Helge Leiro Baastad

Bør el-sparkesykkel forbys?

Det gjør sterkt inntrykk å se hvordan unge og voksne mennesker blir kvestet for livet etter alvorlige ulykker på el-sparkesykler.

Av Konsernsjef i Gjensidige, Helge Leiro Baastad

Spesielt når de blir stående på bar bakke i etterkant fordi hverken de selv eller utleier hadde tilstrekkelig forsikringsdekning. Enda verre er det når det ender med dødsfall.  

Jeg mener at faren for å skade seg selv eller andre ved bruk av el- sparkesykler er så stor, at det er på høy tid å stramme kraftig inn. I første omgang bør vi se til Danmark, der el-sparkesyklene, eller «løbehjul» som det kalles der, nesten er borte fra gatene etter at det ble innført strenge regler for utleie, og påbud om bruk av hjelm. I Sverige virker det som om reglene og situasjonen er mer som i Norge. 

Alders- og promillegrense for bruk av e-sparkesykkel

I Norge innføres det nå heldigvis regler om promillegrense, aldersgrense på minst 12 år, påbud om hjelm for alle brukere og krav om ansvarsforsikring. Dette er så absolutt på sin plass, men ikke nok. 

For det er ingen tvil om at det å kjøre el-sparkesykkel er farlig. I juni i fjor ble det bare i Oslo registrert over 400 ulykker med el-sparkesykler. Det siste året har vi hatt flere dødsulykker med disse kjøretøyene i Norge, senest i mars i år hvor en 21-åring mistet livet. 

Som samfunn har vi vært helt uforberedt på hvor raskt el-sparkesykler har bredt om seg, og hvor farlige de er å bruke. Derfor hadde vi ikke hensiktsmessig regulering på plass i forkant, og må nå forsøke å stramme inn bruken av et fremkomstmiddel som er svært populært. Jeg har også brukt elsparkesykkel, og vet at det er både praktisk og morsomt. Og at man ikke tenker tilstrekkelig gjennom risiko. Man skal jo bare…  

Innstramming er ingen enkel oppgave. Selv er jeg tilbøyelig til å mene at et forbud ville vært å foretrekke, både av hensyn til helse, sikkerhet og miljø. Det toget er nok gått, men sikkerhetskrav som står i et rimelig forhold til skaderisikoen bør være oppnåelig.

Påbud om hjelm for alle brukere, og påbud om ansvarsforsikring ved utleie av sparkesykler, vil redusere antall skader og skadeomfang betraktelig. Det vil også bidra til en ryddig håndtering av økonomiske konsekvenser for de som blir skadet. 

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien