Bod med mye snø på taket

Derfor må du måke taket

Ingen vinter uten at mange hus- og hytteeiere får en real kalddusj på grunn av snøen. Ta taket før snøen gjør det, lyder oppfordringen.

Andreas Økland Amundsen, produktutvikler i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

Visst kan det være idyllisk når det laver ned, men snø kan gjøre stor skade på bygninger og gjenstander, ifølge produktutvikler Andreas Økland Amundsen i Gjensidige.

– I tillegg kan den være livsfarlig for mennesker som er på feil sted til feil tid, advarer rådgiveren. ​​​​

Alle som eier en bolig eller hytte har ansvaret for å måke eget tak. Likevel går det ikke én vinter uten at det blir meldt inn flere hundre slike saker til forsikringsselskapene, opplyser Økland Amundsen.

– Men hvis måkepåbudet ikke er overholdt i henhold til sikkerhetsforskriftene, kan man få redusert erstatningen, sier han.

Andreas Økland Amundsen, produktutvikler i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

Hvor mye snø tåler taket?

Tørr puddersnø er i utgangspunktet ingen stor trussel. Men snø setter seg og blir mer kompakt for hver dag den blir liggende. Etter hvert kan den faktisk veie flere hundre kilo per kvadratmeter, noe svært mange tak ikke er konstruert for å bære. Før 1979 var mange tak beregnet for å tåle kun opp mot 150 kg snøvekt per kvadratmeter.

– I mildvær er det enda viktigere å være på vakt. Snø suger til seg regnvann, og våt snø kan veie 400 kg per kubikkmeter. Da kan selv 40 cm snø være nok til at et gammelt hus- eller hyttetak er i faresonen, forteller Økland Amundsen.

– Dessuten er det under slike forhold at snøen slipper taket. Et ras kan treffe personer, terrasser, biler og andre gjenstander med en kraft på flere tonn.

Enkelte tak, som originalt var beregnet på takpapp, har i de senere år fått påført takstein. Slike tak kan tåle enda mindre belastning fordi taksteinen «bruker opp» noe av vekten som er beregnet for snø, ifølge rådgiveren.

Illustrasjon som viser maks snødybde på ulike hustak

Snø kan skade både skrått og flatt tak

I Norge er det vanlig at hus og hytter har skråtak. Her vil snøen før eller siden skli av eller renne bort når den smelter. Men før det må man sørge for at det ikke blir for mye vekt på taket. I tillegg er det viktig å unngå at store mengder snø sklir av taket samtidig.

– Snøfangere kan hjelpe mot ras, men de kan også bli revet av taket hvis store og tunge snømasser settes i bevegelse. Man må også passe på at snøfangerne sørger for jevn fordeling av snøvekt på begge sider av taket. Ellers kan det bli dratt ut av stilling, opplyser Økland Amundsen.

På flate tak blir snøen uansett liggende, og dermed er det viktig å forebygge overbelastning. Sørg for at sluket er fritt for rusk og rask slik at smeltevann kan renne unna.

– Selv om flate tak skal helle mot sluk, er dette ikke alltid tilfelle. Dermed kan det samle seg store vanndammer på taket. Vann som fryser ekspanderer cirka 10 %, og «bevegelsen» denne prosessen skaper, kan gjøre at taktekkingen blir ødelagt.

Uansett taktype gjelder regelen om å holde det isfritt rundt gjennomføringer som pipe og luftehatter samt på tak-, grad- og kilrenner. Ellers kan isen demme opp vannet slik at det renner inn i konstruksjonen. Isen vil også kunne sprenge opp beslag og lignende slik at taket blir utett.

Istapper kan lage lekkasje på taket

Tips


Måk ovenfra og ned, og litt om gangen på hver side av taket. Slik unngår du skjev fordeling av snøvekt.

Økland Amundsen påpeker at man også bør være oppmerksom på dannelse av større istapper ved takfoten eller takrennen.

– Roten på istappene danner en demning på taket. Både taksteinstak og andre typer tak er beregnet for at vann skal renne nedover. Men i tilfeller som dette vil vannet kunne demmes opp og krype oppover og inn i takkonstruksjonen, sier han og fortsetter:

– For øvrig kan store istapper på taket være et tegn på for stort varmetap eller dårlig lufting. For bygningens, komfortens og fyringsøkonomiens skyld bør man vurdere tiltak i samråd med en tømrer eller annen fagperson.

Tips


Måk ovenfra og ned, og litt om gangen på hver side av taket. Slik unngår du skjev fordeling av snøvekt.

Tenk sikkerhet når du måker snø på taket

Ved snømåking på tak er det viktig å passe på sikkerheten slik at man ikke ramler ned. Vigeland anbefaler en fallsele (som ikke skal festes i pipen – og man må ha tilgang på hjelp hvis man blir hengende i selen). Eller man kan bruke redskap som gjør det mulig å måke fra bakkeplan.

Hvis helsen eller lang reisevei er til hinder for snømåking, må andre gjøre jobben. I mange hytteområder er det folk som tar på seg oppdrag med snørydding.

Sist oppdatert: