Rømningsveier. Illustrasjon

Leiligheten din er et branntett skall

Vegger, tak og gulv er konstruert slik at de beskytter deg ved en brann. Men én feil kan ødelegge alt.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat.
Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Obre

Røykvarslere, slukkeutstyr og godt brannvett må du stå for selv. Men andre har også tenkt på at du skal være så trygg som mulig hvis det begynner å brenne. Leiligheten din er nemlig konstruert som en branncelle.

Enkelt forklart betyr det at vegger, tak og utgangsdør utgjør et skall som skal kunne holde en brann i sjakk i et visst antall minutter. I dette tidsrommet skal røyk eller varme ikke kunne spre seg til andre boenheter og fellesområder. Ganger og trapperom er også egne brannceller.

– Systemet med brannceller gjør det tryggere for deg og andre beboere å rømme hvis det brenner. I tillegg blir slukningsarbeidet lettere når bygningen i seg selv hindrer flammer og røyk fra å spre seg, forklarer kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat (Obre).

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat.
Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Obre

Hvor effektiv er branncellen?

Knut Norum i Norsk brannvernforening
Knut Norum

Det avhenger av de tekniske kravene som gjaldt da bygget ble oppført. I tillegg kommer egenskapene til materialene som ble brukt, opplyser rådgiver Knut Norum i Norsk brannvernforening.

– Både vinduer, dører, rørgjennomføringer og ventilasjonsanlegg kan være svake punkter i en branncelle. Det er viktig at disse er utført riktig i tråd med de reglene og anvisningene som gjelder og blir nøye kontrollert, sier han.

Som beboer har du ansvar for at leiligheten din blir opprettholdt som en branncelle.

– Sjekk jevnlig at leiligheten din tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet, spesielt med tanke på at røyk og brann ikke skal kunne spre seg til felles rømningsveier. Kontroller døren ut til felles rømningsvei, at vinduer du kan rømme gjennom er i orden og at varslings- og slokkeutstyret fungerer, sier Norum.

Knut Norum i Norsk brannvernforening
Knut Norum

Glemmer å lukke døren bak seg

Alarmen går! Det brenner i blokka, og du må komme deg ut så raskt som mulig. Her blir det ofte gjort en feil som kan få store konsekvenser, ifølge Sigurd Folgerø Dalen.

– Altfor mange glemmer å lukke døren til leiligheten bak seg når de rømmer, forteller han.

Dalen forklarer at en åpen dør «punkterer» branncellen slik at flammer og røyk kan spre seg raskt fra én leilighet til resten av bygningen.

– De materielle skadene blir større enn de ellers kunne ha blitt. Det mest alvorlige er likevel at det kan sette folk i fare, for eksempel ved at de ikke kan rømme fordi trappeløpet er fullt av brannrøyk, sier kommunikasjonssjefen.

Hvis du skulle oppleve å bli sperret inne fordi det er røyk i rømningsveien, bør du bli i leiligheten, er brannvesenets råd.

– Ring 110 og fortell at du ikke kommer deg ut. Røm aldri gjennom røyk. Den dreper, formaner Dalen.

Øvelse gjør mester

I leiligheten skal det være røykvarslere og slukkeutstyr. I tillegg bør du ha tenkt gjennom og øvd på hvordan du skal rømme hvis det skulle bli nødvendig.

– Kunnskap og øvelse er viktig for at du skal kunne handle hensiktsmessig i en krisesituasjon. Dette innebærer at du både har tenkt nøye gjennom og har øvd på det du skal gjøre hvis uhellet er ute, sier Dalen.

I klartekst: Gå gjennom boligen og gjør deg kjent med hvor rømningsveiene er. Ulike bygninger har ulike rømningsveier, som kan være alt fra utendørs eller innendørs trapperom, brannstiger eller vinduer.

Bor du sammen med flere? Bli enige om møteplass ute, slik at dere sikrer at ingen går inn igjen i bygget for å lete etter noen som allerede er ute.

Siri Walaker anbefaler at familier lager en branninstruks og øver sammen.

– Øvelse gjør mester. Har dere planlagt og øvd, er det sannsynlig at dere tar de rette valgene og bruker den tryggeste og raskeste rømningsveien i en nødsituasjon, sier hun.

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten?

I sameie, borettslag  og lignende skal styret ha dokumentasjon som beskriver kravene til brannsikkerheten. Dette omfatter blant annet tiltakene som ivaretar felles brannsikkerhet, hvordan bygget er delt opp i brannceller og hvor bygningsdelene som begrenser brann er plassert.

– Sameier og borettslag er å betrakte som virksomheter hvor styret representerer eier. Likevel er det mest hensiktsmessig at du og de andre beboerne selv sørger for brannsikkerheten i egen bolig. Bytt batteri i røykvarsleren og sjekke slokkeutstyret, så har styret ansvaret for brannsikkerheten i bygget som helhet, sier Knut Norum.

I 2010 ble det innført et krav i byggteknisk forskrift om at dokumentasjon om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skulle følge bygget når det skifter eier. FDV står for forvalting, drift og vedlikehold, og enkelt sagt dreier det seg om en brukermanual som ofte foreligger i en perm eller tilsvarende for hver enkelt boenhet.

– Hvis du skal gjøre endringer i leiligheten din som innebærer at du bryter brannskillene, må du få hjelp av kompetente fagfolk til å ivareta brannsikkerheten. Slike tiltak kan også være søknadspliktige til kommunen og kreve godkjenning fra styret om du bor i et borettslag eller lignende, sier Norum.

Sist oppdatert:

Mer om:

LeilighetBygg