Rundkjøring

Kjører du riktig i rundkjøringen?

Har du full kontroll, eller blir du småsvett når du nærmer deg en rundkjøring? Noen er skråsikre på egne ferdigheter, mens andre er usikre på de runde «veikryssene».

Det har vært stort engasjement og mye debatt rundt sakene som omhandler rundkjøring og trafikkregler her på Godt forberedt. Vi har derfor utfordret eksperter på feltet til å komme med et fasitsvar på tre klassiske dilemmaer. Hvilke regler gjelder i de konkrete situasjonene under? Test deg selv først, og se ekspertenes svar lenger ned i saken.

Hvem får skylden?

Under ser du tre situasjoner som alle har endt med kollisjon mellom bilene A og B. Hvem av sjåførene har kjørt riktig, og hvem får skylden? (Merk at de røde pilene og de duse bilene i illustrasjonene angir hvor bil A og B kommer fra og hvor de er på vei.)

Situasjon 1

Hvem har skylden, bil A eller B?

Hvem har skylden, bil A eller B?

Hvem har skylden, bil A eller B?

Situasjon 2

Hvem har skylden, bil A eller B?

Hvem har skylden, bil A eller B?

Hvem har skylden, bil A eller B?

Situasjon 3

Hvem har skylden, bil A eller B?

Hvem har skylden, bil A eller B?

Hvem har skylden, bil A eller B?

Ekspertenes svar

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige
Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige

Situasjon 1

Riktig svar: Bil A har skylden

Dette er den vanligste situasjonen som oppstår rundt vikeplikt i rundkjøringer. Ut fra fart og avstand kan vi slå fast at A ikke er «markert først inne», men kommer inn i rundkjøringen etter B. A har dermed vikeplikt.

– Den som skal kjøre inn har vikeplikt for kjøretøy som allerede er i rundkjøringen. Når vi skal vurdere skyld etter en kollisjon, og det er uenighet om ansvaret, er utgangspunktet at bilføreren som har kjørt kortest i rundkjøringen også er den som kom inn sist. Jo større rundkjøringen er, jo mer sannsynlig er dette, sier fagsjef Tor Hefre i Gjensidige.

Dette sier Vegdirektoratet, NAF og Gjensidige om vikeplikt fra venstre i rundkjøringer

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige
Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige

Situasjon 2

Riktig svar: Bil A har skylden

A skal svinge til venstre i rundkjøringen, men plasserer seg i høyre felt. Når A så svinger til venstre fra høyre felt, strider det mot trafikkreglene (§ 6  og § 8).

Statens vegvesen gjør rede for hovedregelen på sine nettsider (under overskriften «feltplassering»):

«På kjørebane med to eller flere kjørefelt skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre ved utkjøring til høyre for midten av rundkjøringen. Skal man rett fram, velger man det felt som er hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal man lenger enn midten av rundkjøringen, bør kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre».

Bil B har vurdert at venstre felt er mest hensiktsmessig når han skal rett frem i rundkjøringen. Det er tillatt, ifølge vegvesenet, som altså likevel anbefaler det høyre feltet i denne situasjonen.

Har du riktig bilforsikring?

Ingrid Heggebø Lutnæs
Ingrid Heggebø Lutnæs

Situasjon 3

Riktig svar: Bil B har skylden

A og B skal ut samme veiarm der det kun er ett felt. For B innebærer dette skifte av felt i rundkjøringen. Da har B vikeplikt for A, i henhold til trafikkreglenes § 8.

– Noen vil kanskje påpeke at bil B har vært inne i rundkjøringen lenger enn bil A. Vi er jo vant til å tenke at bilen som kom først inn, har retten på sin side. Prinsippet er imidlertid ikke relevant i dette eksempelet. Så lenge begge bilene er inne i rundkjøringen, gjelder vanlige vikepliktsregler, påpeker avdelingsleder Ingrid Heggebø Lutnæs på veg- og trafikkjuridisk i Statens vegvesen.

Dette sier Vegdirektoratet og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund om feltskifte i rundkjøringer

Les mer om reglene for trikk og vikeplikt på vegvesen.no

Ingrid Heggebø Lutnæs
Ingrid Heggebø Lutnæs

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor