Motorvei

Dette er reglene om bruk av kollektivfelt

Det er ikke alltid like lett å holde tunga rett i munn. Her er Statens vegvesens svar på hvem som har lov til å bruke kollektivfeltet når.

Politiet håvet inn en tidlig novembermorgen under kontroll av kollektivfeltet på E18 inn mot Oslo fra Bærum. I løpet av halvannen time ble 51 bilister tatt og ilagt forenklet forelegg på 7800 kroner.

Der noen bevisst handler ulovlig, er andre usikre på hvilke regler som gjelder.

Dette sier reglene om bruk av kollektivfelt

Hovedregelen er at busser og taxier kan kjøre i kollektivfeltene der skiltene viser det, opplyser Statens vegvesen. Dette er skiltene det er snakk om:

Bildet viser de to kollektivfeltskiltene vi har. Det ene skiltet av en buss, det andre av en buss med "taxi" skrevet under.

Disse kjøretøyene kan også bruke kollektivfelt:

  • elektriske og hydrogendrevne kjøretøy
  • motorsykkel med to hjul uten sidevogn
  • moped med to hjul
  • sykkel
  • uniformert utrykningskjøretøy
  • minibusser i løyvepliktig persontransport
  • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren

Hva med dette skiltet?

Skilt for sambruksfelt.

Til høyre ser du skiltet for sambruksfelt. Det sier i utgangspunktet at det må være to eller flere i bilen for at du kan benytte feltet.

Passasjerkravet gjelder imidlertid ikke elbiler. Heller ikke taxier, busser eller minibusser (i løyvepliktig persontransport) må forholde seg til dette kravet.

 

Skilt for sambruksfelt.

Elbilene har skapt trøbbel

Dersom skiltene ovenfor benyttes, uten underskilt, har alle elbiler lov til å benytte feltet. Men i takt med en stadig økende andel elbiler i trafikken har antallet periodevis skapt fremkommelighetsproblemer for bussene i feltet.

For å sikre bussene fremkommelighet har det vært nødvendig å redusere antallet elbiler i kollektivfeltene i de mest trafikkerte periodene, forteller Tor Eriksen på Transport og samfunn i Statens vegvesen.

– Å ha et felt med god fremkommelighet, også i de høytrafikkerte periodene med generelle fremkommelighetsutfordringer i vegnettet, er ikke minst et viktig bidrag for at utrykning kan foregå raskt og effektivt i disse periodene. Redusert fremkommelighet i kollektivfeltet som følge av mange elbiler vil derfor potensielt også medføre lengre utrykningstid til alvorlige hendelser, utdyper han.

Underskiltene elbilister må være obs på

Derfor er det innført krav til passasjer i elbiler for å kunne benytte kollektivfelt i de mest trafikkerte periodene på riksvegnettet i og rundt Oslo.

– Dette er gjort ved å kombinere kollektivfeltskilter (avbildet ovenfor) med supplerende tekst på underskilt, sier Eriksen og påpeker at de i stor grad er plassert på siden av hovedskiltet.

Underskilt til kollektivfeltskiltene, som forteller om i hvilke tidsrom elbiler må følge passasjerkravet.

Skiltet til venstre: Brukes for kollektivfelt i retning inn mot Oslo sentrum, og betyr at elbiler må ha minst én passasjer for å kjøre i feltet mellom klokken seks og ni på hverdager.

Skiltet til høyre: Brukes for kollektivfelt i retning ut fra Oslo sentrum, og betyr at elbiler må ha minst én passasjer for å kjøre i kollektivfeltet mellom klokken to og seks på hverdager.

Alle øvrige tider kan elbiler kjøre i kollektivfeltet uten passasjer. Merk at slike underskilt også benyttes andre steder enn i Oslo og Akershus. Det er derfor viktig å følge med på skiltingen på strekningen man ønsker å benytte, påminner Statens vegvesen.

Kommer forbud i 2024

I forbindelse med senkning av Hammersborgtunnelen, som ledd i å ivareta terrorsikringen rundt regjeringskvartalet, vil ring 1 midlertidig stenges en gang i løpet av andre kvartal 2024.

– Hver dag kjører det 17 400 biler gjennom denne tunnelen. Beregninger viser at hoveddelen av trafikken vil flytte seg til Operatunnelen når nedstengingen finner sted. For å opprettholde flyt i trafikken og sikre liv og helse ved alvorlige ulykker må det da innføres tilfartsregulering inn mot Operatunnelen, sier Halvard Gavelstad, prosjektleder i Statens vegvesen. Han legger til:

– Det er nødvendig å bedre fremkommeligheten for busstrafikken, og Statens vegvesen vil derfor midlertidig ta ut adgang for elbil i kollektivfeltet for alle riksveier i Oslo og utvalgte strekninger i Akershus. Det blir mer kø og vi oppfordrer privatbilister til å reise kollektivt, sykle eller gå, for å redusere biltrafikken til Oslo sentrum.

Sagt på en annen måte: Elbiler må i dette tidsrommet forholde seg til samme regler som fossilbiler hva gjelder bruk av kollektivfelt i hovedstaden. Strekningene som er omfattet av forbudet vil merkes med underskilter til kollektivfeltskiltet.

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien