Paraply. Mye regn.

Slik unngår du at styrtregn skader boligen

Værvarslet advarer: Det er styrtregn på vei. Dette bør du gjøre med én gang for å beskytte boligen og eiendelene dine.

Simon Vigeland
Simon Vigeland

Boligene våre er bygget for å tåle vind og vær gjennom fire årstider. Likevel må vi være forberedt på «mer» vær i fremtiden, det er forskere og myndigheter enige om. For oss her i Norge vil det særlig handle om vann, påpeker tømrer og rådgiver Simon Vigeland i Gjensidige.

– Litt forenklet kan vi si at det vi tenker på som typisk vestlandsvær blir mer vanlig også i andre landsdeler. I tillegg vil vi oppleve styrtregn både oftere og andre steder enn på Østlandet, hvor dette værfenomenet har vært vanligst, sier han.

Når det kommer svært mye nedbør på kort tid, mettes rør, vegetasjon, grøfter, bekkefar og lignende raskt. Da kan vannet bli ledet til steder der vi ikke vil ha det. I tillegg kan dreneringen settes ut av spill når rørene som skal frakte vannet allerede er fulle.

– Effekten blir som å helle vann i et glass som allerede er fullt, sier Vigeland.

Simon Vigeland
Simon Vigeland

Må håndtere regnet bedre

Styrtregn kan få alvorlige følger, som da ekstremværet «Hans» rammet store deler av landet. Regnet førte til skader for mange hundre millioner kroner. At det vil bli flere slike hendelser, er Vigeland ikke i tvil om.

– Det vil garantert skje igjen. Derfor jobber myndigheter og utbyggere hardt for å finne løsninger som kan håndtere styrtregn bedre både i boligområder og andre steder, forteller han.

Strakstiltak ved styrtregn

Men altså: Når værvarselet advarer om at styrtregnet nærmer seg, er det strakstiltak som gjelder – litt avhengig av om du bor i hus eller leilighet. Vigeland gir disse rådene:

 1. Beskytt møbler, grillen og andre gjenstander som står i hagen eller på balkongen eller terrassen. Sett blomsterkasser under tak. Rull inn markiser.
 2. Fjern gjenstander hvis det kommer inn vann i garasjen, i kjelleren eller på loftet.
 3. Hold renner og rister rene og åpne, for eksempel foran garasjen og på gårdsplassen. Husk sluket i kjellertrappen og på balkongen og takterrassen. Beboere i boligselskap skal selv vedlikeholde sluket på egen balkong eller terrasse.
 4. Har boligen eller hytta flatt tak? Tette sluk kan føre til at disse blir til et basseng. Resultatet kan bli at vannet renner over kanten eller inn i boligen – eller i verste fall at takkonstruksjonen kneler under vekten. Bassengeffekten kan også oppstå på balkonger og takterrasser hvis sluket er tett.
 5. Sjekk at takrennene og røret som går langs hushjørnene er åpne.
 6. Flytt bil, bobil og campingvogn til et sted vannet ikke kan nå. Ikke parker bilen nær et kumlokk.
 7. Skalk alle luker. Lukk vinduer og dører. Luft når regnet har gitt seg.

Tiltak når du har litt tid før styrtregnet kommer

 1. Legg til rette for at nedløpene fra takrennene leder vannet godt bort fra bygningen (din og naboens). Du kan for eksempel kjøpe rør som kobles på nedløpet (midlertidig eller permanent) slik at vannet ledes til et annet trygt sted. Hvis vannet kommer opp igjen fra nedløp som er festet til rør i grunnen, er det trolig overvannsrørene i bakken som er tette. Da må du be fagfolk om hjelp.
 2. Renner vannet fra gaten og inn mot huset ditt? Du får kjøpt mobilt flomvern til bruk på asfalt, belegningsstein o.l. Det er også mulig å improvisere ved hjelp av løse belegningssteiner, sekker med jord, bark e.l. Ofte skal det ikke mye til for å lede vannet til et mer egnet sted. En mer permanent løsning er en «minifartsdump», en cirka fire centimeter høy asfaltkant som leder vannet i ønsket retning.
 3. Leder terrenget rundt boligen og hytta vannet feil vei? En liten drensgrøft kan ta «innersvingen» på vannet og føre det dit hvor det ikke kan gjøre skade. En grøft kan lages provisorisk når tiden er knapp. Har du bedre tid, kan du sørge for en mer varig løsning av drenerende pukk/grus og eventuelt drensrør slik at grøften blir «underjordisk».

Tiltak mot styrtregnet «neste år»

Flere av strakstiltakene nevnt over gjelder egentlig hele året. Alt det som dreier seg om å holde sluk, renner og rister åpne hører hjemme som faste punkter i boligeierens vedlikeholdsplan, fremhever Vigeland.

– Planen bør også omfatte en halvårig sjekk av taket og utbedring av eventuelle skader, sier eksperten. Han gir i tillegg disse «langtidsrådene»:

 1. Monter tilbakeslagsventil. Er du plaget av tilbakeslag gjennom sluk i kjelleren? Tilbakeslagsventilen fungerer sånn at væske eller luft kan gå én vei, men ikke den andre.
 2. Hold bekkeløp i nærheten åpne.Fjern hageavfall, blader og kvister slik at vannet ikke finner alternative ruter nær huset eller hytta. Behold den naturlige vegetasjonen ned mot bekker og små elveløp. Vegetasjonen tar opp vann og kan dempe flomtendenser.
 3. La trær stå. Trær kan drikke flere hundre liter vann i døgnet. Det er imidlertid ikke ønskelig med trær tett inntil huset eller hytta. Røttene kan skade konstruksjonen, mens blader og barnåler kan tette avløp. Grener eller hele trær som kan falle på huset, er også en risiko.
 4. Pass på at grunnmuren er hel og pen, uten sprekker, riss, avskallinger eller flasset maling.
 5. Tenk vannbestandig i kjelleren. Bruk flis og betong og andre fuktsikre materialer i underetasjer og kjellere.

Sist oppdatert: