Bil på vei.

– Sparer deg for lite tid og øker ulykkesrisikoen

Unødvendige forbikjøringer utsetter ikke bare deg selv for fare, men også andre på veien. Menn er utvilsomt «for ivrige», mener kommunikasjonssjef.

Pressesjef Ingunn Handagard i NAF
Ingunn Handagard

I fjor kostet møteulykker 39 mennesker livet på norske veier, og ble med det ulykkestypen med høyest antall drepte for året. I tre av ulykkene var forbikjøring utløsende årsak. Det er veldig få steder på tradisjonell tofeltsvei der man forsvarlig kan foreta en forbikjøring, minner NAF om. 

– Vårt råd er å tenke gjennom om en forbikjøring er verdt risikoen, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF, og minner om at det ikke kun er møtende trafikk man skal tenke på når man kjører forbi.  

– Det kan være kryss og annen trafikk som kan komme inn på veien. Ligger du da i motgående kjørefelt, kan en ulykke fort oppstå. Du har heller ingen garanti for at bilisten du skal kjøre forbi har sett deg. Liten tid å spare samtidig som risikoen for ulykker øker, supplerer Handagard.  

Pressesjef Ingunn Handagard i NAF
Ingunn Handagard

Menn kjører oftere forbi enn kvinner

Pål Andersen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund
Pål Andersen

I en undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av Gjensidige oppgir nesten 60 prosent av mennene at de gjør forbikjøringer i motsatt felt «noen ganger» eller «oftere». Til sammenlikning svarer cirka 40 prosent av kvinnene det samme. Undersøkelsen viser også at en større andel kvinner irriterer seg over folk som gjennomfører farlige forbikjøringer. 

Pål Andersen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund, er ikke spesielt overrasket over funnene. 

– Kvinner synes ofte forbikjøringer kan være skummelt, mens mannfolk kan ha tendens til å være tryggere på det – tenker de selv i hvert fall, sier han. 

Seniorrådgiveren stiller seg bak NAFs råd innledningsvis: Vurder alltid om det er nødvendig å kjøre forbi.  

– Når man legger ut på langtur blir ispauser og toalettbesøk gjerne en del av ruten. Da er forbikjøring rimelig bortkastet uansett. Pust heller med magen og hold køen, sier han og legger til: 

– Har du en bobil foran som kjører sakte? Hold an og se om vedkommende etter hvert slipper forbi. Skal du gjennomføre en forbikjøring, så vent i hvert fall til du har en egnet strekning foran deg med tilstrekkelig sikt.   

Pål Andersen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund
Pål Andersen

Hva sier trafikkreglene om forbikjøring?

Andersen viser til Vegtrafikkloven, som blant annet legger følgende føringer: 

  1. Forbikjøring skal skje på venstre side av veien (med noen unntak
  2. Det er forbudt å foreta en forbikjøring dersom den er til fare eller hinder for andre
  3. Forbikjøringer er ikke tillatt i situasjoner med dårlig sikt, for eksempel ved bakketopper, kurver eller andre begrensninger i terrenget
  4. Det er forbudt å bryte fartsgrensen i forbindelse med forbikjøring
  5. Forbikjøringer er i utgangspunktet heller ikke tillatt foran gangfelt eller foran og i veikryss 

Han minner også om å huske på hva veioppmerkingen forteller og ikke minst vurdere strekningen du har til rådighet. 

  • Sperrelinjer kan ikke kjøres på eller krysses
  • Ved varsellinje kan du kjøre forbi, men det anbefales å ikke gjøre det
  • Hvis det er kjørefeltsoppmerking, skal sikten alltid være god nok til å kunne kjøre forbi
  • Husk at du kun skal bruke en tredel av strekningen du ser foran deg til å kjøre forbi. Hvis det kommer en bil imot, vil den bruke like mye av strekningen som du bruker. I tillegg må du ha en sikkerhetsmargin. 

Har mye å lære av kvinner

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige
Bjarne Rysstad

I flere trafikksikkerhetssammenhenger har det vist seg at menn ofte kommer dårligere ut enn kvinner, påpeker kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.  

– Samme Opinion-undersøkelse viser at det er dobbelt så stor andel menn som ofte kjører over fartsgrensen sammenliknet med kvinner. En langt høyere andel menn synes også at det er akseptabelt å kjøre over fartsgrensen, sier Rysstad. 

Han mener det ikke er noen tvil om at menn er «for ivrige» på forbikjøringer. 

– Det har jeg selv sett mange ganger på riksveien opp Hallingdal, hvor jeg ofte kjører. Unødvendige forbikjøringer er en uting, som det dessuten er veldig lite tid å spare på. Vi tror menn har mye å lære av kvinner når det gjelder å kjøre litt mer defensivt og dermed tryggere. 

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige
Bjarne Rysstad

Kan ha store konsekvenser for forsikringen

Havner du utfor et uhell hvorpå det viser det seg at du har vært grov uaktsom, kan det få store konsekvenser også for forsikringsutbetalingen, påminner kommunikasjonssjefen. 

– Man bør kun foreta forbikjøringer når det er nødvendig og trygt, og alltid gjøre det i samsvar med trafikkreglene, avslutter Rysstad. 

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien