Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Hytteforsikring i detaljer

 • Se hva forsikringene dekker
 • Finn ut hva egenandelene er ved skade
 • Sjekk hvor mye kan du få i rabatt og hvilke andre fordeler du kan få

Hva dekker Hytteforsikring?

Forsikringen dekker

 • brannskader
 • vannskader
 • tyveriskader
 • skadedyr (som rotter og andre gnagere)
 • naturskader (skader etter skred, storm, flom med mer)

Du får dekket

 • skader på hytta med ubegrenset sum (se fullverdiggaranti)
 • inntil 50 000 kroner til en alternativ ferie hvis du ikke kan bruke hytta i ferien grunnet en skade forsikringen dekker
 • skader på hageanlegg (som trær, varmekabler og lignende) med ubegrenset sum 
 • skader på fastmontert brygge tilknyttet hytta med inntil 50 000 kroner (begrenset til brann og naturskade)

Du må selv betale en egenandel. Ved å øke egenandelen, får du lavere pris.

Les mer om egenandel

 

Totalskade og fullverdigaranti

Vi kaller det totalskade når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å reparere hytta. I slike tilfeller er det lurt å bygge en helt ny hytte. Hos oss får du tilbud om totalskade hvis bygget er skadet mer enn 75 %. Det betyr at vi kan rive bygningsrester og gammel grunnmur og starte på nytt.

Du får også fullverdigaranti. Det vil si at vi garanterer å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av huset, uten fradrag for aldring og slitasje.

 

Leieinntekter

Du får dekket økonomisk tap etter skadeverk påført av leietaker.

Hvis utleie er angitt i vilkårene/forsikringsbeviset, dekker vi også

 • ubetalt husleie inntil 6 måneder (gjelder kun en gang per leietaker)
 • nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med inntil 20 000 kroner

Juridiske dekninger

Ansvar

Ansvarsdekningen dekker det rettslige erstatningsansvar du som eier av bygningen kan pådra deg for skade på annen person eller andres ting. Egenandel for ansvar er 4 000 kroner og kan ikke endres.

Rettshjelp

Du får også dekket utgifter til rettshjelp hvis du som eier av bygningen er part i en tvist. Da dekker forsikringen utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Egenandelen for rettshjelp er 4 000 kroner + 20 % av det overstigende beløpet og kan ikke endres.

 

Ombygging for rullestolbruker

Forsikringene dekker ombygging av hytta med inntil 250 000 kroner hvis et medlem av husstanden blir rullestolbruker etter ulykkesskade eller får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av medfødt handikap.

Hva dekker Hytte Pluss?

Forsikringen Hytte Pluss gir deg alt du får i Hytteforsikring– og enda mer:

Bekjempelse av skadedyrinsekter

Hytte Pluss dekker kostnader ved bekjempelse av stokkmaur,husbukk,stripet borebille,kakerlakk, veggdyr og andre skadeinsekter.

Følgeskader etter utett tak/vegg

Du har selv ansvar for å vedlikeholde tak og vegger slik at det ikke oppstår lekkasje. Om det likevel skjer et uhell så dekker vi de innvendige vannskadene på bærekonstruksjon, isolasjon, parkett og lignende.

Følgeskader etter håndverksfeil

Hvis en autorisert hånd­verker gjør en feil som i ettertid fører til skader (følgeskader), er hånd­verkeren ansvarlig for å reparere feilen og økonomisk ansvarlig for å dekke følgeskader i inntil 5 år.

Om håndverkeren ikke tar ansvar, vil Hytte Pluss dekke det det koster å reparere feilen (inntil 100 000 kr) og i tillegg dekke følge­skader (ubegrenset sum) som oppstår i inntil 10 år etter at det opprinnelige arbeidet ble utført.

Sopp- og råteskader

Med Hytte Pluss er du dekket mot skade (nedbryting) etter råtesopp og insekter. Har du flere bygg på eiendommen, dekkes slike skader i alle bygg som er fullverdiforsikret og nevnt i vilkårene.

Risikoen for å bli rammet av råtesopp og insekter, for eksempel stokkmaur, er større enn risikoen for å bli rammet av brann. Angrepene skjer både i eldre og nyere hytter, og det går ofte lang tid før angrepene oppdages.

For å gi deg best mulig forsikring mot sopp- og insektsskader, samarbeider vi med Norsk Hussopp Forsikring. Får du råtesopp eller insektsangrep, kontakter du Norsk Hussopp Forsikring direkte , som så gjør opp skadene. Ring 22 28 31 50 eller se hussoppen.no .

Noen ganger er det nødvendig å se nærmere på bygget. I slike tilfeller dekker Norsk Hussopp Forsikring kostnadene.

Forsikringen dekker ikke

 • skade på dører, vinduer og lekter på yttertak/tak og utvendig treverk
 • sopp som kun skjemmer treverket

Forsikringene dekker ikke

 • Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Skade som skyldes søl 
 • Skade som skyldes kondens
 • Punktering av isolérglass
 • Skade på utett våtrom, men følgeskader er dekket

Mottar du e-dokumenter kan du logge deg inn for å se vilkårene og få en fullstendig oversikt over hva som ikke dekkes og hva du selv er ansvarlig for.

Husk at vedlikehold av hytta er ditt eget ansvar

Hytte/fritidsbolig i utlandet

Vi forsikrer også hytter/fritidsboliger i Sverige. Ring oss på 915 03100 for et tilbud.

Fullstendige vilkår

På denne siden er vilkårene forkortet og forenklet. Kontakt oss på 915 03100 for fullstendige vilkår.

Få 10 % nettrabatt

Kjøper du hytte forsikring på nett, får du 10 % rabatt. Nettrabatten kommer i tillegg til andre rabatter du har krav på.