Mange MC-ulykker skyldes mangel på erfaring

Mange MC-ulykker skyldes mangel på erfaring

Motorsykler på veiene er et sikkert vårtegn. Men frihetsfølelsen på to hjul kan ha en høy pris. Kurset «Sikker på MC» skal bidra til å få ned ulykkestallene.

Nå mekkes og pusses det febrilsk i garasjer over det ganske land. Etter en lang vinter skal mange tusen motorsykler klargjøres før møtet med tørr asfalt. Tohjulinger på veien er et like sikkert vårtegn som fuglekvitter og løvsprett.

Mange ulykker

Våren er dessverre også en tid for ulykker. Statistikken viser at mange MC-førere vil bli skadet, og for noen går det riktig galt. Hvis trenden fra de siste årene fortsetter, vil én motorsyklist omkomme hver uke i tiden frem mot sommerferien.

Det er flere grunner til at MC-førere er utsatt for ulykker. En del motorsyklister gjør feil som følge av at de er litt rustne i starten av sesongen. Men svært ofte dreier det seg om høy fart og/eller rus. 3 av 4 utforkjøringer skjer i sving. I tillegg skjer mange sammenstøt fordi bilførere ikke registrerer tohjulingene som har vært borte fra trafikkbildet hele vinteren, ifølge NAF.

– MC-førere har 12 ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn bilførere, konstaterer fagsjef Morten Fransrud i NAF Trafikktrening.

Mangler erfaring

Fagsjef Morten Fransrud i NAF Trafikktrening
Morten Fransrud

Fransrud er selv MC-entusiast. Han peker på manglende erfaring som den viktigste årsaken til ulykker.

– Erfaring er den enkeltfaktoren som i størst grad avgjør om en potensielt farlig situasjon blir en ulykke. I 50 % av ulykkene har MC-føreren mindre enn to års erfaring, sier han.

En nærmere titt på ulykkestallene viser at det er særlig to grupper som peker seg ut:

  • Unge som er ferske i «gamet»
  • Godt voksne menn som bruker sykkelen sjelden eller er tilbake på sykkelen igjen mange år etter at de fikk lappen
Fagsjef Morten Fransrud i NAF Trafikktrening
Morten Fransrud

Tilbyr kurs

Kurset Sikker på MC er et ledd i strategien for å få ned antallet motorsykkelulykker. NAF MC samarbeider med Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og myndighetene, som støtter tilbudet. Hensikten med kurset er å bevisstgjøre MC-førere på egen atferd og forberede dem på situasjoner de kan oppleve på veien.

– Kurset fokuserer på å bevisstgjøre deg som MC-fører, slik at du i større grad kan forutse situasjoner som kan innebære fare. Målet er lavere risiko risiko og større kjøreglede, opplyser Fransrud. Han er ansvarlig for innholdet i Sikker på MC og for kursing av veilederkorpset.

– Kurset er laget av MC-førere for MC-førere. Det er viktig at deltakerne møter veiledere som kjenner utfordringer og problemstillinger som er knyttet til det å være motorsyklist. Vi pleier dessuten å si at vi benytter oss av veiledere som er bedre til å lytte enn de er til å prate. Diskusjon og deling av erfaringer innad i gruppen er svært viktig for utbyttet av kurset, understreker Fransrud.

Fornøydgaranti

Sikker på MC går over fire timer og kan gjennomføres uten at du trenger å ta av deg hjelm og hansker. Opplegget går ut på at grupper kjører flere turer på vei med helt konkrete oppgaver i tillegg til tekniske øvelser i en kjøregård. Før og etter hver oppgave blir det gjennomført gruppesamtaler.

– Merk at vi gir fornøydgaranti. Hvis du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake, sier Fransrud.

Les mer om kurset og meld deg på

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor