Kollegaer som jobber foran PC-skjermer.

Trangere tider økonomisk: Advarer små og mellomstore bedrifter mot å kutte forsikringer

Driver du en liten bedrift med rådgivere, konsulenter, arkitekter eller advokater? Da kan spesielt to forsikringer være ekstra «skumle» å droppe.

Kunderådgiver Theodor Halland i Gjensidige
Theodor Halland

Ni av ti norske bedrifter har mindre enn fem ansatte. Jo færre ansatte man er, jo mer avhengig av hvert enkelt hode og jo mer sårbar ved sykefravær. Slik er det ofte, ifølge kunderådgiver Theodor Halland i Gjensidige. Og nettopp derfor er én type forsikring svært viktig å ha:

– Den desidert viktigste personalforsikringen for småbedrifter er behandlingsforsikring. Per nå ser vi ingen tendens til at bedriftene velger å si opp helseforsikringene sine, som kan tyde på at de faktisk forstår viktigheten og tryggheten i å ha slike forsikringer for sine ansatte, sier Halland.

Kunderådgiver Theodor Halland i Gjensidige
Theodor Halland

Forsikring for et helt år er billigere enn én sykedag

Se for deg dette: Du driver en liten bedrift med fire ansatte, hvor alle jobber prosjektbasert. Så blir en av dem dårlig og sykemeldes over en lengre periode. Da må de resterende jobbe enda raskere og hardere for å kompensere for den sykmeldtes arbeidskraft og imøtekomme vedkommendes tidsfrister.

– Med utgangspunkt i NHOs beregninger av en ukes sykefravær i 2020, vil jeg anslå at én dags sykefravær for én person i kontorbransjen i 2023 ligger nærmere 4 000 kroner per dag. Til sammenlikning vil en behandlingsforsikring i snitt koste under dette, cirka 3 500 per person for et helt år. Med andre ord er en behandlingsforsikring fornuftig å ha for alle småbedrifter, sier Halland.

Alle arbeidsgivere plikter til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Men mange antar at denne forsikringen dekker mer enn hva den egentlig gjør, hevder kunderådgiveren. Yrkesskadeforsikringen dekker for eksempel ikke «ondter og vondter» man pådrar seg i yrket.

–  Hvis en IT-konsulent får en belastningslidelse i skulder eller nakke, dekker ikke yrkesskadeforsikringen noen form for behandling. Det gjør derimot en behandlingsforsikring, som sikrer rask helsehjelp og igangsatt behandling innen 10 virkedager.

Kan være kroken på døren for en liten bedrift

Halland peker på en annen forsikring som plutselig kan bli avgjørende for enhver bedrift: ansvarsforsikring.

– Hvis bedriften din er ansvarlig for en feil som fører til konsekvenser for kunden, kan dere risikere å få et erstatningskrav mot dere. I slike tilfeller gir en ansvarsforsikring juridisk hjelp og økonomisk sikkerhet. De fleste bedrifter tegner ansvarsforsikring, men ikke alle er like flinke til å ta gjennomganger av forsikringene sine. Konsekvensen? At de ikke er godt nok dekket når et uhell først oppstår.

Halland anbefaler en årlig gjennomgang av bedriftens forsikringer, for å sikre at dere er riktig dekket. Står man for eksempel uten en tilstrekkelig ansvarsdekning og får rettet et krav mot seg, kan det fort være kroken på døren – spesielt for en startup.

– Et eksempel: Du driver en liten IT-bedrift og selger en softwareløsning til et reisebyrå. Det inngås en kontrakt på denne avtalen. Etter kontrakten ble inngått videreføres samarbeidet, og nå lager bedriften din også nettsider for reisebyrået og drifter deres IT-systemer. Dine «datafolk» sikrer altså at reisebyråets kunder kan bestille reiser på nett, sier han og fortsetter:

– Da har bedriften din tatt på seg mer ansvar enn opprinnelig avtalt, som betyr at du bør kontakte forsikringsselskapet for å sjekke om ansvarsforsikringen dekker de nye ansvarsområdene bedriften har tatt på seg. For en dag slutter IT-systemene å fungere og i hele tre uker er reisebyråets systemer nede, noe som koster kunden tre millioner kroner i tapte driftsinntekter.  I og med at kunden har kjøpt løsningen av deg, retter de et krav mot bedriften din.

Utgjør ikke den store forskjellen

Blir det påvist en sammenheng mellom at systemene er nede og feil gjort av din bedrift/ansatt, har du to valg: Å betale de tre millionene av egen lomme eller håndtere kravet på annen måte.

– Uten ansvarsdekning er det klart at dette beløpet blir utrolig tøft å imøtekomme for en liten bedrift. Hadde bedriften derimot opplyst forsikringsselskapet om de nye tjenestene de selger og utvidet ansvarsdekningen deretter, ville forsikringsselskapet gått inn og tatt kravet.

Kunderådgiveren vet at forsikringer dessverre ofte ligger langt nede på gjøremålslisten blant små og mellomstore bedrifter.

– Nye ansvarsområder eller forsikringsløsninger trenger ikke nødvendigvis å bety høyere pris. Det viktigste med forsikring er å være riktig dekket, noe man bare kan være ved å ha jevnlig dialog med forsikringsselskapet.

Prøv Gjensidiges forsikringsveileder her

Sist oppdatert: