Bonde på pc med mange digitale ikoner i "lufta"

Rammet av cyberangrep på gården? Dette må du vite

– Når et dødninghode lyser opp skjermen, kan det være for sent, sier eksperten.

Tina Tomter
Tina Tomter i Gjensidige

Norge er et av de mest digitaliserte samfunn i verden. Også i landbruket blir stadig flere prosesser automatisert. Melkeroboter, ventilasjon, fôringssystemer og så videre styres digitalt. Likevel er det veldig få som forsikrer seg mot cyberangrep. Det er påfallende, sier Tina Tomter, cyber underwriter i Gjensidige.

Mange tenker at dette rammer ikke meg, mener Tomter.

– Det er nok også en god del som ikke har tilstrekkelig med informasjon og kunnskap på området, tror hun.

Men svindelforsøk og cyberangrep blir stadig mer vanlige og sofistikerte. Motivet er som regel økonomisk vinning, og inngangsporten finnes i de digitale systemene.

Tina Tomter
Tina Tomter i Gjensidige

Forestill deg det uforutsette

Ifølge rapporten Nasjonalt digitalt risikobilde 2022 fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) haster det nå – mer enn før – for virksomheter å innføre risikoreduserende tiltak. NSM er bekymret for at små og mellomstore virksomheter i økende grad blir utsatt for cyberangrep. Ett svakt ledd, som for eksempel dårlige eller lagrede passord, eller programvare med feil eller utdaterte operativsystemer, kan være nok.

– Hvis de operasjonelle systemene er knyttet til IT-nettverket, skal du vite at eventuelle angripere har stor mulighet til å komme seg inn. Og jo mer automatisert gården er, desto større kan skaden bli. En gjennomsnittlig skadeutbetaling på cyberforsikring for næring og landbruk er på rundt 130 000 kroner, forteller Tomter.

Planlegg med tanke på et dataangrep

For å forebygge cyberangrep, må du skaffe deg oversikt over hvilke data du har og hvordan de lagres  – og sørge for at du har de sikkerhetsmekanismene som trengs.

– Ta kontakt med IT-leverandøren din for å få en oversikt, råder Tomter.

I tillegg bør du ha gode planer, prosedyrer og rutiner for hva du skal gjøre hvis et angrep faktisk skjer deg, og du må øve deg på det.

– Hva skal til for å kunne starte opp driften igjen? Har du et parallelt system som du kan bruke til å starte på nytt? Se for deg et verst tenkelig scenario, for dette kan bli enda verre enn du hadde sett for deg, sier Tomter.

Her kan du lese mer om hvordan du reduserer risikoen for et dataangrep.

Når gårdsdriften blir angrepet

Ved et cyberangrep er det viktig å kjenne sin egen begrensning. Dette skal du nemlig ikke prøve å fikse selv, påpeker Tomter:

– Skru av alt, og koble av alt på nettet. Her trenger du hjelp, så ta kontakt med IT-leverandøren din eller direkte med forsikringsselskapet om du har cyberforsikring. Har du en back-up-løsning lagret på en annen server, kan IT-konsulentene hjelpe deg med å rekonstruere dataene dine og starte prosessen med å bygge systemene opp på nytt. På denne måten kan du sikre at det ikke finnes noen åpne porter som hackerne kan ha tilgang til.

Har du ikke forberedt deg og står helt uten back-up, er situasjonen langt mer alvorlig. Da vil du risikere å miste alle data. Hvis du er avhengig av digitale systemer for alt fra ventilasjon til melkerobot, vil det være en svært utfordrende situasjon.

– Tall fra næringslivet viser at det kan ta fra seks måneder til et helt år å komme 100 prosent tilbake etter et cyberangrep, forteller Tomter.

Ingen garanti

Noen kan bli fristet til å betale løsepenger for å slippe unna.

– Det er ikke forbudt å betale løsepenger. Men hvis du gjør det, bidrar du til hvitvasking og terrorfinansiering, påpeker Tomter.

– Samtidig har du ingen garanti for at hackerne gir deg tilstrekkelig informasjon og verktøy for å låse opp systemene. Mange får tilbake bare en brøkdel av informasjonen som er stjålet, og du har heller ingen garanti for at hackerne er ute av systemet, påpeker hun og legger til at Gjensidige ikke dekker utbetaling av løsepenger.

Best å være forberedt

– I en digital hverdag kan du ikke være sikker på at cyberangrep aldri vil skje med deg – like lite som du kan unngå andre uforutsette hendelser. Et potensielt cyberangrep bør derfor tas inn som en del av  beredskapsplanen du har på gården din. Å ha på plass forsikringer som bistår deg hvis det verste skjer, er en viktig del av en slik beredskapsplan, sier Aina Bratlie, fagsjef for medlemsforsikringer i Norges Bondelag

Medlemmer av Bondelaget kan kjøpe en kollektiv cyberforsikring til en gunstig pris i Gjensidige. Denne forsikringen vil hjelpe deg om du blir – eller mistenker at du er – rammet av et dataangrep.

– Med denne forsikringen får du hjelp til å kartlegge, stoppe og rydde opp etter et angrep. IT-konsulenter hjelper deg med å rekonstruere data, slik at skadevirkningene av datainnbruddet blir minst mulig. I tillegg får du erstatning for tapte inntekter og ekstraomkostninger dersom driften stopper opp, forklarer Bratlie.

Som for alle forsikringer må du gjøre en vurdering av hvor alvorlig et potensielt angrep vil være for akkurat din gård, råder Tina Tomter.

– Hvor automatisert er gården din? Kan du drive videre uten å ha tilgang til internett og dataene dine? Hvis konklusjonen er at mange av systemene styres over nett, er det å forsikre seg mot cyberangrep like viktig som å forsikre bygget mot brann, mener hun.

– Cyberangrep er mer relevant enn mange tror. De fleste vil stå på bar bakke den dagen de blir angrepet, konstaterer Tomter.

Sist oppdatert: