Husk å blinke til venstre i rundkjøringen

Blink til venstre i rundkjøringen

Et godt råd til deg som skal til venstre i rundkjøringen: Gi et lite vink, blink!

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk
Bård Morten Johansen

Er du flink til å bruke blinklyset når du skal gjennom en rundkjøring? Altfor mange dropper å gi tegn, mener Trygg Trafikk.

– Inntrykket er at vi ikke er flinke til å gi andre trafikanter et signal om hvilken vei skal kjøre ut av rundkjøringen, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Likevel: Det er færre alvorlige ulykker i rundkjøringer enn i vanlige kryss. I tillegg bidrar «trafikkmaskinene» til bedre fremkommelighet. Spesielt hvis vi er nøye med å avpasse farten, plassere oss riktig og – ikke minst – gi tegn, påpeker Johansen.

– Det skal lite til for at trafikken i en rundkjøring ikke oppleves som særlig smidig. Vi har vel alle erfart å stå og vente for å slippe inn i en rundkjøring fordi det er tett trafikk fra venstre. Det er frustrerende å gå glipp av en luke fordi en bilfører unnlot å blinke seg ut til høyre, sier han.

Johansen mener vi kan bli mye bedre på kommunikasjon og samhandling i trafikken. Han sier blinklyset er et enkelt og effektivt virkemiddel.

– Husk også at det å gi tegn ikke bare hjelper trafikanter som ligger bak. I mange situasjoner, for eksempel i rundkjøringer, er blinklyset ditt svært nyttig for folk som befinner seg foran deg, påpeker han.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk
Bård Morten Johansen

Hjelper andre trafikanter

Finn Erik Grønli i Oslo politidistrikt
Finn Erik Grønli

Også politiet ber bilførere bli flinkere til å bruke blinklys i rundkjøringer.

– Man bør gi tegn hvis det kan bidra til å gjøre det enklere for alle andre trafikanter å forstå hva du har tenkt å gjøre. Det sier seksjonsleder politioverbetjent Finn Erik Grønli ved trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Han peker på at en rundkjøring i bunn og grunn er et veikryss, og at reglene for kryss i hovedsak gjelder også når bilene kjører i samme retning.

– Tenk deg at øyen i midten av rundkjøringen ble fjernet. Hvordan ville du da ha kommunisert med medtrafikantene dine? Hvis svaret er at du ville brukt blinklyset for å vise hvor du har tenkt deg, er det ingen grunn til å opptre annerledes i en rundkjøring, fremhever Grønli.

Han opplyser at prisen for ikke å gi påbudt tegn i trafikken er 2 600 kroner i form av et forenklet forelegg.

Finn Erik Grønli i Oslo politidistrikt
Finn Erik Grønli

Blink til venstre

Jurist Anette Hauge ved seksjon for trafikkatferd i Statens Vegvesen
Anette Hauge

Her kommer tusenkronersspørsmålet: Skal venstre blinklys settes på før man kjører inn i en rundkjøring man skal følge ¾ rundt?

– Trafikkreglene sier at man skal gi tegn når man svinger eller gjør en vesentlig endring av kjøretøyets plass i sideretningen. Når vi i tillegg vet at alle er pålagt å opptre hensynsfullt og varsomt, vil det å gi tegn til venstre i rundkjøringen være nyttig for andre trafikanter, sier seniorrådgiver Anette Hauge i veg- og trafikkjuridisk avdeling i Statens vegvesen.

Hun fremhever at bruk av venstre blinklys gir nyttig informasjon, som fjerner tvil hos medtrafikanter om hvor man og gir bedre trafikkavvikling. 

Trafikkreglene sier videre at det skal gis tegn til høyre i god tid før man kjører inn i en rundkjøring hvis man skal ta første vei til høyre. Inne i rundkjøringen skal blinklyset på når bilen er på høyde med siste utkjøring før man skal ut. I tillegg skal det gis tegn ved feltskifte.

Jurist Anette Hauge ved seksjon for trafikkatferd i Statens Vegvesen
Anette Hauge

En god vane

Politiet og Trygg Trafikk mener alle bør gjøre det til en vane å blinke til venstre hvis man skal kjøre lenger i rundkjøringen enn rett frem. Dette gjelder spesielt i små rundkjøringer med ett felt.

– Moralen er at man bruker blinklyset hvis det kan hjelpe andre å gjøre gode valg i trafikken, understreker Finn Erik Grønli.

Bård Morten Johansen peker på at trafikkopplæringen har endret seg siden de første rundkjøringene ble bygget i Norge.

I dag lærer trafikkskoleelevene å blinke til venstre før de kjører inn i rundkjøringen. Deretter skal man gi tegn til høyre når bilen er på høyde med den avkjøringen man skal svinge ut i, sier Johansen.

Han har skrevet mange lærebøker om trafikk, deriblant «Førerprøven».

– Spørsmålet om «venstreblinking» fører ofte til debatt blant trafikkinteresserte. Men myndigheter, interesseorganisasjoner og andre aktører mener altså at dette er et godt bidrag til økt sikkerhet og fremkommelighet, sier Johansen.

Les mer om bilforsikring

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor