Skilt med to piler. Den ene peker innover, den andre peker rett frem.

Hva gjør du når dette skiltet dukker opp?

En fersk NAF-undersøkelse viser at mer enn halvparten av norske bilister gjør feil.

Skiltet varsler at to felt blir til ett lenger fremme på grunn av veiarbeid. Hele 55 prosent oppgir i undersøkelsen at de legger seg i feltet med lengst kø. Fem prosent medgir dessuten at de legger seg på midtlinjen, for å blokkere andre biler som prøver å kjøre i feltet med færre biler.

– Begge deler er mot anbefalingene. Å legge seg på midtlinjen er i tillegg ulovlig, opplyser myndighetskontakt Thor Egil Braadland i NAF i en pressemelding.

Dette er riktig kjøremåte

Myndighetskontakt Thor Egil Braadland i NAF
Thor Egil Braadland. Foto: NAF

Anbefalingen lyder som følger: Utnytt de to feltene så langt frem du kan. Slik skapes det mest mulig trafikkflyt.

– Kjør så langt frem du kan, slik at opphopningen i ett felt skjer så nærme innsnevringen som mulig. Dette tjener alle på, sier Braadland og legger til:

– Bedre flyt i trafikken gjør at alle kommer raskere og tryggere frem.

Han er spesielt overrasket over at en så høy prosentandel, som svarer til mer enn 100 000 sjåfører, oppgir at de legger seg på midtlinjen til hinder for andre.

– Den formen for privat politivirksomhet hører ikke hjemme på veien. Å legge seg på midtlinjen er å hindre andre bilister i å gjøre noe som er lovlig og anbefalt, påpeker myndighetskontakten.

Myndighetskontakt Thor Egil Braadland i NAF
Thor Egil Braadland. Foto: NAF

Kan koste deg dyrt

Og blir du tatt for det, må du punge ut:

– Hindrer du andre i å komme frem ved å bryte en heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, risikerer du å motta et forenklet forelegg. Bøtesatsen ligger på 6200 kroner, sier politioverbetjent André Bernard Iversen i Utrykningspolitiet.

Burde vært skiltet bedre

NAFs Thor Egil Braadland skjønner at mange kan gjøre feil, da skiltet lett kan misforstås. Han forklarer at den sorte og røde pilen indikerer hvem som har forkjørsrett og hvem som har vikeplikt når kjørefeltet slutter.

– Mange tolker dette som at man raskest mulig må komme seg inn i det feltet som har forkjørsrett. Det kunne vært et underskilt som forklarer at man skal kjøre så langt frem man kan før det ene feltet opphører – for her er det mange som ikke kjenner reglene, sier Braadland.

Må ikke forveksles med dette skiltet

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige
Tor Hefre

Skiltet varsler at den ene parten, med rød pil, har vikeplikt. Vedkommende vil derfor komme i ansvar ved sammenstøt med kjørende i feltet som har forkjørsrett, opplyser fagsjef Tor Hefre i Gjensidige.

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige
Tor Hefre
Et skilt som viser to røde linjer som går sammen og danner en pil.
Skiltet viser at to felt går sammen til ett og utløser gjensidig plikt til å tilpasse seg hverandre.

– Skiltet må med andre ord ikke tillegges samme betydning som skiltet som viser at to felt som går sammen til ett, der de kjørende i de to feltene har gjensidig plikt til å tilpasse seg hverandres kjøring, sier Hefre og viser til skiltet til venstre i teksten.

Når dette skiltet er satt opp vil som regel ansvaret bli delt likt mellom partene ved et uhell.

– Det samme gjelder dersom to vanlige kjørefelt går sammen til ett og det ikke er satt opp skilt på stedet, jamfør trafikkreglenes paragraf åtte, avslutter Hefre.

Bildet øverst i saken: NAF

Et skilt som viser to røde linjer som går sammen og danner en pil.
Skiltet viser at to felt går sammen til ett og utløser gjensidig plikt til å tilpasse seg hverandre.

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien