Vedlikehold av båt ved spyling på land.

Er det trygt å fjerne rur med saltsyre?

Saltsyre er effektivt mot rur og groe. Hvordan reagerer syren med plast og metall? Og hvordan beskytter du deg selv mot etseskader?

Petter Wahlstrøm i Marineservice
Petter Wahlstrøm

Rur er små krepsdyr med hvite, harde skall av kalk som sitter på steiner og andre flater – som for eksempel båten din. Der fester de seg ved hjelp av et naturlig lim som kan konkurrere med all verdens syntetiske tokomponent-produkter.

– Hvis du ikke fjernet rur og groe i høst, må det gjøres i forbindelse med vårpussen. Du må regne med at oppgaven blir mer krevende når det har gått en vinter, men ruren må uansett bort. Ellers vil du oppleve at farten går ned og drivstoffutgiftene opp. Rur kan også skade gummibelger og blokkere inntak, opplyser salgsmedarbeider Petter Wahlstrøm i Marineservice

Han forteller at båteiere i indre Oslofjord fått en ny utfordring: kamskjell som sitter enda bedre fast på båten enn vanlig rur.

Petter Wahlstrøm i Marineservice
Petter Wahlstrøm

Saltsyre løser opp rur

Saltsyre er effektivt mot fastgrodd rur. Et søk på nettet viser at produkter, bruksområder og fremgangsmåter – og risikoen for skader – er et tema blant båtfolket.

– Når man vet hva man gjør og tar forholdsregler, går det som regel bra, sier han og gir følgende bruksanvisning: Påfør syren med pensel. La den virke i noen få minutter før du skyller med rikelige mengder vann. Gjenta prosessen hvis du ikke oppnår ønsket resultat. Hjelp gjerne til med en bakelittskrape.

Hos Marineservice tar de imidlertid ingen sjanser. De vil ikke risikere at syren fører til misfarging eller andre skader på kundenes båter.

– Derfor bruker vi saltsyre kun på braketter for påhengsmotorer og andre deler av metall, opplyser Wahlstrøm.

Sterk syre kan skade gelcoat

Alexander H. Sandtorv ved Universitetet i Oslo
Alexander H. Sandtorv

Det er grunn til å være tilbakeholden med de sterkeste sakene på gelcoat, mener kjemiker Alexander H. Sandtorv. Han forteller at saltsyre fås i konsentrasjoner mellom 10 og 35 prosent.

– I svært konsentrert og aktiv form kan nok syren lage riper eller misfarge gelcoat. På den annen side snakker vi om en del av båten som ikke er synlig når den ligger i sjøen. Og skroget skal uansett få nytt bunnstoff før neste sesong. Her blir det opp til hver enkelt å veie risikoen ved bruk av saltsyre opp mot fordelene, mener Sandtorv. Han understreker at han uttaler seg som kjemiker og ikke som båtentusiast.

Alexander H. Sandtorv ved Universitetet i Oslo
Alexander H. Sandtorv

Plast som tåler saltsyre

Hva med plastmaterialer og saltsyre? Her vil en eventuell reaksjon avhenge av plastmaterialet, styrken på syren og hvor lenge de er i kontakt med hverandre.

– Noen plastvarianter tåler syre godt. Det gjelder for eksempel hypalon og PVC. Det bør med andre ord være trygt å bruke saltsyre for å fjerne rur på pongtonger som er laget av disse materialene, sier Sandtorv.

Andre plastvarianter tåler saltsyre dårlig, spesielt løsninger over 30 prosent. Det gjelder blant annet Nylon 6, PTB og PET.

Aluminium tåler saltsyre

Båten har mange deler av metall. En rekke metaller reagerer med saltsyre, så her må du ta hensyn til både metallet, styrken på saltsyreløsningen og eksponeringstiden, forteller Sandtorv.

– Uedle metaller blir brutt ned og vil til slutt gå i oppløsning ved kontakt med saltsyre. Aluminium er et uedelt metall, men det har en tynn overflate av aluminiumoksid. Dette belegget beskytter mot oksygen og fuktighet og gjør metallet slitesterkt, forklarer han.

Over tid vil saltsyre likevel spise opp det beskyttende laget. Det er verdt å ha i bakhodet hvis båten står på en henger mens du fjerner rur.

– Det er smart å skylle bort søl underveis i arbeidet, men du må nok regne med at hengeren får noen flekker over tid, sier kjemikeren.

Rustfritt stål er en legering av jern, krom, nikkel og molybden. Overflaten er dekket av et tett sjikt som gjør dette stålet mer motstandsdyktig mot rust og syre enn vanlig stål. Det kan likevel ta skade av saltsyre.

– Messing er en annen vanlig legering. Den består av både kobber og sink, og er i de fleste tilfeller motstandsdyktig mot saltsyre, sier Sandtorv.

Beskytt hud, øyne og slimhinner

Konsentrert saltsyre er spesielt farlig for slimhinner, øyne og luftveier. Det kan også etse og irritere hud. I laboratoriet på universitetet bruker Sandtorv labfrakk, hansker og vernebriller når han behandler sterke saltsyreløsninger. Produkter som inneholder mindre enn ti prosent saltsyre krever ikke like strenge forholdsregler, fremholder han.

Kjell Petter Wahlstrøm mener at det uansett er best å være føre var. Han peker på at risikoen for sprut og søl er større ved arbeid på en båt enn under kontrollerte forhold på et laboratorium.

– Vi anbefaler tykke gummihansker, støvler, kjeledress, maske, lue og briller som standardutstyr for alle som jobber med saltsyre. Vann ut syre som kommer i kontakt med klær eller hud med én gang, sier han.

Legg litt ekstra penger i bunnstoffet

For mange er dette en del av vårpussen. Du kan imidlertid legge på nytt bunnstoff om høsten hvis du bruker et produkt som er laget for «overvintring», opplyser Wahlstrøm.

– Uansett er rådet at du legger litt penger i bunnstoffet. Det er store forskjeller på produktene til de forskjellige produsentene. Pris og kvalitet henger sammen, slår han fast og forteller at Marineservice har funnet frem til et produkt som fungerer godt på båter i indre Oslofjord. Samtidig kan andre produkter ha egenskaper som gjør dem bedre egnet der forholdene i sjøen er annerledes.

– Spør forhandlere og båtvenner i lokalmiljøet. De kan sikkert gi råd om hvilket bunnstoff du bør velge, anbefaler Wahlstrøm.

Båten trenger en god forsikring

Kristina Knutsen, ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige
Kristina Knutsen i Gjensidige

I tillegg til godt vedlikehold og et dyktig mannskap, trenger båten en god forsikring. Kristina Knutsen er ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige. Hun forteller at mange båteiere spør om det er nødvendig med kaskoforsikring til sjøs.

– Svaret er et klart ja. Etter vårt syn gir en ren ansvarsforsikring for båt falsk trygghet, sier Knutsen. Hun viser til at reglene til sjøs er annerledes enn på veien. Hovedregelen er at du som båteier er ansvarlig for skader på din egen båt hvis de skyldes et hendelig uhell – enten det var du eller en annen båteier som var uheldig.

– En god kaskoforsikring brann, tyveri, forurenset drivstoff og maskinskade som skyldes feilfylling. Gjensidiges beste båtforsikring inneholder også en feriegaranti som gjelder for alle planlagte turer, også helgeturer. Og hvis båten totalskadd, kan du få fabrikkny båt gjennom forsikringen, sier Knutsen.

Hun anbefaler Smartbåtforsikring. Der kan du legge til sensorpakken Smart Boat One fra Sensar Marine til en svært gunstig pris. Sensorene overvåker båten kontinuerlig, slik at du får et tryggere båthold.

– Når du har installert sensorene i båten din, får du også rabatt på selve forsikringen, sier Knutsen.

Kristina Knutsen, ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige
Kristina Knutsen i Gjensidige

Sist oppdatert: