Mann med baby i sengen

Derfor bør du forsikre barnet ditt tidlig

Barneforsikringsekspert råder foreldre til å være tidlig ute med å forsikre barna. Dette er årsaken.

Vi vil helst ikke tenke på at det kan skje, men også små barn kan skade seg eller bli syke. For familien kan dette bety tunge og vanskelige dager, men ved å tegne en barneforsikring, er det i alle fall mulig å redusere den økonomiske belastningen sykdom og skader kan medføre.

– Jeg anbefaler å forsikre barnet tidlig. Dette skyldes at det er enklere å fylle ut helseerklæringen på små barn, fordi de har en kortere helsehistorikk å ta hensyn til enn større barn, sier produktsjef for barneforsikring i Gjensidige, Ann-Mari Tollefsrud Boge.

Hun legger til at man med en barneforsikring sørger for større økonomisk frihet for familien, i tillegg til at barnet går en lysere fremtid i møte dersom uhellet skulle være ute.

Fordel senere

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Det å tegne forsikringen tidlig, og beholde den gjennom hele barndommen og ungdomstiden, har også fordeler for barnet ditt når han eller hun blir voksen.

– En barneforsikring gjelder helt til barnet fyller 26 år, men uføre, ulykke og dødsfallsdekningen i barneforsikringen videreføres etter dette automatisk til ”voksenforsikring” uten at kunden må fylle ut nye helseopplysninger. Dette kan komme godt med siden det kan skje mange endringer i helsen i løpet av barndommen, sier hun. Disse endringene kan kanskje gjøre at barnet ikke får en fullverdig forsikring hvis den tegnes senere i livet, sier Boge.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Velferd, men ikke velstand

Men trenger vi egentlig forsikring, spør du kanskje. Det er da slik at det offentlige tar seg av oss her i landet, er det ikke?

– Folketrygden i Norge er heldigvis god. Den sikrer oss velferd, men ikke nødvendigvis velstand hvis det verste skulle skje, sier Boge.

Hun understreker at selv om Folketrygden dekker mye, dekker den altså ikke alt. Blir for eksempel barnet alvorlig syk og havner på sykehus, får gjerne en av foreldrene dekket oppholdet på sykehuset, men ikke nødvendigvis begge.

Bestill gratis spedbarnsforsikring her!

Må betale selv

– Med en barneforsikring får familien større økonomisk handlingsrom hvis uhellet skulle være ute. Ofte vil jo begge foreldre være tilstede hos barnet, men uten en barneforsikring må kanskje den ene dekke kostnader til overnatting, mat og parkering selv, sier Boge.

Kanskje ønsker dere også å la søsken besøke den som er blitt syk på sykehuset, og det er jo ikke alltid sykehuset ligger like i nærheten av der man bor.

– Dette kan gi økte kostnader for familien, og da kommer også barneforsikringen godt med, sier hun.

En bedre hverdag

Den viktigste grunnen til å tegne barneforsikring mener likevel Boge er at barnet skal få bedre økonomiske hverdag hvis det skulle bli arbeidsufør.

– Med barneforsikring får barnet ditt en økt månedlig inntekt i inntil ti år som arbeidsufør voksen, og han eller hun vil også kunne prøve seg på arbeidsmarkedet uten at det får konsekvenser for erstatningsutbetalingen som fortsetter dersom barnet blir sykemeldt igjen, sier hun.

I tillegg kan det tegnes valgfri ekstra uførepensjon slik at utbetalingene varer helt til fylte 67 år.

Ulykker og sykdom

Når du skal forsikre barnet ditt, kan du velge mellom en barneulykkesforsikring og barneforsikring.

– Barneulykkesforsikringen er en rimelig forsikring, men vær klar over at den kun gjelder ved ulykker og ikke ved sykdom. Denne kan tegnes for barn mellom null og 20 år. Barneforsikringen er derimot en mer omfattende forsikring, som gjelder både ved ulykke og sykdom. Denne kan tegnes fra barnet er tre måneder og varer helt til han eller hun er 26 år, sier Boge.

Et tredje alternativ er spedbarnsforsikringen, som er en gratis forsikring for barn det første halve året.

Denne gjelder i likhet med barneulykkesforsikring kun ved ulykke og har lave forsikringssummer.

Gode råd

Boge mener forsikringen ikke kun kommer til nytte ved alvorlige skader eller sykdom, men at den også er kjekk å ha i hverdagen.

– I Gjensidige inneholder spedbarnsforsikringen og barneforsikringen en rådgivingstjeneste som kalles Barne- og ungdomstelefonen. Dette er en døgnåpen rådgivningstjeneste som voksne og barn kan ringe når helsestasjon og legekontor er stengt, og der kan du få svar på spørsmål om alt fra amming til pubertet, sier hun, før hun avslutter:

– De som svarer på telefonen har minst treårig helsefaglig utdannelse, og etter en innledende samtale, kan du også få snakke med barnelege, barnepsykolog, helsesøster, ernæringsfysiolog og sosionom med kompetanse på blant annet NAV-skjemaer.

Les mer om fordelene med spedbarnsforsikring her

Sist oppdatert: