Mor med barn, ser på blomster, sol

Dette bør du vite når du velger barneforsikring

Undersøkelser viser at foreldre flest har liten kunnskap om alternativene, og derfor er usikre på hva slags barneforsikring de bør velge. Her er ekspertens råd om hva du bør se etter.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Forbrukerrådet viser til at det første man bør sjekke før man kjøper barneforsikring er uføredekningen. Barneforsikringsansvarlig i Gjensidige Ann-Mari Tollefsrud Boge er enig.

Barneforsikring handler om å sikre barnets fremtid, også på lang sikt. Det verst tenkelige er jo at noe skal skje i barne- og ungdomsårene som gjør at barnet blir ufør som voksen. Man får penger fra NAV, men når man aldri har jobbet rekker man ikke å opparbeide seg noen rettigheter gjennom en arbeidsgiver eller folketrygden, sier hun.

Som ung, enslig og 100 prosent ufør, får man i dag om lag 290 000 kroner i året fra det offentlige. En standard barneforsikring fra Gjensidige kan gi barnet ditt opp til cirka 80 000 kroner mer per år i inntil ti år.

– Hvis du i tillegg velger en barneforsikring med ekstra uførepensjon, kan barnet få et ytterligere beløp på mellom cirka 40 000 og 80 000 kroner hvert år på toppen av dette. Helt til fylte 67 år. Uten forsikring kan barnet derimot risikere å bli tilnærmet minstepensjonist, forteller Boge.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Flere unge uføre

Ifølge NAV har antallet unge uføre i alderen 18-26 år doblet seg siden 2006. Selv om det er flere årsaker til økningen, viser Folkehelseinstituttet til at særlig psykiske lidelser er blitt mer utbredt blant unge jenter. Også endringer i arbeidslivet har gjort det vanskeligere for unge med psykiske sykdommer å få, og beholde, en jobb.

– Totalt sett utgjør unge uføre fortsatt en liten andel. Men det er likevel snakk om mange mennesker, forteller Boge.

Selv om uføredekningen er viktigst, påpeker Boge at det også er viktig å vurdere hva barneforsikringen kan gi på kort sikt.

– En bør sjekke om forsikringen gir raske utbetalinger dersom barnet skulle bli alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke. Dette vil sikre økonomisk handlingsrom for familien, sier Boge.

Handlingsrom i vanskelig tid

Hun viser til at dagpenger mens barnet er innlagt på sykehus kan gi familien flere muligheter. Dette kan være å gå ned i stilling for å få vært mer tilstede for barnet i den vanskelige tiden, gjøre nødvendige tilpasninger i hjemmet, leie inn privat hjelp eller gjøre andre tiltak foreldrene mener er viktig for familien.

– Dersom et barn i en familie bosatt i Oslo har fått en alvorlig brannskade og må til Haukeland sykehus i Bergen for behandling, vil en barneforsikring gi ekstra midler som for eksempel kan brukes til å fly over søsken som ønsker å komme på besøk, sier Boge, og fortsetter:

– Andre velger kanskje å bruke pengene på en familieferie når barnet er utskrevet igjen. Slik får familien gjort noe hyggelig sammen etter en tøff periode som tross alt har preget alle sammen.

Boge understreker imidlertid at det offentlige spiller en viktig rolle.

– Folketrygden sikrer grunnleggende velferd uansett. Mange er imidlertid vant til mer økonomisk frihet. En barneforsikring gir foreldre økonomisk handlingsrom til å gjøre det de mener er viktig for sin familie hvis noe alvorlig skulle skje, sier hun.

Boge poengterer at som med annen forsikring, er det føre-var-prinsippet som gjelder.

– Om det verste skulle skje, kan en forsikring gjøre hverdagen en hel del enklere, og sikre at barnet får en bedre fremtid, avslutter hun.

Sjekk pris på barneforsikring

Sist oppdatert: