Selger og kjøper ser ned i panseret på en bil.

Det blir tryggere å kjøpe bil

Det blir ikke lenger lov å selge bil «som den står». Dette er én av flere lovendringer som skal gjøre det tryggere å kjøpe bil av forhandler.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer
Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Sysler du med planer om å kjøpe bil, kan det være en idé å vente til neste år. 1. januar 2024 blir det innført en rekke endringer i forbrukerkjøpsloven. Endringene gjelder når du kjøper ny eller brukt bil av forhandler. 

– I Norge gir forbrukerkjøpsloven fem års klagefrist ved bilkjøp fra forhandler. De nye reglene styrker forbrukervernet ytterligere, ikke minst ved at endringen innebærer en modernisering av loven. Den tar nå hensyn til dagens teknologi. Næringsdrivende får kort og godt et større ansvar for hele varen de selger, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Ifølge NAF blir det omsatt cirka 400 000 biler hvert år. Et stort antall kjøpere mener de ikke har fått det de har betalt for. Hos Forbrukerrådet troner bruktbil suverent på «klagetoppen» med cirka 5 000 henvendelser per år. De utgjør hele ti prosent av alle spørsmål Forbrukerrådet mottar.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer
Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Færre konflikter – på sikt

Vigdis Svennungsen i NAF
Vigdis Svennungsen

– Vi tror at lovendringene vil redusere konfliktnivået. Men på noen punkter er det fremdeles rom for tolkning og skjønnsmessige vurderinger. Her vil rettspraksis etter hvert gi føringer, sier Iversen.

Advokat Vigdis Svennungsen i NAF tror det vil ta litt tid før de nye reglene har satt seg hos forhandlerne.

– Litt treghet i systemet må vi nok regne med. Skal du kjøpe bil etter 1. januar, gjør du deg selv en tjeneste ved å sette deg inn i lovendringene. Da kan du sjekke om bilforhandleren er klar over ansvaret sitt – selv om du uansett har loven på din side hvis det skulle oppstå et problem, sier hun.

Vigdis Svennungsen i NAF
Vigdis Svennungsen

Fraråder salg via mellommann

Lovendringene gjelder altså ved kjøp fra forhandler. Men de vil også ha konsekvenser for privatpersoner som vurderer å selge via mellommann/på kommisjon. Denne ordningen blir mindre attraktiv etter nyttår, påpeker Svennungsen.

– Når du selger bil på denne måten, får du ansvar som om du var forhandler. Dette ansvaret er atskillig mer omfattende enn hvis du selger som privatperson, sier hun.

Dette er de viktigste nyhetene i forbrukerkjøpsloven

Ekspertene trekker spesielt frem disse endringene:

1) Apper og programvare regnes som en del av bilen

Moderne biler er «rullende datamaskiner». Fra 1. januar regnes digitale «deler» og tjenester som en del av bilen.

– En av de store nyhetene i loven er at forbrukeren vil ha krav på oppdateringer, slik at både maskinvare og programvare skal holde i minst fem år. Dette inkluderer tjenester levert av tredjepart. Hvis en bruktbil ikke lenger får oppdateringer, skal du få beskjed om det før du eventuelt kjøper bilen, sier Thomas Iversen.

Han mener dette blir en stadig mer aktuell problemstilling etter hvert som den «digitale bruktbilparken» blir eldre.

2) Bilen kan ikke «selges som den står»

Forhandleren kan ikke lenger ta et generelt forbehold om at «bilen selges som den står».

– Generelle forbehold fritar ikke selger for ansvar i dag heller. Men dagens lov kan legge mye risiko på forbrukeren. Fra nyttår kan selger fortsatt ta forbehold om feil – men da skal du bli informert om manglene før du kjøper bilen, sier Thomas Iversen.

Vigdis Svennungsen legger til at også mindre feil skal med. Forhandleren skal informere om alt som avviker fra det du kan forvente av kvalitet og funksjonalitet. Oversikten bør du selvsagt få skriftlig.

– Samtidig får du også et ansvar for å sette deg inn i opplysningene før du slår til. Du kan ikke reklamere på en feil eller mangel som du har blitt informert om. Slik sett styrker loven også rettighetene til seriøse forhandlere, sier hun.

3) Forhandleren har bevisbyrden i to år

Hvis du oppdager en feil innen to år etter at du kjøpte bilen, skal det antas at den var der ved overtakelsen – og at selgeren derfor skal reparere den. I den gamle loven var grensen seks måneder.

– Men hvis det dreier seg om en del som er ment å vare vesentlig lengre enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Husk å reklamere i tide. Lovens frist er to måneder etter at du oppdager eller burde ha oppdaget feilen, sier Svennungsen.

Hvis du har fått en garanti som er bedre enn forbrukerkjøpsloven på punktet om reklamasjon, er det garantien som gjelder.

Forbrukerrådet er fornøyd med at myndighetene valgte å bruke den lengste tidsfristen som EU-retten åpner for på dette punktet.

– Bevisbyrde er en tung byrde for forbrukeren. Svært mange feil blir avdekket i løpet av de to første årene, og derfor er denne endringen en av de viktigste, sier Thomas Iversen.

4) Forhandleren har ett utbedringsforsøk

Før hadde forhandleren rett til å utbedre en feil minst to ganger. Nå er regelen én reparasjon. Men loven åpner for flere forsøk hvis det er «rimelig».

– Den nye regelen er helt klart til fordel for deg som forbruker, Men den vil antakelig også skape nye konflikter. Vi vil trolig få diskusjoner om hvorvidt et utbedringsforsøk i flere ledd teller som ett forsøk. Her må rettspraksis vise vei, sier Iversen.

Dette punktet handler også om bærekraft, påpeker forbrukerjuristen.

– Nye EU-direktiver som skal stimulere til mer reparasjon er på trappene. Det er viktig å finne en fornuftig balanse mellom forbrukervern og bærekraft. Dette blir fortsatt diskutert, sier han.

5) Forhandleren må bevise at en feil er uvesentlig

Når en feil ikke er uvesentlig, kan kjøperen heve kjøpet. En feil som er uvesentlig gir ikke denne rettigheten – med mindre den ikke kan repareres på (i utgangspunktet) ett forsøk (se punkt 4).

– Før var det kjøperens ansvar å bevise at en feil ikke er uvesentlig. Nå er bevisbyrden snudd. Forhandleren må bevise at en feil er uvesentlig hvis kjøperen vil heve kjøpet, sier Vigdis Svennungsen.

6) Forhandleren skal betale for frakt ved heving

Hvis du bor langt unna forhandleren, kan det være upraktisk og dyrt å frakte bilen dit etter at kjøpet er hevet. Nå slår loven fast at det er forhandleren som skal dekke kostnaden.

Be om tilstandsrapport

Jan Fleinsjø i Gjensidige
Jan Fleinsjø

Lovendringene er et langt skritt i retning tryggere bilkjøp. Men som kjøper bør du fortsatt gjøre det du kan for å unngå et dårlig kjøp, påpeker bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige.

– Selv om selger nå skal opplyse om feil og mangler, bør du sørge for at bilen blir sjekket grundig av et uavhengig verksted. De vil gi deg en tilstandsrapport – som ikke bør avvike spesielt mye fra selgerens beskrivelse, sier Fleinsjø.

I tillegg gir han disse tipsene:

Prøvekjør bilen nøye: Prøv den både ved lav og høy hastighet. Fungerer alt som det skal? Sjekk at bremsene tar godt, at bilen ligger godt på veien og at rattet ikke rister. Hører du lyder som ikke skal være der, for eksempel når du kjører over fartsdumper? 

– Test parkeringssensorer, ryggekamera, cruisekontroll, filskiftassistent og så videre. Prøv alle hendler og knapper. Og vær oppmerksom på at bruktimporterte biler kan mangle utstyr vi regner som standard i Norge, sier Fleinsjø.

Sjekk lading og batteri: Skal du kjøpe elbil, bør du sjekke at bilen lader og at ladeporten fungerer som den skal. Er det snakk om en eldre elbil, bør du vurdere å få batteriet testet. Lademønsteret til tidligere eiere kan påvirke batterihelsen. Rust på bremseskiver er også et kjent problem på elbiler.

Sjekk serviceheftet og kilometerstanden: Sjekk serviceheftet (som stadig oftere er digitalt). Det sier mye om hvordan tidligere eiere har behandlet bilen. Bruk også Statens vegvesens tjeneste for å sjekke om kilometerstanden er riktig, anbefaler Fleinsjø.

Sjekk at bilen ikke har heftelser: Dette kan du gjøre på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Les kontrakten nøye. Kontrakt må du alltid ha. Sjekk at den har med det som er viktig (bruk for eksempel Forbrukerrådets eller NAFs kontrakter som referanse). Hvis noe er uklart eller virker urimelig, bør du sjekke det opp mot regelverket eller be om hjelp.

Jan Fleinsjø i Gjensidige
Jan Fleinsjø

Sist oppdatert: