Sjømerke

Dette betyr trafikkskiltene på sjøen

Du ville ikke kjørt bil uten å kunne skiltene langs veien, ville du vel?

Pål Virik Nilsen i Redningsselskapet
Pål Virik Nilsen

– Trafikkskilt gir viktig informasjon om kjøreforholdene og hvordan du skal forholde deg til andre trafikanter. Slik er det også med sjømerkene. De er helt avgjørende for at du skal kunne ferdes trygt på sjøen, sier Pål Virik Nilsen.

Seksjonslederen for fritidsfartøy i Redningsselskapet har vært med på å trekke mange båter av skjær. Han har også sett alvorlige kollisjoner og havarier som har skjedd fordi båtførere ikke har fulgt trafikkreglene på sjøen. 25 personer omkom ved bruk av fritidsbåt i 2021.

– De siste årene har det vært mange ferske skippere å se. Det er fint at mange vil nyte båtlivet. Samtidig vet vi at folk som har liten erfaring ofte har en vei å gå når det gjelder kunnskap og evnen til å omsette denne i praksis. Dette gjelder like mye for godt voksne som de unge, påpeker Nilsen.

Han understreker at godt sjømannskap alltid er en forutsetning for at båtfolket skal kunne ferdes på en måte som gir trygghet og trivsel for alle. Kunnskap om sjømerkene er en viktig del av dette.

Pål Virik Nilsen i Redningsselskapet
Pål Virik Nilsen

Hjelp til å navigere

Et sjømerke er altså et merke som er satt opp for å hjelpe fartøyer å navigere langs en skipsled.

– Merkene kan flyte i sjøen eller være forankret på fast grunn. Som regel er de merket av på sjøkart, opplyser Nilsen.

De viktigste sjømerkene kan deles inn i seks grupper:

1. Lateralmerke(sideavmerking)
Viser merkingens hovedretning (rødt om babord – grønt om styrbord).

– Babord side, som på større båter har rød lanterne, skal være på samme side som rødt lateralmerke når du passerer i ledens hovedretning. Denne er angitt som en pil i sjøkartet, sier Nilsen.

Styrbord side (grønn lanterne på båten) skal være på samme side som grønn. Når du går mot ledens hovedretning, gjelder motsatt regel.

– Da skal rød lanterne på samme side som grønn sideavmerking og grønn lanterne på samme side som rød sideavmerking, forklarer Redningsselskapets mann.

2. Kardinalmerker (kompassmerking)
Viser på hvilken side av merket det er trygt å passere et skjær eller ei grunne.

– Kardinalmerkene angir om du skal passere nord, øst, sør eller vest for hindringen. Merkene har gule og svarte felt, og måten disse er satt sammen på angir himmelretningen merket angir, sier Nilsen.

I tillegg kan merkene ha to kjegler på toppen. Sørmerket har to kjegler som peker ned. På nordmerket peker de opp. På vestmerket peker spissene mot hverandre (den øverste kjeglen ser ut som en V). På østmerket peker spissene i hver sin retning – ned og opp.

Et kardinalmerke kan også ha blinkende lys. Nilsen gir følgende huskeregel:

– Tenk på klokken: Østmerket har tre blink før en pause. Sørmerket har seks blink pluss et langt. Vestmerket har ni blink. Nordmerket blinker kontinuerlig, forklarer han.

3. Faste merker
Markerer småskjær og grunner. Viseren peker mot sikkert farvann.

– Vær oppmerksom på at merket kan ha blitt utsatt for krefter som gjør at det peker feil vei. Konferer alltid med sjøkartet, understreker Nilsen.

4. Spesialmerker
Brukes ofte til å markere områder med begrensninger for ferdsel, som for eksempel badestrand.

5. Frittliggende grunner/farer
Seilbart farvann rundt grunnen eller faren.

6. Senterledsmerke
Definerer midtskillet mellom to seilingsleder. 

Ber båtførere om å løfte blikket

Gjennom tusener av år navigerte sjøfarere utelukkende ved hjelp av stjernene og merker i sjøen og på land. Senere kom sjøkartene, og i dag har båteiere et vell av tekniske hjelpemidler å velge i.

– Mobiltelefoner og moderne navigasjonsutstyr bidrar til å styrke sikkerheten til sjøs. Samtidig ser vi at utstyret ofte stjeler konsentrasjonen. Hvis man er uoppmerksom på omgivelsene mens man for eksempel holder høy fart eller kjører i mørket, kan dette føre til farlige situasjoner, sier Nilsen.

Redningsselskapet har gått sammen med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket om kampanjen «Løft blikket». Målet med kampanjen er å øke båtførernes bevissthet, slik at de blir mer oppmerksomme når de står ved roret.

Denne videoen sammenligner det å kjøre en båt «i blinde» med å gjøre det samme i en bil.

Ikke stol blindt på elektronikken

Arne Voll
Arne Voll i Gjensidige

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige advarer mot å stole for mye på elektronikken.

– Det er ikke sikkert at de elektroniske hjelpemidlene som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerer, sier han.

Voll understreker betydningen av å ha – og kunne bruke – papirkart og kompass. Han viser til en undersøkelse Gjensidige fikk gjennomført blant båtfolket. Den viser at én av tre svarte at de har svært dårlig forståelse av sjøkart.

Sjøkart går ut på dato. Voll oppfordrer derfor alle til å sjekke «datostemplingen», også på elektroniske kart, og passe på at båten alltid er utstyrt med oppdaterte hjelpemidler.

– Det er også viktig å se ut av «vinduet» for å sjekke om kartet faktisk stemmer overens med sjølandskapet. Sammenhold sjømerker, lykter og annet med informasjonen på kartet. Slik oppnår du økt trygghet og større mestringsfølelse, påpeker han.

Arne Voll
Arne Voll i Gjensidige

Sist oppdatert: