Rømningsveier. Illustrasjon

Leiligheten din er et branntett skall

Vegger, tak og gulv er konstruert slik at de beskytter deg ved en brann. Men én feil kan ødelegge alt.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat.
Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Obre

Røykvarslere, slukkeutstyr og godt brannvett må du stå for selv. Men andre har også tenkt på at du skal være så trygg som mulig hvis det begynner å brenne. Leiligheten din er nemlig konstruert som en branncelle.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat.
Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Obre

Enkelt forklart betyr det at vegger, tak og utgangsdør utgjør et skall som skal kunne holde en brann i sjakk i et visst antall minutter. I dette tidsrommet skal røyk eller varme ikke kunne spre seg til andre boenheter og fellesområder. Ganger og trapperom er også egne brannceller.

– Systemet med brannceller gjør det tryggere for deg og andre beboere å rømme hvis det brenner. I tillegg blir slukningsarbeidet lettere når bygningen i seg selv hindrer flammer og røyk fra å spre seg, forklarer branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat (Obre).

Hvor effektiv er branncellen? Det avhenger av de tekniske kravene som gjaldt da bygget ble reist. I tillegg kommer egenskapene til materialene som ble brukt, opplyser rådgiver Stian With Bjørnstad i Norsk brannvernforening.

– Både vinduer, dører, rørgjennomføringer og ventilasjonsanlegg kan være svake punkter i en branncelle, sier han.

Branncelle

Glemmer å lukke døren bak seg

Alarmen går! Det brenner i blokka, og nå må du komme deg ut så raskt som mulig. Her blir det ofte gjort en feil som kan få store konsekvenser, ifølge Dalen i Obre.

– Altfor mange glemmer å lukke døren til leiligheten bak seg når de rømmer, forteller han.

Dalen forklarer at en åpen dør «punkterer» branncellen slik at flammer og røyk kan spre seg raskt fra én leilighet til resten av bygningen.

– De materielle skadene blir større enn de ellers kunne ha blitt. Det mest alvorlige er likevel at det kan sette folk i fare, for eksempel ved at de ikke kan rømme fordi trappeløpet er fullt av brannrøyk, sier branninspektøren.

Hvis du skulle oppleve å bli sperret inne fordi det er røyk i rømningsveien, bør du bli i leiligheten, er brannvesenets råd.

– Ring 110 og fortell at du ikke kommer deg ut. Røm aldri gjennom røyk. Den dreper, formaner Dalen.

Øvelse gjør mester

Rådgiver Stian With Bjørnstad i Norsk brannvernforening
Stian With Bjørnstad

I leiligheten skal det være røykvarslere og slukkeutstyr. I tillegg bør du ha tenkt gjennom og øvd på hvordan du skal rømme hvis det skulle bli nødvendig.

– Kunnskap og øvelse er viktig for at du skal kunne handle hensiktsmessig i en krisesituasjon. Dette innebærer at du både har tenkt nøye gjennom og har øvd på det du skal gjøre hvis uhellet er ute, sier Dalen.

I klartekst: Gå gjennom boligen og gjør deg kjent med hvor rømningsveiene er. Ulike bygninger har ulike rømningsveier, som kan være alt fra utendørs eller innendørs trapperom, brannstiger eller vinduer.

Bor du sammen med flere? Bli enige om møteplass ute, slik at dere sikrer at ingen går inn igjen i bygget for å lete etter noen som allerede er ute.

– Øvelse gjør mester, slår Stian With Bjørnstad fast.

– Det øker sjansene for at du tar de rette valgene og rømmer den tryggeste og raskeste veien. Du får også et bilde av hvilke farer du kan bli utsatt for og hvordan du skal håndtere disse, sier han.

Rådgiver Stian With Bjørnstad i Norsk brannvernforening
Stian With Bjørnstad

Pass på at branncellen fungerer

Som beboer har du et ansvar for at leiligheten din opprettholdes som branncelle.

– I dag skal alle boenheter ha en FDV-dokumentasjon. FDV står for forvalting, drift og vedlikehold, og enkelt sagt dreier det seg om en brukermanual som ofte foreligger i en perm eller tilsvarende for hver enkelt boenhet, forklarer Bjørnstad.

Dokumentasjonen beskriver tiltakene som ivaretar felles brannsikkerhet, hvordan bygget er delt opp i brannceller og hvor bygningsdelene som begrenser brann er.

– Det er styret som har ansvaret for å opprettholde brannsikkerheten for bygget som helhet. Du har ansvaret for din boenhet, opplyser Brannvernforeningens rådgiver.

Som beboer bør du sjekke jevnlig at leiligheten din tilfredsstiller FDV-kravene, spesielt med tanke på at røyk og brann ikke skal kunne spre seg til rømningsveier. Videre må du årlig kontrollere at rømningsveier og varslings- og slukkeutstyr er i orden.

– Hvis du skal gjøre endringer i leiligheten din, og disse bryter brannskillene, må du skaffe hjelp fra fagfolk slik at brannsikkerheten blir opprettholdt, sier Bjørnstad.

Sist oppdatert:

Mer om:

LeilighetBygg