dame lader elbil i sameier/borettslag

Slik lader du elbilen i felles garasje

Hvordan lade elbilen trygt og effektivt hjemme? Her er ekspertenes ladetips til sameier og borettslag.

Nils Sødal. Foto: NAF
Nils Sødal. Foto: NAF

– En av fire el- eller hybridbileiere kan ikke lade der de bor. Problemstillingen gjelder spesielt i boligselskaper, hvor beboere med el- eller hybridbil har et like stort behov for å lade hjemme som folk som bor i enebolig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Ifølge Sødal ser stadig flere boligselskaper verdien av å legge til rette for lading. Samtidig setter en del styrer seg på bakbeina. Kostnader, brannsikkerhet og andre praktiske hensyn er vanlige argumenter i debatten.

Nils Sødal. Foto: NAF
Nils Sødal. Foto: NAF

Må ha saklig grunn for å nekte

Folk som ønsker å lade hjemme har imidlertid gode kort på hånden hvis de bor i et sameie. Eierseksjonsloven slår fast at et styre må ha saklig grunn for å avslå å etablere ladepunkter på sameiets parkeringsanlegg. Et forslag om en tilsvarende lov for borettslag er ventet fra regjeringen, men lar ifølge Sødal vente på seg.

– Saklig grunn kan være at det ikke er tilgang til nok strøm. Det finnes imidlertid løsninger for laststyring som i mange tilfeller løser kapasitetsproblemene, sier NAFs kommunikasjonsrådgiver.

Brannsikkerheten i garasjeanlegg har vært en bekymring for blant andre brannvesenet og forsikringsbransjen. Statistikken viser imidlertid at det er svært få hendelser der selve elbil-batteriet er årsaken til brannen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) slår fast at det er ingen spesielle tekniske krav til bygninger og garasjeanlegg relatert til elbiler og parkering av elbiler.

Brannfarlig stikkontakt

Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Samtidig er det viktig å lade på en måte som ikke fører til fare for brann i det elektriske anlegget i bygningen. Det innebærer at lading må skje via en godkjent ladeboks på hver enkelt parkeringsplass, opplyser teknisk utreder Rune Nielsen i Gjensidige.

Han understreker at et vanlig støpsel, på fagspråket Schuko-kontakt, ikke er en sikker løsning for ladning av elbil.

– Ved lading via vanlig stikkontakt blir ledningene mellom kontakten og sikringsskapet maksimalt belastet over tid. Det kan føre til varmgang, smelting og i verste fall brann i kontakten eller strømledningen, hvis denne er gammel eller har svake punkter, sier han.

Når du kjøper elbil, følger det som regel med en lader som er laget for vanlig stikkontakt. Denne kabelen er utstyrt med en ladestyringsboks.

– Boksen veier ganske mye. Hvis den blir hengende fritt i støpselet, kan belastningen føre til skade på stikkontakten og brannfare. Derfor bør denne ladekabelen være en nødløsning, slår Nielsen fast.

Nils Sødal bekrefter at en ladeboks er helt klart det tryggeste valget.

– Den er dyr å kjøpe, men gir bedre brannsikkerhet, raskere lading, en enklere hverdag og lavere kostnader over tid, slår han fast.

Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Kobler seg på felles kabel

Stian Mathisen i Fortum
Stian Mathisen

Lading i boligselskaper kan skje på flere måter. Man kan velge å etablere et visst antall punkter som beboerne bytter på å bruke. Det er imidlertid mer hensiktsmessig å legge til rette for lading på hver enkelt parkeringsplass, fremholder Stian Mathisen i strøm- og ladestasjonsleverandøren Fortum.

– Enkelt forklart legges en grovt dimensjonert kabel i en slynge i garasjen. Kabelen blir tilgjengelig fra alle parkeringsplasser. Deretter tilpasser vi sikringer og strøminntak og setter opp et kommunikasjonsanlegg. Dette er arbeid og utstyr som borettslaget eller sameiet vanligvis betaler for, sier Mathisen.

Når den enkelte beboer ønsker å koble seg på anlegget, blir det montert en ladeboks på vedkommendes parkeringsplass. Hun eller han tar selv kostnaden for ladeboksen og installasjonen.

– Strømforbruket blir registrert på den enkeltes abonnement. Man vil jo ikke betale for naboens energiforbruk, sier Mathisen.

Stian Mathisen i Fortum
Stian Mathisen

Løsning for utendørs fellesparkering

Ikke alle boligselskaper har felles garasjeanlegg. Noen steder må beboerne rullere på utendørs parkeringsplasser. I slike tilfeller er det vanlig at boligselskapet ikke bare tar kostnadene knyttet til ladestopler, men også betaler fakturaen for selve bruken, ifølge Mathisen.

– Utendørs ladestolper medfører ofte store kostnader for graving og utstyr, selv om støtteordninger fra kommuner og fylker kan hjelpe noe. Her kan boligselskapet dekke inn deler av kostnaden ved å belaste beboerne for bruken gjennom en tilpasset prismodell. Slik får fellesskapet inntekter, mens beboerne får rimelig lading. Samtidig kan prisen settes slik at folk ikke «glemmer» å flytte bilen sin når batteriet er fullt, sier han.

Mathisen anbefaler styrer eller prosjektgrupper å gjøre undersøkelser før de kontakter elektriker eller strømselskap.

– Sjekk gjerne guidene som vi og andre leverandører har på nettet. I tillegg gir veilederen for boligselskaper, som DSB, Nelfo, NEK og Norsk elbilforening står bak, mange nyttige tips og råd om behovssjekk, sikkerhet og løsninger. Undersøk også om det finnes økonomiske støtteordninger der dere bor, sier han.

Ansvar for sjekk og vedlikehold

Alle elektriske anlegg skal kontrolleres. Ladepunkter er intet unntak. DSBs veileder gjør rede for ansvaret den enkelte beboer og sameie/borettslag har for å sjekke at utstyret er i god stand.

Sist oppdatert: