Bil og mikrohus på tilhenger.

Nå blir det enklere å bygge mikrohus i Norge

Nye regler trer i kraft 1. juli, med hensikt om å gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt å bo alternativt.

De nye reglene gjelder boliger opptil 30 kvadratmeter med kun én etasje, opplyser Direktoratet for byggkvalitet. Huset kan ikke overstige en høyde på 4,5 meter.  

– Ulike boformer er et pluss. Mange som ønsker å bo smått og enkelt har ventet på en endring i regelverket. De nye reglene åpner også for mer egeninnsats i husbyggingen, fordi vi ikke lenger krever bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet Per-Arne Horne i en pressemelding.  

Egen forsikring for mikrohus

Produktutvikler Andreas Amundsen i Gjensidige.
Andreas Amundsen

Kort oppsummert går endringene ut på at mikrohus/minihus fremover følger samme kravene som stilles til oppføring av fritidsboliger. Disse er mindre strenge enn for vanlige eneboliger.  

– Mikrohus får færre byggtekniske krav enn en vanlig enebolig, men kommunale arealplaner kan sette begrensninger både for plassering av huset, hvordan og hvor mye du kan bygge på de enkelte tomtene, understreker Horne.  

Produktutvikler Andreas Amundsen i Gjensidige forstår godt at flere lar seg friste av fordeler som å bo tett på naturen og lavere boligutgifter. 

– Denne måten å bo på er spennende, og vi får jevnlig forespørsler om forsikring av mikrohus. Gjensidige lanserte nylig en helt ny forsikring for nettopp mikrohus. I utgangspunktet en vanlig bygningsforsikring, men med noen justeringer slik at skader under transport også er dekket. Tilhengeren mikrohuset ofte står på er også omfattet av denne forsikringen, sier Amundsen. 

Vil du høre mer om forsikringen? Ring oss på 915 03 100, eller trykk her for å bli oppringt

Produktutvikler Andreas Amundsen i Gjensidige.
Andreas Amundsen

Velg leverandør med omhu

Er du av den mindre hendige typen og foretrekker huset levert «flunkende ferdig», råder produktutvikleren til å gjøre research før du velger leverandør. Han kan opplyse om at snittprisen på et mikrohus ligger mellom 500 000 og én million kroner. 

– Den siste tiden har vi mottatt flere uheldige skadesaker knyttet til mikrohus. Leverandørene av mikrohus har etter hvert blitt mange, men vi ser at ikke alle leverer hus som er like godt tilpasset norske forhold og minusgrader, sier Amundsen og viser til to eksempler på skadesaker: 

  • Et mikrohus ble forsynt med strøm via solceller og batteripakken til solcellepanelet var montert i en utvendig kasse, uten ekstern varmekilde. Batteriet tålte imidlertid ikke å lades opp i kulde og ble defekt. Da strømmen så forsvant, var det ikke tilstrekkelig med varme i mikrohuset. Resultatet? En stor frostskade. 

  • I et annet mikrohus var en kjøkkenkran med integrert «boiling»-funksjon installert i stedet for en tradisjonell varmtvannsbereder. På grunn av en produktfeil på kranen tok den plutselig fyr. Hadde det ikke vært for at eier agerte raskt, kunne skadeomfanget blitt langt større og av alvorlig karakter. 

Ingen refusjon grunnet konkurs

Men i begge tilfellene overfor viste leverandørene seg å være konkurs da skadene oppstod. Da mister forsikringsselskapet muligheten til å få refundert kostnader knyttet til produkt- og monteringsfeil, forteller Amundsen. 

– En annen type skade vi har sett flere eksempler av oppstår ved fylling av mikrohusets vanntank. Dette gjøres manuelt med bruk av vannslange. Men det flere glemmer er å skru av vannet før vanntanken er full, slik at vannet renner over. I disse tilfellene blir skadene svært kostbare, sier han og advarer: 

– Enkelte har endt opp med totalskadde mikrohus. 

Og kostbare følger gjelder ikke kun vannskader. Produktutvikleren forteller at dette er gjennomgående for de fleste skadesakene i forbindelse med mikrohus. Årsaken er at husene er plassbygd for mest mulig effektiv utnyttelse av bruksarealet. 

– Det betyr at vi gjerne må bytte ut store deler av konstruksjonen for å utbedre skaden, til tross for at den i utgangspunktet ikke var så stor. Ofte må en møbelsnekker hyres for denne jobben. 

Råd som minker sjansen for skader på mikrohus:

  • Vær oppmerksom på mikrohusets tyngdepunkt ved transport. Ikke alle mikrohus tåler transport like godt og du bør følge produsentens råd om hvordan de anbefaler at mikrohuset skal transporteres
  • Vær til stede når du fyller vanntanken og steng påfyllingen av vann i tide 

Tenk også på de vanlige utfordringene som gjelder alle boliger med vann og varme: 

  • Ha på nok varme i mikrohuset for å unngå skader ved frostsprengning
  • Forlater du boligen i mer enn tre dager, så steng hovedstoppekran og åpne en kran for å tømme røret. Dette vil redusere omfanget av en eventuell vannskade betydelig

Sist oppdatert: