Flettefelt. Illustrasjon.

Full fres ved full stopp

– Bilister har ofte forskjellige oppfatninger om hvordan man skal manøvrere i flettefelt, sier Lena J. Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

Så diplomatisk kan det sies. De fleste av oss bruker trolig helt andre ord når køen vokser og andre bilister presser seg på og vil inn foran oss.

Ikke annenhver

Rådgiver Lena J. Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Rådgiver Lena J. Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

I flettefelt er det gjensidig vikeplikt. Det betyr at bilistene skal samarbeide, men ikke at vi nødvendigvis skal kjøre annenhver bil, påpeker Fossheim.

Hun opplyser at det alle bilførere kjenner som «glidelås-» eller «fletteregelen» er mer å anse som en norm. Bestemmelsen i seg selv angir ingen prioritetsrekkefølge.

– Det som er viktig er at vi samarbeider og kommuniserer tydelig gjennom vår adferd. Dette gjør vi gjennom plassering, fartstilpasning og om nødvendig bruk av tegn, sier Fossheim.

– Bilene som er lenger fremme enn deg, og som holder samme hastighet, skal forbli foran. Det kan ofte oppstå konflikter hvis man er veldig nøye med at man kun skal kjøre annenhver. En grei huskeregel: Den som er foran, bør bli foran, og den som er bak, bør bli bak.
Vikeplikt

Møter man skiltet «kjørefelt slutter», er det den som skal inn i nytt felt som har vikeplikt. Da er det opp til denne bilisten å finne seg en ledig luke, og vedkommende har ansvar for å ikke hindre eller forstyrre dem som allerede kjører i hovedfeltet.

– Prøv å finne en luke tidlig slik at du unngår å måtte stanse helt fremst i innkjøringsfeltet, er Fossheims råd.
I tett trafikk er det spesielt viktig at bilistene samhandler. Så kanskje skader det ikke å slippe litt på gassen for å hjelpe en bil inn fra innkjøringsfeltet, selv om det er den andre som egentlig har vikeplikten? Fossheim minner om vegtrafikklovens § 3.

– Alle trafikanter er bundet av hovedregelen for all trafikk. Den sier at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, påpeker Fossheim.

Fem annonsetips når du skal selge bilen

Rådgiver Lena J. Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Rådgiver Lena J. Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bilkjøring; en sosial aktivitet

Lena J. Fossheim oppfordrer bilførere til å betrakte bilkjøring som en «sosial aktivitet», hvor man er hensynsfull ovenfor hverandre gjennom godt samarbeid og tydelig kommunikasjon.

– Da ville vi ha kommet svært langt i arbeidet med trafikksikkerhet, smiler hun.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Toppillustrasjon: Klipp og Lim AS

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor