Dame lader elbil i garasje.

Slik lader du elbilen i felles garasje

Hvordan lade elbilen trygt og effektivt hjemme? Her er ekspertenes ladetips beboere i sameier og borettslag.

Nils Sødal. Foto: NAF
Nils Sødal. Foto: NAF

Du kan basere deg på ladestasjoner i nærområdet. Men det er både mer praktisk og billigere å lade hjemme.

– Mange el- og hybridbileiere kan ikke lade der de bor. Problemstillingen gjelder spesielt i boligselskaper, hvor beboere med el- eller hybridbil har et like stort behov for å lade hjemme som folk som bor i enebolig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Laderetten er lovfestet for både sameier og borettslag (for sistnevnte trådte loven i kraft 1. januar 2021). Sødal anbefaler boligselskaper å utarbeide en god fellesløsning. Det vil bli billigere og bedre for alle på sikt. Samtidig får styret kontroll over prosessen.

Et styre skal ha saklig grunn for å avslå ladepunkter i boligselskapets parkeringsanlegg.

– Saklig grunn kan være at det ikke er tilgang til nok strøm. Det finnes imidlertid systemer for laststyring som i mange tilfeller løser kapasitetsproblemene, sier NAFs kommunikasjonsrådgiver.

Nils Sødal. Foto: NAF
Nils Sødal. Foto: NAF

Kobler seg på felles kabel

Stian Mathisen i Fortum
Stian Mathisen

Lading i boligselskaper kan skje på flere måter. Man kan velge å etablere et visst antall punkter som beboerne bytter på å bruke. Det er imidlertid mer hensiktsmessig å legge til rette for lading på hver enkelt parkeringsplass, fremholder Stian Mathisen i strøm- og ladestasjonsleverandøren Fortum.

– Enkelt forklart legges en grovt dimensjonert kabel i en slynge i garasjen. Kabelen blir tilgjengelig fra alle parkeringsplasser. Deretter tilpasser vi sikringer og strøminntak og setter opp et kommunikasjonsanlegg. Dette er arbeid og utstyr som borettslaget eller sameiet vanligvis betaler for, sier Mathisen.

Når du ønsker å koble deg på anlegget, blir det montert en ladeboks på vedkommendes parkeringsplass. Du betaler for ladeboksen og installasjonen.

– Strømforbruket blir registrert på abonnement ditt. Naboen vil jo ikke betale for energiforbruket ditt, sier Mathisen.

Stian Mathisen i Fortum
Stian Mathisen

Løsning for utendørs fellesparkering

Ikke alle boligselskaper har felles garasjeanlegg. Noen steder må beboerne rullere på utendørs parkeringsplasser. I slike tilfeller er det vanlig at boligselskapet ikke bare tar kostnadene knyttet til ladestopler, men også betaler fakturaen for selve bruken, ifølge Mathisen.

– Utendørs ladestolper medfører ofte store kostnader for graving og utstyr, selv om støtteordninger fra kommuner og fylker kan hjelpe noe. Her kan boligselskapet dekke inn deler av kostnaden ved å belaste deg for bruken gjennom en tilpasset prismodell. Slik får fellesskapet inntekter, mens du får rimelig lading. Samtidig kan prisen settes slik at beboerne ikke «glemmer» å flytte bilen sin når batteriet er fullt, sier han.

Få branner skyldes batteriet

Rune Nielsen
Rune Nielsen i Gjensidige

Brannsikkerheten i garasjeanlegg har vært en bekymring for blant andre brannvesenet og forsikringsbransjen. Statistikken viser imidlertid at elbil-batteriet sjelden er årsaken til brannen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) slår fast at det er ingen spesielle tekniske krav til bygninger og garasjeanlegg med hensyn til elbiler og parkering av elbiler.

Samtidig er det viktig å lade på en måte som ikke fører til fare for brann i det elektriske anlegget i bygningen. Det innebærer at du må lade ved hjelp av en godkjent ladeboks, opplyser teknisk utreder Rune Nielsen i Gjensidige.

Han understreker at et vanlig støpsel, på fagspråket Schuko-kontakt, ikke er en sikker løsning for ladning av elbil.

– Ved lading via vanlig stikkontakt blir ledningene mellom kontakten og sikringsskapet maksimalt belastet over tid. Det kan føre til varmgang, smelting og i verste fall brann i kontakten eller strømledningen hvis denne er gammel eller har svake punkter, sier han.

Rune Nielsen
Rune Nielsen i Gjensidige

Ansvar for sjekk og vedlikehold

Alle elektriske anlegg skal kontrolleres. Ladepunkter er intet unntak. DSBs veileder gjør rede for ansvaret den enkelte beboer og sameie/borettslag har for å sjekke at utstyret er i god stand.

Sist oppdatert: