Hytteforsikring i detaljer

En hytteforsikring sikrer hytten din og gir deg praktisk og økonomisk hjelp ved blant annet brann, tyveri, naturskader og skadedyr. Velg mellom Hytte og Hytte Pluss, og kjøp den forsikringen som passer ditt behov.

Default

Hva dekker Hytte?

Forsikringen dekker

 • brannskader
 • vannskader
 • tyveriskader
 • skade forårsaket av mus og rotter
 • naturskader (skader etter skred, storm, flom med mer)

Du får dekket

 • skader på hytta med ubegrenset sum (se fullverdiggaranti)
 • inntil 50 000 kroner til en alternativ ferie hvis du ikke kan bruke hytta i ferien grunnet en skade forsikringen dekker
 • skader på hageanlegg (som trær, varmekabler og lignende) med ubegrenset sum 
 • skader på fastmontert brygge tilknyttet hytta med inntil 50 000 kroner (begrenset til brann og naturskade)

Du må selv betale en egenandel. Ved å øke egenandelen, får du lavere pris.

Les mer om egenandel

 

Totalskade og fullverdigaranti

Vi kaller det totalskade når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å reparere hytta. I slike tilfeller er det lurt å bygge en helt ny hytte. Hos oss får du tilbud om totalskade hvis bygget er skadet mer enn 75 %. Det betyr at vi kan rive bygningsrester og gammel grunnmur og starte på nytt.

Du får også fullverdigaranti. Det vil si at vi garanterer å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av huset, uten fradrag for aldring og slitasje.

 

Leieinntekter

Hvis utleie er angitt i forsikringsdokumentene, dekkes

 • økonomisk tap etter skadeverk påført av leietaker (egenandelen er 3 måneders husleie)
 • misligholdt husleie. De tre første månedene av misligholdt husleie dekkes ikke, men du får dekket fra og med mnd 4-9 (totalt inntil seks måneder). Gjelder kun en gang per leietaker.
 • nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med inntil 20 000 kroner (egenandelen er 3 måneders husleie)

Juridiske dekninger

Ansvar

Ansvarsdekningen dekker det rettslige erstatningsansvar du som eier av bygningen kan pådra deg for skade på annen person eller andres ting. Egenandel for ansvar er 4 000 kroner og kan ikke endres.

Rettshjelp

Du får også dekket utgifter til rettshjelp hvis du som eier av bygningen er part i en tvist. Da dekker forsikringen utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Egenandelen for rettshjelp er 4 000 kroner + 20 % av det overstigende beløpet og kan ikke endres.

 

Ombygging for rullestolbruker

Forsikringene dekker ombygging av hytta med inntil 250 000 kroner hvis et medlem av husstanden blir rullestolbruker etter ulykkesskade eller får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av medfødt handikap.

Hva dekker Hytte Pluss?

Forsikringen Hytte Pluss gir deg alt du får i Hytteforsikring– og enda mer:

Bekjempelse av skadedyrinsekter

Hytte Pluss dekker kostnader ved bekjempelse av stokkmaur,husbukk,stripet borebille,kakerlakk, veggdyr og andre skadeinsekter.

Følgeskader etter utett tak/vegg

Du har selv ansvar for å vedlikeholde tak og vegger slik at det ikke oppstår lekkasje. Om det likevel skjer et uhell så dekker vi de innvendige vannskadene på bærekonstruksjon, isolasjon, parkett og lignende.

Følgeskader etter håndverksfeil

Hvis en autorisert hånd­verker gjør en feil som i ettertid fører til skader (følgeskader) på/i bygningen, er hånd­verkeren ansvarlig for å reparere feilen og økonomisk ansvarlig for å dekke følgeskader i inntil 5 år.

Dersom håndverkeren ikke utbedrer feilen, vil Hytte Pluss dekke både feilen (inntil 100 000) og følgeskaden (ubegrenset) som oppstår inntil 10 år etter at det opprinnelige arbeidet ble utført.

Sopp- og råteskader

Med Hytte Pluss er du dekket mot skade (nedbryting) etter råtesopp og insekter. Har du flere bygg på eiendommen, dekkes slike skader i alle bygg som er fullverdiforsikret og nevnt i vilkårene.

Risikoen for å bli rammet av råtesopp og insekter, for eksempel stokkmaur, er større enn risikoen for å bli rammet av brann. Angrepene skjer både i eldre og nyere hytter, og det går ofte lang tid før angrepene oppdages.

For å gi deg best mulig forsikring mot sopp- og insektsskader, samarbeider vi med Norsk Hussopp Forsikring. Får du råtesopp eller insektsangrep, kontakter du Norsk Hussopp Forsikring direkte , som så gjør opp skadene. Ring 22 28 31 50 eller se hussoppen.no .

Noen ganger er det nødvendig å se nærmere på bygget. I slike tilfeller dekker Norsk Hussopp Forsikring kostnadene.

Forsikringen dekker ikke

 • skade på dører, vinduer og lekter på yttertak/tak og utvendig treverk
 • sopp som kun skjemmer treverket
Default

 Slik får du  billigere forsikring

Forsikringene dekker ikke

 • Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Skade som skyldes søl 
 • Skade som skyldes kondens
 • Punktering av isolérglass
 • Skade på utett våtrom, men følgeskader er dekket

Mottar du e-dokumenter kan du logge deg inn for å se vilkårene og få en fullstendig oversikt over hva som ikke dekkes og hva du selv er ansvarlig for.

Husk at vedlikehold av hytta er ditt eget ansvar
Icon-tip

Hytte/fritidsbolig i utlandet

Vi forsikrer også hytter/fritidsboliger i Sverige. Ring oss på 915 03100 for et tilbud.

Fullstendige vilkår

På denne siden er vilkårene forkortet og forenklet. Kontakt oss på 915 03100 for fullstendige vilkår.

Ofte stilte spørsmål om restriksjoner på bruk av hytta

Myndighetene har innført restriksjoner på bruk av hytta, og mange har spørsmål knyttet til dette og hytteforsikringen sin. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål:

 • Ja, «hytteforskriften» åpner for at du kan dra opp for å utføre «strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å forhindre store materielle skader». Dette kan for eksempel være å måke snø fra tak, balkonger og lignende eller sikre at det er tilstrekkelig varme til at ikke rør fryser.

 • Om du ikke kan måke taket selv, for eksempel fordi du er syk, i karantene eller at det er et lokalt forbud mot i det hele tatt å ta seg frem til hytta, bør du undersøke om andre kan bistå deg, slik som

  • hytteservice, de fleste store hyttefelt har tilbydere av slike tjenester

  • Facebook, mange hyttefelt har Facebook-grupper som man kan bruke til å få hjelp

  • Om du har festetomt kan det være at grunneier kan bistå

  • Hyttenaboer

  • Ta direkte kontakt med entreprenører i området. De kan kanskje bistå eller kjenner til noen som kan bistå

  • Enkelte kommuner har selv iverksatt en ordning for tilsyn 

 • Det er et krav i hytteforsikringen at du skal måke snø fra tak, terrasser og lignende slik at disse ikke kollapser, samt at vann skal stenges og varme skal være på slik at det ikke oppstår vannlekkasjer og frostskader.

  Disse kravene gjelder fortsatt, og du er pliktig til å gjøre det som står i din makt for at dette blir overholdt, men uten at du bryter noen lover/forskrifter. Om du ikke kan dra selv på grunn av karantene, sykdom, lokalt innreiseforbud eller lignende, og ingen av lokale personer, firmaer og andre på stedet får hjulpet deg i tide (se liste i spørsmålet ovenfor) vil du ikke få avkortning.

 • Ja, men om hytta ikke er i din hjemkommune så skal du ikke være der lenger enn tiden det tar å stenge vannet, og eventuelt skru på mer varme om det trengs. Kanskje det er noen i nærheten av hytta som kan gjøre dette for deg?

 • Ja, frost i rør, toaletter, vannlåser o.l. kan bli kostbare skader, men om hytta ikke er i din hjemkommune så skal du ikke være der lenger enn tiden det tar skru på mer varme og eventuelt stenge vannet om du hadde glemt dette. Se også neste spørsmål.  

 • Ja, frost i rør, toaletter, vannlåser o.l. kan bli kostbare skader, men om hytta ikke er i din hjemkommune så skal du ikke være der lenger enn tiden det tar skru på strømmen og eventuelt stenge vannet om du hadde glemt dette. 


  Forsøk også å finne ut av hva som gjorde at strømmen gikk. Er det en kurs som er overbelastet? En ovn som har en feil ved seg? Se an om strømmen går igjen mens du er der, og trekk ut den gjenstanden som du tror gjorde at strømmen gikk, eventuelt slå av sikringen på en kurs som går uten at noe er koblet i.

  Om en kurs er overbelastet må du omfordele bruken av varmeovner, uten å bruke skjøteledninger. Unngå å belaste en kurs på 16 ampere mer enn 2900 W, og en kurs på 10 ampere mer enn 1800 W. Gjør aldri arbeid på elektrisk anlegg om du ikke er elektriker, og få elektriker til å feilsøke om en sikring går gjentatte ganger uten at du vet årsaken.

 • Ja, de som trenger nøkkel eller kode for å få utført nødvendig tilsyn kan få dette. Sikkerhetsforskriftene sier at uvedkommende ikke skal ha tilgang til nøkkelen, men de som fører tilsyn med hytta er ikke uvedkommende. Har du nøkkelen i en nøkkelboks kan du endre koden neste gang du er på hytta om du ikke har avtale om jevnlig tilsyn av en spesifikk person eller firma. 

 • Ja, oppbevaring av nøkkel i en fastmontert nøkkelboks med kodelås er helt i orden. Vi anbefaler at den monteres et sted man ikke så enkelt kan se den. Det å bare gjemme nøkkelen uten å ha den innlåst i en nøkkelboks kan i verste tilfelle føre til avkortning om noen finner den og bruker for å stjele fra hytta.   

 • Nei. Du kan få erstatning for at du ikke kan bruke hytta på grunn av en dekningsmessig skade, men at myndighetene bestemmer at man ikke kan bruke hytta er ikke en skade.  

 • Nei. Selv om du har registrert at du driver med utleie, dekker vi bare bortfall av leieinntekter som skyldes en dekningsmessig fysisk skade. Det leietapet mange nå får på grunn av restriksjoner fra myndighetene er ikke en slik skade.

 • Sverige har per nå ikke like strenge tiltak som vi har i Norge, men vær obs på at hvis du drar til Sverige må du i 14 dagers karantene når du er tilbake til Norge igjen.