Ratt. Hender. Bil.

Menn er fremdeles innblandet i flest alvorlige trafikkulykker

Likevel er det far som kjører i åtte av ti tilfeller når familien skal på tur.

Pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.
Christoffer Solstad Steen. Foto: Trygg Trafikk

Tall fra SSB viser at menn var involvert i 68 prosent av ulykkene som skjedde i 2021, det vil si 439 av de totalt 649 alvorligste trafikkulykkene – herunder ulykker med personskade eller dødelig utfall. Også i mindre alvorlige ulykker er det menn som dominerer, ifølge Finans Norges TRAST. 

– Selv når vi tar høyde for at menn kjører mer enn kvinner er de overrepresentert i ulykkesstatistikken. Og jeg tviler på at det vil endre seg drastisk med det første, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk. 

Pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.
Christoffer Solstad Steen. Foto: Trygg Trafikk

Menn har tendens til å irritere seg mer i trafikken

Flere av mennene som omkommer i trafikkulykker har bevisst tatt en forhøyet risiko, ved å for eksempel kjøre langt over fartsgrensen eller kjøre med promille, forteller han. 

– Undersøkelser viser videre at menn har en tendens til å bli mer frustrerte og irriterte når de kjører kontra motsatt kjønn. La meg påpeke at dette ikke er ensbetydende med å ha en aggressiv kjørestil, men i noen tilfeller kan det ene lede til det andre, sier Steen og legger til: 

– Er du en som lar humøret påvirke kjørestilen eller en som lett lar seg provosere og hisse opp, viser undersøkelsene at du oftere tar dårligere og mer aggressive valg i trafikken sammenliknet med de som ikke gjør det. 

Trenden kan snu med selvkjørende biler

Forsker Pål Ulleberg ved Universitetet i Oslo.
Pål Ulleberg. Foto: Universitetet i Oslo

At menn er overrepresentert i ulykkesstatistikken er ikke «noe nytt». Så lenge man ikke har fullstendig selvkjørende biler, tror Pål Ulleberg at kjønnsforskjellene – særlig blant de yngste bilførerne – vil fortsette å være de samme. Han er forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. 

– En endring til helt selvkjørende biler vil nok bidra til å jevne ut forskjellen, men det er nok lenge til disse blir såpass gode at vi kan slippe egenkontrollen helt, sier Ulleberg. 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvorfor menn dominerer statistikken, men forskeren trekker frem fem interessante funn blant studier på området: 

  • Villighet til å ta risiko: Studier har vist at mannlige sjåfører er tilbøyelige til å velge mer risikofylt kjøreatferd, for eksempel høy hastighet, aggressiv kjøring og kjøring under ruspåvirkning.

  • Uoppmerksomhet i trafikken: Begge kjønn kan bli distraherte under kjøring. Studier tyder imidlertid på at menn er mer tilbøyelige til å bruke mobiltelefon, spise eller fikle med multifunksjonsskjermen.

  • Kjøreferdigheter: Noen studier viser at kvinner er mer forsiktige og oppmerksomme på trafikkregler enn menn. Andre studier antyder at menn er bedre til å manøvrere kjøretøyet. 

Ulleberg er tydelig på at funnene representerer generelle trender og ikke bør brukes til å generalisere eller diskriminere sjåfører basert på deres kjønn.  

– Individuelle evner, erfaring og personlighetsfaktorer spiller en betydelig rolle i kjøreatferd og sikkerhet, sier han. 

Forsker Pål Ulleberg ved Universitetet i Oslo.
Pål Ulleberg. Foto: Universitetet i Oslo

Kjønn brukes aldri for å sette pris på forsikring

Produktsjef Espen Johansen i Gjensidige
Espen Johansen

Fra 2012 ble det forbudt å prisjustere forsikring etter kjønn. EU-domstolen peker på at likestilling mellom kjønnene er en fundamental rettighet.  

– Vi priser heller ikke på etnisitet. Prisen på en bilforsikring i Gjensidige bestemmes av en rekke ulike variabler, blant dem alderen din, bosted, hvilken type bil du kjører og hvor langt du kjører i året, informerer produktsjef Espen Johansen i Gjensidige. Han tilføyer: 

– Har du hatt svært mange skader, er det også noe som kan påvirke prisen. Det lønner seg altså å opptre varsomt og hensynsfullt i trafikken – uansett hvem du er. Jo færre skader du har, jo større er sannsynligheten for at du får lavere pris på forsikringen over tid.  

Produktsjef Espen Johansen i Gjensidige
Espen Johansen

Bør hun kjøre neste gang?

En tidligere undersøkelse av Transportøkonomisk institutt viste at det er menn som i åtte av ti tilfeller tar styringen når et par setter seg inn i en bil. Vil det ikke være tryggere at mor sitter bak rattet neste gang familien skal til fjells? Trygg Trafikks Christoffer Steen gir følgende svar: 

– Uten å skjære alle over én kam, så kan det være det. Basert på antall alvorlige ulykker kan det lønne seg at kvinner i høyere grad tar styringa. 

Steen oppfordrer alle til å holde en defensiv kjørestil, være oppmerksomme samt tilpasse hastighet etter forholdene og situasjonen. 

– Hvis det er hva du kaller å «kjøre som en kjerring», er ikke det så dumt, runder han av. 

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien