Kvinne i samtale

Slik prater du om arv med dine nærmeste

Det kan føles ubehagelig å prate om det som skal skje når noen faller bort. Det er ikke bare følelsene rundt tap som spiller inn, men også de potensielle konfliktene, ifølge psykolog.

Anders Skuterud i Norsk Psykologforening
Anders Skuterud

– Når noen av dine nærmeste faller bort, kan det oppstå praktiske og økonomiske utfordringer i tillegg til den følelsesmessige belastningen. Derfor kan det være nyttig å snakke om disse tingene på forhånd, selv om det kan oppleves vanskelig, sier psykolog Anders Skuterud.

Han er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet som kliniker i mer enn 30 år. Han ser to viktige faktorer som gjør samtaler om livets slutt vanskelig.

– For det første kan det være ubehagelig å minne seg på sin egen dødelighet. Det er gjerne noe man vil skyve til side. Den andre utfordringen ligger i potensielle konflikter i disse situasjonene, som også kan være ubehagelig. Slike konflikter kan for eksempel handle om fordeling av arv, forklarer Skuterud.

Psykologen mener at menneskers gode forestillingsevne er noe av grunnen til at samtaler om arv, livsforsikring, begravelse eller lignende kan føles vanskelig.

– Vi mennesker har en velutviklet hjerne som er i stand til å levendegjøre framtidige hendelser. Vi har evnen til å gjøre der og da til her og nå inni oss. Vi skaper våre egne historier i fantasien, og det kan være ganske ubehagelig, forteller han.

Det viser seg imidlertid at det er fullt mulig å ha en vellykket samtale om arv, så lenge du planlegger møysommelig og ikke lar samtalen løpe løpsk.

Anders Skuterud i Norsk Psykologforening
Anders Skuterud

Ikke snakk om alt som kan gå galt

Psykolog Skuterud poengterer at en samtale om framtidig dødsfall bør skje i fredstid. Det vil si at man har litt overskudd og føler seg bra.

– En slik prat bør planlegges. Det betyr at man bør tenke gjennom hva som er viktig å finne ut av. Tenk også gjennom hva som er din rolle i samtalen. Man kan gjerne prøve å se de andre innenfra, samtidig som man ser seg selv utenfra, sier han.

I tillegg anbefaler Skuterud grensesetting i forkant av samtalen.

– Det er dumt å snakke seg helt bort, og det er derfor lurt å avgrense temaet på forhånd. Man trenger for eksempel ikke å snakke om alle sykdommene som kan føre til at noen faller bort. Det er lurt å planlegge hva man må prate om, og hva man ikke skal prate om. Tenk over hvilke emner det er lurt å holde seg unna, råder han.

Forholdet mellom arv og livsforsikring

Carl Fredrik Hirsch, Produktsjef i avdeling Person i Gjensidige
Carl Fredrik Hirsch

Produktsjef i avdeling Person i Gjensidige, Carl Fredrik Hirsch, er enig i at man bør prate om konsekvensene av dødsfall. Han anbefaler å diskutere forholdet mellom arv og livsforsikring.

– Det er viktig å være klar over at arveloven først og fremst prioriterer livsarvinger ved fordeling av formuen etter avdøde, mens utbetalinger fra livsforsikringer primært skal sikre avdødes gjenlevende ektefelle. Og hvis man har samboer, er det særlig viktig å orientere seg om hvilke økonomiske rettigheter denne vil ha i god tid, forklarer han.

Videre forklarer Hirsch at når en ektefelle faller fra, er det ikke alltid gitt at den gjenlevende ektefellen klarer å beholde boligen.

– Normalt har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med barna. Det vil si at man utsetter arveoppgjøret og eksempelvis kan beholde boligen. Hvis en avdød ektefelle har særkullsbarn, kan de derimot kreve sin del av arven umiddelbart. En livsforsikring kan da gi gjenlevende økonomisk mulighet til å løse ut særkullsbarna, forteller han.

Carl Fredrik Hirsch, Produktsjef i avdeling Person i Gjensidige
Carl Fredrik Hirsch

Tungt, men nødvendig

Psykolog Skuterud forstår at det kan være vanskelig, men mener samtidig at det er viktig å prate om det som skjer når noen faller bort.

– Det kan være skummelt å tenke på slike ting, spesielt hvis man er en som grubler og som har angst-tendenser. Men det er viktig at en slik angst ikke brukes til å skyve problemet bort fra seg, for i de aller fleste tilfeller er det hensiktsmessig å ta denne praten, sier han.

Sist oppdatert: