Mann og kvinne. Kollegaer. PC.

Derfor lønner det seg å planlegge ferie i god tid

Tidlig ferieplanlegging gir forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Karoline Findalen Myhre, advokat i NHOs advokattjenester.
Karoline Findalen Myhre. Foto: NHO

Det sikrer at arbeidstaker faktisk får avviklet ferien sin, og ikke samler opp ferie som overføres fra år til år, ifølge Karoline Findalen Myhre. Hun er advokat i NHOs advokattjenester.

– Man har ikke lenger adgang til å utbetale feriepenger for utestående ferie, slik at manglende avviklet ferie overføres til neste år, sier hun.

Myhre hevder at mange dager med overført ferie kan skape store problemer i senere tid.

– Hvis en arbeidstaker samler opp ferie over tid og skal ta ut mange uker ferie i løpet av ett år, vil det skape utfordringer både for bemanning og likviditet. Tidlig ferieplanlegging gagner også den ansatte ved at de tidligere kan legge planer for ferien. Blant annet vil bestilling av reiser være rimeligere når disse kan bestilles i god tid.

Karoline Findalen Myhre, advokat i NHOs advokattjenester.
Karoline Findalen Myhre. Foto: NHO

Dette er bestemt gjennom ferieloven

Først og fremst: Enhver arbeidstaker har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som virkedag, og dette svarer dermed til fire uker og én dag.

Den ansatte plikter til å ta ut full ferie innen utgangen av kalenderåret. Arbeidsgiver plikter på sin side til å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie. Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt, ifølge Arbeidstilsynet.

Slik kommer du i gang med planleggingen

NHOs advokat råder arbeidsgivere til å ha en klar rutine for ferieplanleggingen hvert år som ivaretar bedriftens behov. Hun deler følgende råd:

 1. Allerede i januar bør arbeidsgiver starte med å få en oversikt over hver ansatts feriesaldo, inkludert overført ferie og eventuelle seniordager.
 2. Deretter bør den enkelte få en frist til å melde inn sine ønsker for ferie. Den ansatte kan kreve å få beskjed om endelig feiefastsettelse to måneder før ferien. Selv om plikten forutsetter at arbeidstakeren aktivt ber om underretning, anbefaler NHO at bedriftene har en rutine som overholder denne to-måneders fristen.
 3. Etter hovedferien bør arbeidsgiver gå gjennom status på den enkeltes feriesaldo, og følge opp eventuell ferie som ikke er søkt avviklet.
 4. NHO anbefaler at det arbeides for at flest mulig ansatte avvikler all ferie i ferieåret, med mindre spesielle behov hos bedriften tilsier noe annet.

Hva hvis man ikke kommer til enighet?

At arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer til enighet om tidspunkt for ferie hender fra tid til annen. Myhre presiserer at involvering av de ansatte i prosessen er viktig, men at arbeidsgiver har styringsrett over når ferien skal avvikles – med følgende unntak:

 • Arbeidstaker kan kreve at restferien (som vil si syv virkedager) gis samlet i løpet av året
 • Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året kan selv bestemme når de avvikler den ekstra ferieuken, forutsatt at vedkommende varsler arbeidsgiver om ferieavviklingen minst to uker i forkant
 • Eventuell avtalefestet ferie avvikles i henhold til den aktuelle tariffavtalen eller avtalen
 • Og som nevnt: Arbeidstaker har krav på beskjed om tidspunktet for ferieavvikling tidligst mulig, men senest to måneder før avviklingen – med mindre særlige grunner er til hinder for det

Punktene over er hentet fra Virke

Tilbyr veiledning og juridisk bistand

På Arbinn.no kan arbeidsgivere få veiledning i hvordan følge opp sine ansatte, tilgang til webinarer og svar på juridiske spørsmål, tipser Myhre.

– Her finnes det også en ferieliste som medlemsbedrifter kan bruke for å starte ferieplanleggingen, i tillegg til en rekke artikler om ferieavvikling, avslutter hun.

Les mer om ferie på Arbeidstilsynets nettsider

Attraktivt ansattgode mot et lite tillegg

Produktsjef Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige
Fredrik Tomter Skancke

Produktsjef Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige minner om at reiseforsikring for bedrifter kan benyttes som et ansattgode. Legger du inn noen ekstra kroner i forsikringspremie, dekker den også fritidsreiser for de ansatte – i tillegg til jobbreiser.

– Familiedekning kan også legges til, hvis ønskelig, sier Skancke. Han viser til noe av det en reiseforsikring for bedrifter dekker:

 • sykdom og skade på reise
 • skade på eller tap av personlige eiendeler 
 • forsinkelse som følge av tekniske feil, trafikkuhell og værforhold
 • forsinket bagasje
 • avbestilling ved uventet sykdom
 • egenandel hvis leiebilen du bruker på reise blir stjålet eller skadet
 • hjelp i hele verden gjennom Gjensidiges døgnåpne alarmsentral: +45 88 24 73 00

Les mer om reiseforsikring for bedrifter

Produktsjef Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige
Fredrik Tomter Skancke

Sist oppdatert: