Dame på elsparkesykkel med hjelp på styret.

Alders- og promillegrense for bruk av el-sparkesykkel

Fra 15. juni gjelder nye regler for bruk av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Her får du vite hvem reglene gjelder for og hvorfor de er innført.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

– Regelendringene gjøres for å ivareta sikkerhet, trygghet og fremkommelighet for både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Endringene som gjelder fra 15. juni 2022:

  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Krav til ansvarsforsikring. Dette gjelder for utleiefirmaer fra 1. september 2022 og for private fra 1. januar 2023.

Glede i Trygg Trafikk

Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk
Ann-Helen Hansen

Endringene gleder trafikkekspertene. Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk peker på omklassifiseringen fra sykkel til motorvogn som spesielt viktig.

– Små elektriske kjøretøy som el-sparkesykler er kjøretøy med helt andre egenskaper og skadepotensial enn sykler. Det er også en annen brukergruppe, sier hun og påpeker at det er fem til sju ganger høyere risiko for å komme ut for en ulykke på elsparkesykkel sammenlignet med vanlig sykkel.

– Omklassifiseringen signaliserer hva slags type kjøretøy dette er, og hvilket ansvar brukerne har, fastslår hun.

Som følge av omklassifiseringen blir små elektriske kjøretøy omfattet av bilansvarsloven. Det betyr kort sagt at du må ha ansvarsforsikring for å kunne kjøre el-sparkesykkel. Dette kravet vil gjelde leide kjøretøy fra 1. september 2022 og privateide fra 1. januar 2023.

Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk
Ann-Helen Hansen

Ny ansvarsforsikring for private klar til 1. januar 2023

Espen Johansen
Espen Johansen i Gjensidige

Espen Johansen er produktsjef for bil og næringsbil i Gjensidige. Han opplyser at selskapet er i gang med å lage en forsikring for privateide elsparkesykler, men at de ennå ikke er helt i mål.

– Én utfordring er at privateide sparkesykler ikke er registreringspliktige, sier han. Johansen understreker at Gjensidige hilser endringene velkommen.

Det er utvilsomt noen farer med disse framkomstmidlene. Det viser både undersøkelser og antallet skademeldinger, og vi har lenge foreslått strengere regulering, sier han.

Tilgjengeligheten – uansett brukerens alder og tilstand – er kjøretøyenes fortrinn. Samtidig er dette et problem. Trygg Trafikk er fornøyd med at det nå blir ulovlig å kjøre små elektriske kjøretøy når man er ruspåvirket.

– Promillegrensen på 0,2 er viktig. Vi har sett svært mange ulykker med ruspåvirkede personer. Dette vil ikke bli bedre av seg selv, så det er viktig at det kommer regler, sier Ann-Helen Hansen.

Espen Johansen
Espen Johansen i Gjensidige

– 12-årsgrense og delvis hjelmpåbud er ikke nok

Aldersgrensen på 12 år er også viktig, men ikke tilstrekkelig, ifølge  trafikksikkerhetsorganisasjonen.

– Barn har ikke samme risikoforståelse eller orienteringsevne i trafikken som voksne. Derfor bør de ikke kjøre motorvogn med så høyt skadepotensial, mener Ann-Helen Hansen. Hun forteller at Trygg Trafikk tar til orde for 16-årsgrense.

– Vi ønsker også et påbud om hjelm for alle som bruker slike kjøretøy, ikke bare de under 15. Andelen som bruker hjelm er lav, og det er høy forekomst av hodeskader i denne gruppen av trafikanter.

Hva blir straffen?

Olav Markussen.
Olav Markussen. Foto: UP

12-årsgrensen vil likevel merkes for en hel del yngre brukere. Mange barn kan i dag ses på el-sparkesykler – for eksempel til og fra fritidsaktiviteter. Hvilken reaksjon vil brudd på aldersgrensen medføre? Olav Markussen, politiinspektør i Utrykningspolitiet og leder av politiets fag- og metodeavdeling, påpeker at vi snakker om mindreårige.

– Overtredelse fører ikke til noen reaksjon mot den mindreårige. Vi vil imidlertid alltid vurdere om voksne ulovlig har overlatt en motorvogn til noen som ikke fyller vilkårene for å kjøre den, opplyser han. Markussen viser til vegtrafikkloven § 17 andre ledd (overlatelsesmedvirkning).

– Med hensyn til tap av førerrett, vil kjøring med et lite elektrisk kjøretøy bli vurdert mildere enn kjøring av en vanlig motorvogn. Tapsforskriften § 3-12 gjelder nå for liten elektrisk motorvogn. Bestemmelsen gjelder nå mopeder, og behandler personer som kjører slike fremkomstmidler i ruspåvirket tilstand mildere enn folk som kjører større motorvogner med promille, sier han. 

Olav Markussen.
Olav Markussen. Foto: UP

Får egne trafikk- og skiltregler

Regjeringen opplyser i pressemeldingen at det også vil komme egne trafikk- og skiltregler for liten elektrisk motorvogn. Med unntak for reglene som nevnt over, vil disse bli de samme som for sykkel.

– Jeg håper at vi gjennom ytterligere innstramminger i regelverket vil se færre skader og konflikter denne sommeren, sier samferdselsminister John-Ivar Nygård.

Sist oppdatert: