Forsidebilde til artikkelen

Derfor bør du ha barneforsikring

En barneforsikring kan virke unødvendig, men det er en avgjørelse som kan ha stor betydning for barnets liv.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Selv om Norge har gode offentlige støtteordninger, gir en barneforsikring familien fleksibilitet og frihet til å opprettholde levestandarden de hadde før en eventuell hendelse. Dette kan inkludere erstatning for tap av inntekt, ekstra utgifter i forbindelse med barnets sykdom eller ulykke, samt økonomisk støtte dersom barnet blir ufør.

– De offentlige støtteordningene i Norge er veldig gode, men en barneforsikring gir en familie fleksibilitet og frihet til å opprettholde det livet de har levd fra før, sier Ann-Mari Tollefsrud Boge, barneforsikringsansvarlig i Gjensidige.

– Man forsikrer jo bil og hus og husdyr, så da tenker jeg det er helt naturlig å også forsikre barna, for de kan ikke velge det selv, vi må ta det gode valget for dem.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

– Uvurderlig dersom barnet ditt får en diagnose eller det skjer en ulykke

De siste årene har vi sett at antallet under 30 år som får innvilget uføretrygd har doblet seg siden forrige tiår. FriFagbevegelse skriver at en del av disse er så syke at de nærmest får innvilget uføretrygd automatisk, den dagen de fyller 18.

Boge forteller at hovedgrunnen til at de fleste velger å kjøpe barneforsikring er uførepensjonen. 

Dersom barnet blir erklært ufør og ikke kan ha egen inntekt, vil barnet få uføretrygd med en minstesats på  2,91 G hvis han eller hun er enslig, eller 2,66 G dersom han eller hun har samboer. Med dagens satser er dette cirka 315 000 kroner og 345 000 kroner utbetalt i året.

– Dette er uvurderlig dersom barnet ditt får en diagnose eller det skjer en ulykke som hindrer dem fra å arbeide, skaffe egen inntekt eller leve selvstendig. Siden et barn ikke vil har noen opptjente rettigheter i folketrygden, vil dette bety at de blir tilnærmet minstepensjonister resten av livet.

Stor betydning for barnets psykiske helse

Bilde av psykolog Viktoria Sollid
Viktoria Sollid

– Mange unge opplever psykiske plager i løpet av ungdomstiden. Det kan ha stor betydning for deres psykiske helse å få hjelp tidlig og forebygge at problemene vokser seg større, sier Viktoria Sollid, psykolog hos Dr. Dropin.

Til tross for dette, er det fortsatt slik at mange barn og unge må vente lenge før de får hjelp. Inkludering av psykologtjenester for barn i forsikringspakker, er en proaktiv tilnærming til fysisk og psykisk god helse. Dette kan ha flere fordeler både på kort og lang sikt.

– Tilgjengeligheten av psykologtjenester kan bidra til å normalisere mental helseomsorg fra en tidlig alder. Barn lærer at det er like akseptabelt å søke hjelp for psykiske utfordringer som for fysiske skader eller sykdommer. Dette kan fjerne stigma rundt psykisk helse og oppmuntre til åpenhet og ærlighet omkring følelser, samt små eller store utfordringer i livet, forteller Sollid.

Bilde av psykolog Viktoria Sollid
Viktoria Sollid

Invester i barnets fremtidige helse

Tidlig intervensjon kan spille en kritisk rolle i et barns utvikling. Barn og unge er særlig sårbare fordi de er i en intens utviklingsfase både fysisk, psykisk og sosialt. Selv små hendelser kan føre til langvarig påvirkning av deres psykiske helse. 

– Ved psykologhjelp kan barn få nødvendig støtte tidlig, før problemer potensielt utvikler seg og blir langvarige vansker, forteller Sollid.

Dette kan inkludere alt fra håndtering av angst og stress til mer komplekse spørsmål som sorg og traumer. Videre er det viktig å anerkjenne at “kroppen holder regnskap”. Dette betyr at uløste psykiske problemer kan manifestere seg som fysiske symptomer senere i livet.

– Ved å tidlig motta psykologhjelp kan man forebygge at psykiske belastninger akkumuleres og resulterer i mer alvorlige helseproblemer som voksen, sier psykologen.

– I korte trekk investerer man i barns fremtidige helse og velvære. Dette kan ikke bare bedre livskvaliteten for individene det gjelder, men også redusere langtidskostnader knyttet til helsevesenet ved å forebygge mer alvorlige lidelser, tilføyer hun.

Les mer om psykologhjelp for ungdom og foreldre

 

Sist oppdatert: