Mange MC-ulykker skyldes mangel på erfaring

Mange MC-ulykker skyldes mangel på erfaring

Er du fersk MC-fører eller tilbake i sadelen etter et langt avbrekk? Da bør du lese dette.

Jan Harry Svendsen i NAF
Jan Harry Svendsen

Tohjulinger på veien er et like sikkert vårtegn som fuglekvitter og løvsprett. Men tørr asfalt er dessverre også et varsel om at mange MC-førere vil bli skadet. For noen går det riktig galt. 

I de fem årene fra 2016 til og med 2020 omkom 86 motorsyklister på norske veier. Det utgjør et snitt på 17 hvert år, viser tall fra Statens vegvesen.

Som regel skjer flest ulykker i månedene før sommerferien, ifølge NAF. De peker på at en del motorsyklister gjør feil som følge av at de er litt rustne i starten av sesongen. Men svært ofte dreier det seg om høy fart eller rus. Tre av fire utforkjøringer skjer i sving. I tillegg skjer mange sammenstøt fordi bilførere ikke registrerer tohjulingene som har vært borte fra trafikkbildet hele vinteren.

– Som motorsykkelfører har du tolv ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn bilførere, konstaterer produkteier MC Jan Harry Svendsen i NAF.

Jan Harry Svendsen i NAF
Jan Harry Svendsen

Mangler erfaring

En nærmere titt på ulykkestallene viser at det er særlig to grupper som peker seg ut:

  • Unge som er ferske i «gamet»
  • Godt voksne menn som bruker sykkelen sjelden eller er tilbake på sykkelen igjen mange år etter at de fikk lappen

Svendsen er selv motorsykkelentusiast. Han peker på manglende erfaring som den viktigste årsaken til ulykker.

– Erfaring er den enkeltfaktoren som i størst grad avgjør om en potensielt farlig situasjon blir en ulykke. I halvparten av ulykkene har føreren mindre enn to års erfaring, sier han

Tilbyr kurs

Kurset Sikker på MC er et ledd i strategien for å få ned antallet motorsykkelulykker. NAF MC samarbeider med Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og myndighetene, som støtter tilbudet. Hensikten med kurset er å bevisstgjøre MC-førere på egen atferd og forberede dem på situasjoner de kan oppleve på veien.

– Kurset fokuserer på å bevisstgjøre deg som MC-fører, slik at du i større grad kan forutse situasjoner som kan innebære fare. Målet er lavere risiko risiko og større kjøreglede, opplyser Svendsen. Han er ansvarlig for innholdet i Sikker på MC og for kursing av veilederkorpset.

– Kurset er laget av MC-førere for MC-førere. Det er viktig at deltakerne møter veiledere som kjenner utfordringer og problemstillinger som er knyttet til det å være motorsyklist. Vi pleier dessuten å si at vi benytter oss av veiledere som er bedre til å lytte enn de er til å prate. Diskusjon og deling av erfaringer innad i gruppen er svært viktig for utbyttet av kurset, understreker Svendsen.

Praktisk kurs

Sikker på MC går over fire timer. Det kan gjennomføres uten at du trenger å ta av deg hjelm og hansker. Opplegget går ut på at grupper kjører flere turer på vei med helt konkrete oppgaver i tillegg til tekniske øvelser i en kjøregård. Før og etter hver oppgave blir det gjennomført gruppesamtaler.

– Kurset er gratis for medlemmer i NAF MC, opplyser Svendsen.

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor