en av flere tjenester som setter kunder i kontakt med leverandører.

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad
Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

Dekkes av hytteforsikringen

Kristin Lid i Gjensidige
Kristin Lid

Et solcelleanlegg dekkes av hytteforsikringen din, opplyser forretnings- og produktutvikler Kristin Lid i Gjensidige. Unntaket er hvis anlegget er så stort at du produserer mer strøm enn du bruker. Da må det forsikres særskilt.

– Vi må uansett få beskjed hvis anlegget har en verdi på mer enn 200 000 kroner, slik at vi får justert opp grunnlaget for fullverdidekningen på hytta di, sier Lid.

Hun minner også om at hytta må oppfylle kravene i brann- og byggeforskriftene, og at elektroarbeid skal utføres av fagfolk der det er krav om det.

→ Har du riktig hytteforsikring?

Toppfoto: BlueTec AS

Kristin Lid i Gjensidige
Kristin Lid

Sist oppdatert: