Elg som løper over veien.

Fem gode råd ved viltpåkjørsel

Om ulykken først er ute, er det noen grep du kan ta for å skåne dyret for unødig lidelse og gjøre veien trygg for medtrafikanter.

En viltpåkjørsel er svært dramatisk for mennesker og dyr. Hvert år blir det registrert rundt 10 000 kollisjoner mellom kjøretøy og elg, hjort, rådyr og andre dyr.

Straffbart

De fleste dyrene dør eller må avlives, men et stort antall lider unødig, påpeker Øivind Edsem, rådgiver i viltnemda i Frogn kommune.

– En viltpåkjørsel vil som regel være en sjokkartet opplevelse. Det er forståelig at folk reagerer og håndterer situasjonen forskjellig. Men det er ikke akseptabelt å ikke melde fra etter en slik hendelse, understreker han, og fortsetter:

– Å kjøre bil medfører et stort ansvar. En av pliktene du har, er å skåne dyr for unødig lidelse. Viltloven slår fast at det ikke er straffbart å kjøre på et dyr, men at du kan straffes om du lar være å melde fra.

Trekker mot veiene

Viltpåkjørsler skjer hele året, men som bilist har du grunn til å være ekstra oppmerksom om høsten og vinteren. I de mørke årstidene er det vanskeligere å oppdage dyr, som ofte trekker ned til veiene når snøen reduserer framkommeligheten i skogen.

– En elg beveger seg opptil 10–12 meter i sekundet. Det sier seg selv at det kan være vanskelig å oppdage et dyr på vei ut i veibanen før det er for sent, sier Edsem.

Slik går du frem

Hvis du kjører på et dyr, er første bud å melde fra. Ring politiet på 02800. Politiet varsler i sin tur viltnemnda i den aktuelle kommunen. Viltnemnda består av kyndige personer som rykker ut og vurderer hva som skal skje med fallviltet, betegnelsen på dyr som dør eller må avlives av andre årsaker enn vanlig jakt.

Deretter vil politiet som regel sette deg i direkte kontakt med viltnemndas representant, slik at dere kan vurdere situasjonen. Ved mindre alvorlige ulykker kan det gis tillatelse til å kjøre videre etter at ulykkesstedet er tydelig merket.

– Men hovedregelen er at du blir på stedet. En viltpåkjørsel kan oppleves som svært dramatisk. Og i tillegg til å overbringe viltnemnda informasjon, har mange bilister behov for å snakke med noen etter en slik hendelse. Vi kan også hjelpe til med å vurdere om bilen er i kjørbar stand etter kollisjonen, sier Edsem.

Kan avlive enkelte dyr selv

Dyr skal spares for unødig lidelse. Det innebærer at viltnemnda kan gi tillatelse til at en bilfører kan avlive et påkjørt dyr på egen hånd.

– En kyndig person vet hvordan, sier Edsem, som samtidig advarer mot å nærme seg rev og grevling. De kan bite hardt og har gjerne ugunstig bakterieflora i kjeften. En påkjørt elg kan også være farlig.

– Selv om den ligger stille og tilsynelatende er død, kan den brått våkne til liv. Dette er dyr som veier flere hundre kilo og har voldsomme krefter. Ett spark kan drepe et menneske.

Øivind Edsem
Øivind Edsem

– Merker du ulykkesstedet, blir det lettere å finne dyr som er skadet, sier Øivind Edsem, rådgiver i viltnemnda i Frogn kommune. Her viser han frem et viltbånd utviklet av Gjensidige og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), som er produsert for formålet. Foto: Øyvind Joar Pettersen.

Forsikring

Hvis bilen din får skader som følge av en viltpåkjørsel, kontakter du forsikringsselskapet ditt. Som kunde i Gjensidige får du ikke bonustap ved viltpåkjørsler.

Edsem opplyser at viltnemnda kan være til hjelp overfor forsikringsselskapet.

– Etter en påkjørsel vil viltnemnda kunne gi en skriftlig bekreftelse på sted, tidspunkt og omfang av skaden. Bekreftelsen kan brukes som dokumentasjon overfor forsikringsselskapet, sier han.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Fem råd ved viltpåkjørsel:

  1. Sett på nødblink, ta på refleksvest og sikre stedet med varseltrekant
  2. Skaff oversikt over eventuelle personskader og ring 113 hvis akutt hjelp er nødvendig
  3. Ring og meld fra til politiet på 02800, alternativt 112 om det er en akutt situasjon. Du kan også kontakte viltnemnda i den aktuelle kommunen direkte. De vil sende ut mannskaper for å avlive dyret så raskt det lar seg gjøre.
  4. Merk stedet for påkjørselen, for eksempel med en plastpose eller et særskilt viltbånd i et tre eller liknende. Det gjør det lettere å spore et skadet dyr.
  5. Avliving: I noen tilfeller kan kommunen gi tillatelse til å avlive dyret, men det er ikke tillatt – og kan potensielt være veldig farlig – å avlive storvilt selv.  Rådfør deg derfor med politiet og/eller viltnemda i den aktuelle situasjonen.

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor