Hytteforsikring i detaljer

Med hytteforsikringen vår får du praktisk og økonomisk hjelp ved blant annet brann, tyveri, naturskader og skader forårsaket av mus og rotter. Velg mellom forsikringene Hytte og Hytte Pluss.

Sjekk pris og kjøp hytteforsikring

Default

Hva dekker Hytte?

Forsikringen dekker

 • brannskader
 • vannskader
 • tyveriskader
 • skader forårsaket av mus og rotter
 • naturskader (skader etter skred, storm, flom med mer)

Du får dekket

 • skader på hytta med ubegrenset sum (se fullverdigaranti)
 • materialer til bygg under oppføring og til tilbygging/påbygging, forutsatt at materialene lagres i låst container/inne i bygget, brakker, lagerskur og containere på byggeplassen og at ansvarsforsikringen din som privat byggherre dekker skader som oppstår blant annet ved, graving, sprengning, peling, spruting og riving, i tillegg til ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen.
 • inntil 50 000 kroner til en alternativ ferie hvis du ikke kan bruke hytta i ferien på grunn av en skade forsikringen dekker
 • skader på hageanlegg (som trær, varmekabler og lignende) med ubegrenset sum 
 • skader på fastmontert brygge tilknyttet hytta med inntil 100 000 kroner (gjelder bare brann og naturskade)

Du må betale en egenandel. Ved å øke egenandelen, får du lavere pris på forsikringen.

Les mer om egenandel

Totalskade og fullverdigaranti

Vi kaller det totalskade når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å reparere hytta. I slike tilfeller er det lurt å bygge en helt ny hytte. Hos oss får du tilbud om totalskade hvis bygget er skadet mer enn 75 %. Det betyr at vi kan rive bygningsrester og gammel grunnmur og starte på nytt.

Du får også fullverdigaranti. Det vil si at vi garanterer å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av huset, uten fradrag for aldring og slitasje.

Leieinntekter

Hvis utleie er oppført i forsikringsdokumentene, får du dekket

 • økonomisk tap etter skadeverk påført av leietaker. Egenandelen er 10 000 kroner
 • Misligholdt utleie i inntil 6 mnd. Egenandelen er 10.000 kroner. Gjelder kun en gang per leietager.
 • nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med inntil 20 000 kroner

Juridiske dekninger

Ansvar

Ansvarsdekningen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som eier av bygningen kan pådra deg for skade på annen person eller andres ting. Egenandelen for ansvar er 4 000 kroner og kan ikke endres.

Rettshjelp

Du får også dekket utgifter til rettshjelp hvis du som eier av bygningen er part i en tvist. Da dekker forsikringen utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner. Egenandelen for rettshjelp er 4 000 kroner + 20 % av det overstigende beløpet og kan ikke endres.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Ombygging for rullestolbruker

Forsikringene dekker ombygging av hytta med inntil 250 000 kroner hvis et medlem av husstanden blir rullestolbruker etter ulykkesskade eller får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av medfødt handikap.

Tilleggsdekning for Hytte: 

Råte- og skadeinsekter og bekjempelse av skadeinsekter

Kontakt oss på 915 03100 for å få denne dekningen tillagt hytteforsikringen din.

Hva dekker Hytte Pluss?

Hytte Pluss dekker det samme som Hytte – og enda mer:

Bekjempelse av skadeinsekter

Hytte Pluss dekker utgifter til bekjempelse av stokkmaur,husbukk,stripet borebille,kakerlakk, veggdyr og andre skadeinsekter.

Råte- og skadeinsekter

Med Hytte Pluss er du dekket mot skade (nedbryting) etter råtesopp og insekter. Har du flere bygg på eiendommen, dekkes slike skader i alle bygg som er fullverdiforsikret og nevnt i vilkårene.

Risikoen for å bli rammet av råtesopp og insekter, for eksempel stokkmaur, er større enn risikoen for å bli rammet av brann. Angrepene skjer både i eldre og nyere hytter, og det går ofte lang tid før angrepene oppdages.

For å gi deg best mulig forsikring mot sopp- og insektsskader, samarbeider vi med Norsk Hussopp Forsikring. Får du råtesopp eller insektsangrep, kontakter du Norsk Hussopp Forsikring direkte , som så gjør opp skadene. Ring 22 28 31 50 eller se hussoppen.no .

Noen ganger er det nødvendig å se nærmere på bygget. I slike tilfeller dekker Norsk Hussopp Forsikring kostnadene.

Følgeskader etter utett tak/vegg

Du har selv ansvar for å vedlikeholde tak og vegger slik at det ikke oppstår lekkasje. Skulle det likevel skje et uhell, dekker forsikringen de innvendige vannskadene på bærekonstruksjon, isolasjon, parkett og lignende.

Følgeskader etter håndverkerfeil

Hvis en autorisert hånd­verker gjør en feil som i ettertid fører til skader (følgeskader) på/i bygningen, er hånd­verkeren ansvarlig for å reparere feilen og økonomisk ansvarlig for å dekke følgeskader i inntil fem år.

Dersom håndverkeren ikke utbedrer dette, vil Hytte Pluss dekke eventuelle følgeskader som oppstår inntil 10 år etter at det opprinnelige arbeidet ble utført.

Bygg under oppføring og til-/påbygging

Hytte Pluss dekker følgeskader etter håndverkerfeil, og utett bygning fra den dagen hvor bygningen utvendig er ferdig.

Forsikringen dekker ikke

 • skade på dører, vinduer og lekter på yttertak/tak og utvendig treverk
 • sopp som bare skjemmer treverket
Default

 Slik får du  billigere forsikring

Forsikringene dekker ikke

 • Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Skade som skyldes søl 
 • Skade som skyldes kondens
 • Punktering av isolérglass
 • Skade på utett våtrom, men følgeskader er dekket

Mottar du e-dokumenter kan du logge deg inn for å se vilkårene og få en fullstendig oversikt over hva som ikke dekkes og hva du selv er ansvarlig for.

Husk at vedlikehold av hytta er ditt eget ansvar
Icon-tip

Hytte/fritidsbolig i Sverige

Be om tilbud på hytte / fritidsbolig i Sverige

Vi forsikrer også hytter/fritidsboliger i Sverige. Bli oppringt og få et tilbud.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt og kan dessverre ikke ringe deg tilbake i dag.

Vil du at vi skal ringe deg neste arbeidsdag?

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.