Boligsameiet Hotvet Strand B1.

Sameiet slet med vannskader, så installerte de et nytt system

Vannskader topper skadestatistikken blant boligselskaper i landet. Etter Hotvet sameie fikk installert lekkasjesikring har de ikke sett snurten av en.

I april 2021 tok Eirik Lippert over som styreleder i Boligsameiet Hotvet Strand B1. Da han samlet inn skadestatistikk for de tolv tilbakelagte årene oppdaget han noe.

– Vi hadde nesten to innmeldte skader hvert år, hvor samtlige var knyttet til vann. Samtidig opplevde vi at forsikringspremien økte godt over indeks år etter år, sier Lippert.

Han forteller blant annet om vannrør som sprakk, lekkasjer fra benkebredere og hvitevarer samt vanninntrenging fra tak og gjennom membraner. Dette i kombinasjon med at beboere ofte ikke stengte av vannet hvis de ble borte over lengre perioder.

– For det første er det krevende for de beboere som blir berørt. I mange tilfeller har en vannskade også følger for andre seksjoner enn der skaden har oppstått, sier styrelederen.

Null vannskader etter sikringssystem

Sensor plassert under rør.
SENSOR: Hvis sensoren registrerer fukt, stenges vannet. Foto: Fell Tech

Fra en vannskade oppdages til restaurering er ferdig går det som regel flere måneder. I hvert fall har det vært tilfellet i Hotvet Strand B1.

– Det er en ekstrabelastning for styret å håndtere spørsmål, praktiske oppgaver og koordinering. Vannskader belaster sameiets økonomi, som igjen påvirker felleskostnadene våre. Vi så etter hvert at vi måtte ta grep for å få antallet ned.

I cirka seks måneder har sameiet testet Abra Kollektiv+, et system for lekkasjesikring levert av teknologiselskapet Fell Tech. Etter vannstopperne ble installert har de ikke hatt en eneste vannskade, forteller Lippert.

– Noen falske alarmer har det vært, men disse har blitt håndtert løpende i samarbeid med seksjonseier og support hos Abra. Utløsende årsak har typisk vært seksjonseiere som kommer borti sensor når de vasker eller vanndrypp fra blandebatteri, sier han og legger til at han varmt anbefaler systemet til andre borettslag og sameier.

Sensor plassert under rør.
SENSOR: Hvis sensoren registrerer fukt, stenges vannet. Foto: Fell Tech

Sånn fungerer systemet

Cecilie Pongracz, prosjektkoordinator i Fell Tech.
Cecilie Pongracz

Enkelt fortalt settes det en ventil på innkommende vann, helst på hovedinntak. I tillegg plasseres det ut sensorer rundt om i boligen, først og fremst i rom med vanntilførsel uten sluk, for eksempel kjøkken, informerer Cecilie Pongracz. Hun er prosjektkoordinator i Fell Tech, som leverer systemene.

– Når sensor registrerer og løses ut av fukt, sender systemet signal til ventilen, som så vil stenge av vannet i boligen. Vårt nye system har også mulighet for frostsikring, hvor man kan sette en bestemt temperatur der vannet stenges, forklarer Pongracz.

Gjennomsnittskostnaden for abonnement på Abra Kollektiv+, utstyr og installasjon i et borettslag/sameie ligger på rundt 130 til 160 kroner i måneden per boenhet. Har boligselskapet allerede installert lekkasjesikring, kan det gjøres en relativt enkel oppgradering for å oppgradere systemet og få tilgang til Abra Kollektiv+.

– Vi går i dialog med det enkelte boligselskapet for å se på hva de faktisk har behov for, og kommer sammen frem til en passende avtale, sier prosjektkoordinatoren.

Cecilie Pongracz, prosjektkoordinator i Fell Tech.
Cecilie Pongracz

Trygghet for både beboer og styret

Systemet gir ikke bare trygghet for beboer, men også styret, ifølge Fell Tech.

– Ved installering av systemet får styret tilgang til en portal. I portalen kan de i sanntid se at systemene til de enkelte beboerne er i drift og i orden. Portalen varsler dersom en vannlekkasjealarm utløses, men den varsler også hvis en sensor for eksempel blir frakoblet.

Skal du bygge nytt eller renovere et eldre kjøkken, pålegger TEK 17 deg å installere lekkasjesikring. Flere borettslag og sameier er imidlertid bygget før forskriften trådte i kraft, og er dermed konstruert i henhold til tidligere forskrifter med andre sikkerhetsstandarder. 

– For eldre bygninger er det svært viktig med lekkasjesikring. Her er ofte røropplegg av eldre dato i tillegg til at mange har eldre varmvannsberedere som står skjult, der lekkasjer fort kan stå uoppdaget over tid. Flere har etter hvert anskaffet flere produkter med innlagt vann, som kjøleskap med vanndispenser og kaffemaskiner, sier Pongracz.

En iPad med portalen som styrene får tilgang til ved installering av systemet.
PORTAL: Her kan styret se at systemene til beboerne er i orden. Foto: Fell Tech

Billigere forsikring med skadeforebygging

Therese Jørgensen, bransjeansvarlig for borettslag og sameier i Gjensidige.
Therese Jørgensen

De fleste skader i boligselskaper gjelder vann og utgjør et stort problem, forteller Therese Jørgensen, bransjeansvarlig for borettslag og sameier i Gjensidige.

– Vi ønsker å premiere boligselskaper som kan vise til skadeforebyggende tiltak, som lekkasjesikring er et prakteksempel på. Når alle beboere i et boligselskap har installert lekkasjestopper, gir vi normalt rabatt på bygningsforsikringen, sier Jørgensen.

Les mer om forsikring for borettslag og sameier

Therese Jørgensen, bransjeansvarlig for borettslag og sameier i Gjensidige.
Therese Jørgensen

Sist oppdatert: