To menn på bilverksted undersøker en bil.

Derfor stryker biler i EU-kontrollen

Nesten halvparten hadde feil.

Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen
Leif Magne Halvorsen

I 2022 fikk 657 000 biler «ikke godkjent»-stempel i EU-kontrollen. Det betyr at 48 prosent av alle lette kjøretøy under 3 500 kilo hadde feil, opplyser Statens vegvesen.

Bilene i Oslo var i best teknisk stand. Her ble 42,6 prosent ikke godkjent i første forsøk. Agder er fylket med høyest strykprosent: 56,8.

– I landet sett under ett er det spesielt tre kategorier feil som peker seg ut. 45 prosent av bilene ble ikke godkjent fordi de hadde feil innenfor minst én av disse kategoriene. En god del hadde feil innenfor flere av kategoriene, opplyser sjefingeniør Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

1) 26 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser.

– Eksempler på slike feil er betydelig slitasje på bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør eller for svak bremseeffekt, sier Halvorsen.

2) 26 prosent av bilene hadde feil på lykter, refleksinnretninger og elektrisk utstyr.

– Innenfor denne kategorien er det flest feil på lys. 24 prosent av bilene ble ikke godkjent grunnet feil på kjørelys, parklys, baklys eller markeringslys. Eksempler på feil er lyspære som ikke virker, skadet lykt, feil innstilling og lykter har feil funksjon eller er montert i strid med kravene, sier Halvorsen.

3) 21 prosent av bilene hadde feil på aksler, hjul, dekk og hjuloppheng.

– Dette er bevegelige deler som blir slitt på alle biler, kommenterer Halvorsen.

Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen
Leif Magne Halvorsen

Vedlikehold er nøkkelen til godkjent EU-kontroll

Vil du øke sjansene for at bilen din blir godkjent i EU-kontrollen, har Statens vegvesen et enkelt råd: jevnlig vedlikehold. 

Bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige slutter seg til anbefalingen. Han mener vedlikehold er nøkkelen til et forutsigbart og trygt bilhold.

– Har du en nyere bil, må du følge serviceintervallene fra produsenten for at garantien skal være gyldig. Men godt vedlikehold er ikke mindre viktig hvis du har en eldre modell. En bil som er i god teknisk stand bidrar positivt til trafikksikkerheten. Og hvis du kan dokumentere at serviceintervallene er fulgt, er det et pluss når du skal selge bilen, sier Fleinsjø.

Jan Fleinsjø i Gjensidige på et bilverksted
ANBEFALER VEDLIKEHOLD: Det øker trafikksikkerheten og bilens verdi, vektlegger Jan Fleinsjø (t.h.)

Glemt EU-kontroll gir kjøreforbud

Feil som blir avdekket i EU-kontrollen må utbedres og leveres til etterkontroll før bilen kan bli godkjent. Hvis du glemmer eller dropper EU-kontrollen, vil det føre til at bilen får bruksforbud. Det betyr at det er ulovlig å kjøre bilen, og den kan bli avskiltet på stedet i en eventuell kontroll. Kjøreforbudet blir opphevet når bilen er godkjent i EU-kontroll. 

– Det er en dårlig ide å kjøre en bil som ikke er godkjent. Ikke bare fordi bilen kan bli avskiltet. Du risikerer i tillegg at den har alvorlige feil som setter deg og medtrafikanter i fare, understreker Fleinsjø.

Bilforsikringen gjelder selv om bilen ikke er EU-godkjent – med ett viktig forbehold. Hvis det er årsakssammenheng mellom en påvist mangel og uhellet, kan det føre til redusert erstatning eller avslag fra forsikringsselskapet.

– Det kan bli konklusjonen hvis du for eksempel unnlater å reparere en alvorlig bremsefeil og deretter kolliderer fordi bremsene svikter, sier Fleinsjø.

Sist oppdatert: