Vaskehall.

Mange biler skades i vaskehallen

Hvem tar regningen?

Hørt om mannen som åpnet døren og forsøkte å skru av skistavivet etter at maskinen hadde startet? Forsøket endte med at han fikk seg en grundig såpevask – og bilen full av vann.

Slike og andre episoder skjer dessverre litt for ofte i norske vaskehaller, viser Gjensidiges tall.  De får årlig om lag 200 skademeldinger fra fortvilte bileiere. De fleste sakene løser seg raskt og greit, men i noen oppstår det uenighet om hvem som har ansvaret for skaden: bilisten, bensinstasjonen – eller begge?

– Det kan være uklart om skaden skjer som følge av feil ved maskinen eller om bilisten har seg selv å takke. Av og til kan det også dreie seg om mangelfull informasjon fra betjeningen eller dårlig skilting, for eksempel om hvordan portene for inn- og utkjøring fungerer, opplyser bilmekaniker og rådgiver Jan Fleinsjø i Gjensidige.

→ Se Fleinsjøs åtte råd ved vaskeskader lenger ned i saken

De vanligste skadene

Bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø. Foto: Sverre Christian Jarild
Jan Fleinsjø

Heldigvis er det få biler som blir forvandlet til rullende svømmebasseng. De fleste skadene skjer når slitte eller møkkete børster som skraper opp lakken eller henger seg opp i antenner, takstativ og takbokser.

– I tillegg hender det at biler blir truffet av vaskehallens dører ved utkjøring etter vask. I noen tilfeller er det sjåførens feil, andre ganger kan det være snakk om en teknisk svikt, sier Fleinsjø.

Han har også hørt om situasjoner hvor bakluker har åpnet seg under vask fordi maskinen har påvirket sensorene som styrer åpne- og lukkemekanismen.

– Som bilist kan du sørge for å sette bilen i riktig posisjon og holde ruter og dører stengt. I tillegg er det selvsagt viktig å følge instruksene som gis med hensyn til takbokser og -stativ, antenner og sidespeil, påpeker bilmekanikeren.

Bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø. Foto: Sverre Christian Jarild
Jan Fleinsjø

Hva med forsikringen?

Hvis det er klart at bensinstasjonen har ansvaret, dekkes hele skaden av bensinstasjonens ansvarsforsikring. Hvis du er ansvarlig for skaden, dekkes den av kaskoforsikringen.

– Du betaler egenandelen og risikerer bonustap. Unntaket er ved glasskader. Hvis du ikke har kaskoforsikring, må du ta hele regningen selv, advarer Fleinsjø.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Ren bil, ren samvittighet

Magnus Birkelund i Virke. Foto: Virke
Magnus Birkelund

Bransjedirektør i Virke Servicehandel Magnus Birkelund anbefaler å ta bilvasken hos virksomheter som følger myndighetenes strenge krav for miljø og utslipp.

– Det er stor variasjon i markedet for bilvask, også med useriøse aktører som ikke holder god nok kvalitet og som driver ulovlig. Derfor er det lurt å velge bensinstasjoner med automatiske vaskehaller eller manuelle bilpleiefirmaer med godkjenning  Da sikrer man at man benytter seg av aktører som driver seriøst og bærekraftig, sier han.

Les mer om hvorfor det er viktig å velge bærekraftige bilvaskvirksomheter

Magnus Birkelund i Virke. Foto: Virke
Magnus Birkelund

Fleinsjøs åtte råd ved vaskeskader

  1. Fotografer skadene, så du har bevis
  2. Ta bilder som viser tekniske feil ved maskinen eller dører i hallen, hvis mulig
  3. Dokumenter eventuell mangelfull skilting eller feilinformasjon om hvordan maskinen skal brukes
  4. Noter navn og nummer til eventuelle vitner
  5. Informer de ansatte på bensinstasjonen så raskt som mulig
  6. Noter navn på dem du snakker med, og noter opplysninger som gis
  7. Be om å få opplyst hvor maskinen er forsikret. Dette kan forenkle arbeidet for ditt eget forsikringsselskap.
  8. Meld fra til forsikringsselskapet umiddelbart. Legg ved dokumentasjon og en beskrivelse av hva og hvorfor skaden skjedde.

Sist oppdatert: