Stor el-buss.

Dette ønsker bussjåføren av deg

Bussjåfører sitter ofte med hjertet i halsen i trafikken. Er det på grunn av deg?

Tar du hensyn til bussen når du sitter bak rattet? Altfor mange gjør det ikke, ifølge de erfarne bussjåførene som deler sine opplevelser i et intervju med TV 2.

De forteller om bilførere som generelt ikke tar hensyn og er lite smidige. Det dreier seg blant annet om mobilbruk, dårlig fartstilpasning og liten forståelse for at en stor og tung buss trenger plass ­– og tid til å akselerere og bremse.

Størrelse ekstra utfordring i tettbygde strøk

Dag-Vidar Kittilsen i Connect Bus
Dag-Vidar Kittilsen

Dag-Vidar Kittilsen er instruktør i Connect Bus, som kjører bussene blant annet i Stavanger-Sandnes-området. Han skriver under på at det kan være problematisk å manøvrere i trafikken, spesielt i trange gater med tett trafikk.

– Vi bussjåfører kan øve og øve, men det er og blir utfordrende å sitte bak rattet i en opptil 18 meter lang doning. Vi kunne ønske oss litt mer hjelp fra medtrafikantene, ikke minst når det gjelder å plassere seg med tanke på bussens blindsoner og i veibanen generelt, sier den erfarne bussjåføren.

Ifølge Kittilsen tar bussen mer plass enn mange tror, ikke minst i svinger. Dessuten kan en buss skjule mer enn mange tror.

– Det siste gjelder også for oss som sitter bak rattet. Helst skulle alle fått prøve sjåførsetet i en buss. Da ville de skjønt at det er noe helt annet å manøvrere en buss enn en vanlig bil, sier han.

Dag-Vidar Kittilsen i Connect Bus
Dag-Vidar Kittilsen

Vikeplikt for bussen er et trafikksikkerhetstiltak

Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund
Øyvind Årbogen

– Trafikkbildet er mer uoversiktlig for en sjåfør i et større kjøretøy enn for den som kjører en vanlig bil, istemmer Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund.

– Det er også noe av grunnen til at bussene er ekstra beskyttet i regelverket. På veier med fartsgrense på 60 km/t eller lavere har biler vikeplikt for en buss som blinker ut fra holdeplass, sier han.

Sjåføren håndterer et større kjøretøy, ofte i hektiske situasjoner. Derfor er dette et viktig trafikksikkerhetstiltak, påpeker Årbogen. I tillegg fører regelen til at det blir lettere å holde rutetiden.

Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund
Øyvind Årbogen

Sitter med hjertet i halsen

Til tross for regelen om vikeplikt, oppstår det ofte situasjoner knyttet til «buss på holdeplass», forteller Dag-Vidar Kittilsen. Når trafikkbildet er uoversiktlig, og det er stress med i bildet, blir trafikantenes oppførsel mer uforutsigbar. Ifølge statistikken blir heldigvis ikke resultatet mange ulykker. Men det blir mer usikkerhet, og farlige situasjoner kan oppstå.

– Vi sitter litt for ofte med hjertet i halsen. Mange har det travelt, og de tenker tilsynelatende ikke på mulige konsekvenser av handlingene sine, sier han.

Særlig gjelder dette i og rundt knutepunkt – hvor trafikken er ekstra tett og stressfaktoren tilsvarende høy.

– Vi kan gi sjåførene all tenkelig informasjon og trening. Til syvende og sist er vi likevel prisgitt andre trafikanter, sier Kittilsen.

«Farlige» fotgjengerfelt

For eksempel kan fotgjengerfelt foran bussholdeplasser nærmest virke mot sin hensikt. Det hender ofte at passasjerer som har gått av bussen løper ut i fotgjengerfeltet uten å tenke på at bilførere som ligger bak ikke kan se dem.

– Hvis bilføreren i tillegg har sett sitt snitt til å gi gass forbi bussen, kan det bli livsfarlig, advarer sjåførinstruktøren.

Slike situasjoner oppstår ofte fordi «ingen» vil ligge bak en buss, mener Kittilsen. I hvert fall ikke elbilsjåfører.

Elbilister verst?

– Jeg vil ikke henge ut noen, sier instruktøren, – men sjåfører forteller at folk i elbiler oftere enn andre tar sjansen på å kjøre forbi når bussen skal kjøre ut fra holdeplassen. De stoler nok på den kraftige akselerasjonsevnen, men høy fart på en bussholdeplass er jevngodt med risikosport, sier han.

Kittilsen kan likevel forstå bilførere som blir utålmodige.

– Ofte er vi klare og blinker ut, men så skjer det noe som gjør at vi må vente litt med å kjøre. Vi kan ikke annet enn å oppfordre folk til å puste med magen og vente de ekstra sekundene det tar, sier han.

Råd til deg som havner bak bussen

Hvordan bør du kjøre når du nærmer deg en bussholdeplass på en strekning med fartsgrense 60 km/t eller lavere? Øyvind Årbogen gir disse rådene.

  • Vurder hvor lenge bussen har stått der. Hvis den nettopp har stoppet og passasjerer skal av eller på, kan du ha tid til å passere – men ikke uten å være på vakt.
  • Tenk over hvor passasjerene befinner seg. Vil de som har gått av vente til bussen har kjørt – eller risikerer du at de «plutselig» kommer ut foran eller bak bussen? Hva med nye passasjerer? Kommer det noen løpende i siste liten? Jo mindre oversikt du har over disse tingene, jo større grunn er det til å senke farten betraktelig eller stanse helt.
  • Hva med kjøretøyene bak deg? Hvor nærme er de, og er de forberedt hvis du bremser og/eller stanser? Hvis du reduserer farten i god tid før holdeplassen, får bilførerne bak deg et varsel om at de må følge ekstra godt med.
  • Ikke ta sjansen på at det går bra. Tenk deg om før du handler.

– Det er dette «grunnloven» for veitrafikkloven – paragraf 3 – handler om. Den sier at vi skal være oppmerksomme og vise hensyn slik at det ikke oppstår farlige situasjoner, sier Årbogen.

 

 

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor