Person som bruker mobilen bak rattet.

Nå får du tre prikker hvis du bruker telefonen ulovlig

Tre prikker i førerkortet og 5000 kroner i bot. Det er den nye straffen for å bruke håndholdt mobil mens du sitter bak rattet.

Sjef for Utrykningspolitiet (UP) Runar Karlsen
Sjef for Utrykningspolitiet (UP) Runar Karlsen

Den nye ordningen trådte i kraft 1. januar 2021. Blir du tatt for ulovlig bruk av mobiltelefon i bil, vil du få tre prikker i førerkortet. I tillegg gir overtredelsen et forenklet forelegg på 5000 kroner – straffen var frem til nyttår  to prikker og 1700 kroner i bot.

- Det er trafikkfarlig å bruke mobiltelefonen når man kjører bil. Det har vært forbudt siden 2000. Likevel ser vi at mange ikke klarer å legge vekk mobilen når de kjører. Derfor øker vi bøtene til 5.000 kroner og prikkene fra to til tre viss man blir tatt med mobilen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til regjeringen.no.

– Mobilbruk er en medvirkende årsak til mange dødsulykker, slår UP-sjef Runar Karlsen fast. Han konstaterer likevel at folks trang til å taste, lese og ringe ofte veier tyngre enn hensynet til deres egen og andres sikkerhet.

Sjef for Utrykningspolitiet (UP) Runar Karlsen
Sjef for Utrykningspolitiet (UP) Runar Karlsen

To prikker og forelegg

Karlsen peker på at mer enn 100 personer årlig mister livet på norske veier.

– I perioden 2011–2018 var uoppmerksomhet en av årsakene i nesten hver tredje ulykke, og derfor må nye tiltak iverksettes for å redusere antallet drepte og hardt skadde, sier UP-sjefen.

– Gult kort virker avskrekkende

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk
Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk

Trygg Trafikk støtter innføringen av prikkbelastning for ulovlig mobilbruk. Seniorrådgiver Bård Morten Johansen refererer til en SINTEF-rapport som viser at prikkbelastning har effekt på folks kjøring.

– Det er særlig bilførere som nærmer seg grensen for beslag som endrer kjørestilen. Det ser ut til at det å få gult kort i form av prikker fører til at folk skjerper seg. Vi ser det blant annet på fartsovertredelser og kjøring på rødt lys. Man kan anta at prikkbelastning vil virke preventivt også når det gjelder ulovlig mobilbruk, sier han.

Johansen mener at mange har fått som vane å «alltid» være tilgjengelig. Han håper at trusselen om prikker vil få flere til å la mobilen ligge.

– Kanskje kan ordningen virke som hjelp til selvhjelp – at folk tenker seg om en ekstra gang før de fikler med telefonen under kjøring, sier han og legger til at Trygg Trafikk gjerne ser at størrelsen på det forenklede forelegget økes.

– 1 700 kroner kan sies å være et lite beløp i forhold til satsene som gjelder ved andre forseelser av lignende alvorlighetsgrad. Det er bra at regjeringen sier den vil følge utviklingen nøye, og at både foreleggets størrelse og antall prikker kan bli justert opp, sier han.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk
Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk

Kaller ulovlig mobilbruk en folkesykdom

Kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Rysstad
Kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Rysstad

Gjensidiges kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad hilser prikkbelastningen velkommen. Samtidig mener han at Samferdselsdepartementet bør gå enda lenger ved neste korsvei –og øke forelegget til 6 800 kroner.

– Det tilsvarer det som er nivået for manglende avstand til forankjørende. En slik reaksjon vil virkelig kunne virke avskrekkende, sier Rysstad. Han opplyser at Gjensidige gjør sin del av jobben ved å redusere erstatninger etter trafikkuhell som kan knyttes til mobilbruk. I de groveste tilfellene er det snakk om en reduksjon fra 100 000 kroner og oppover.

– Bøter, prikker og avkortning må svi hvis vi skal få bukt med denne «folkesykdommen», som har ført til tap av menneskeliv, slår kommunikasjonssjefen fast.

Rysstad forteller at Gjensidige har sett grelle eksempler på det han omtaler som «galskapen».

– Blant annet har vi sett video av en mann som kjører i 80 kilometer i timen mens han filmer og skriver melding. Filmingen varer i totalt 30 sekunder, det vil si at bilføreren har kjørt ca. 700 meter uten å være konsentrert om det som skjer rundt ham, sier Rysstad.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Rysstad
Kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Rysstad

Forbudt å røre telefonen under kjøring

Reglene for bruk av mobil under bilkjøring sier at du ikke har lov til å taste og surfe på mobilen. Dette er heller ikke tillatt hvis mobilen sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder eller kan styres via håndfrie løsninger, som en knapp på rattet eller lignende.

Les mer om regelverket på vegvesen.no.

Prikkbelastningsordningen

  • Prikkbelastning ble innført i 2004 for å øke sikkerheten og oppnå færre drepte og skadde på veiene.
  • Prikkbelastning gis som følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.
  • Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.
  • Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken. Når du får tilbake førerretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerrettighetene.
  • Du kan sjekke om du har prikker i førerkortet ved å legitimere deg på en politistasjon. Statens vegvesen gir generell informasjon, men opplyser ikke om antall prikker i førerkortet.

Sist oppdatert: