Rundkjøring. Biler. Snø. Vann

Lov å skifte felt i rundkjøringen?

På vei ut av rundkjøringen «sklir» bilen ut i høyre felt. Er det lov – og hvem får skylden hvis manøveren resulterer i et krasj?

Bildet over viser en vanlig rundkjøring en vanlig dag i Norge. Bilen som har kjørt inn i nedre bildekant, skal rundt trafikkøya og ut gjennom avkjøringen til venstre. Fra høyre bildekant kommer det også inn biler. Disse skal ut samme vei som førstnevnte bil.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at dette ikke skal gå greit (og det gjorde det også). Men hva om bilføreren som lå innerst plutselig bestemte seg for å bytte felt midt i rundkjøringen? Ville det vært lov? Og hvilke regler gjelder i så fall?

Rundkjøring

Illustrasjonen over viser to scenarier: I situasjon 1 fullfører bil B en 90 graders sving i rundkjøringen. Først når han har kjørt ut, skifter bilføreren felt. I situasjon 2 skifter føreren av bil B felt i rundkjøringen, og der får han et ublidt møte med bil A. Denne bilføreren har beveget seg inn i rundkjøringens høyre felt i troen på at bil B kommer til å holde seg i venstre/innerste felt hele veien rundt.

Kan skifte felt

Ingrid Heggebø Lutnæs
Ingrid Heggebø Lutnæs

Først og fremst: Bil B har lov til å skifte felt inne i rundkjøringen. Det opplyser avdelingsleder Ingrid Heggebø Lutnæs på veg- og trafikkjuridisk i Statens vegvesen.

– Når man er inne i eller på vei ut av en rundkjøring, gjelder vanlige regler for feltskifte. Det vil si at det ikke er andre regler for feltskifte i en rundkjøring enn på vanlig vei, sier hun.

Hva innebærer det? Jo, med «vanlige regler» menes at bilen som skal skifte felt har vikeplikt for «kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses».

Fagkonsulent Øyvind Årbogen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) støtter Lutnæs.

– Det er ingen egne regler for vikeplikt i rundkjøringer. En rundkjøring er et kryss, der skilting regulerer vikeplikten. Skal man skifte felt, skal det skje på bakgrunn av skilting, oppmerking, plass og sikt, sier han.

Ingrid Heggebø Lutnæs
Ingrid Heggebø Lutnæs

Hvem har vikeplikt?

Øyvind Årbogen
Øyvind Årbogen

Med andre ord: Føreren av bil B kan skifte felt – etter å ha forvisset seg om at det er klar bane. Men som situasjon 2 viser, får bil B et ublidt møte med bil A. Og det er bilfører B som må bære ansvaret for kollisjonen. Grunnen er han brøt vikeplikten, slår vegvesenet og trafikkskolenes representanter fast.

– Noen vil kanskje påpeke at bil B har vært inne i rundkjøringen lenger enn bil A. Vi er jo vant til å tenke at bilen som kom først inn, har retten på sin side. Prinsippet er imidlertid ikke relevant i dette eksempelet. Så lenge begge bilene er inne i rundkjøringen, gjelder vanlige vikepliktsregler, påpeker Lutnæs.

Hun slår et slag for kjøremønsteret vist i situasjon 1.

– Når bil B holder seg i samme felt gjennom hele rundkjøringen, bidrar det til smidig trafikkavvikling.

Øyvind Årbogen
Øyvind Årbogen

Husk blinklys

Øyvind Årbogen opplyser at mange er usikre på hvordan blinklyset skal brukes i forbindelse med rundkjøringer. Men når det gjelder feltskifte i rundkjøringen, er det ingen grunn til tvil:

– Blinklyset skal brukes for å varsle medtrafikanter om den planlagte retningsendringen – akkurat som når man skifter felt på vanlig vei, slår han fast.

– I situasjon 2 har føreren av bil B satt på blinklyset. Når skyldspørsmålet skal vurderes, hjelper det imidlertid ikke med blinklys hvis konklusjonen er at han har brutt vikeplikten.

Dekket av snø

Vinterstid er mange rundkjøringer dekket av snø som skjuler oppmerkingen i veibanen. Dette har imidlertid ingen betydning for hvordan man skal oppføre seg som bilist.

– For øvrig kan det hende at feltene ikke er merket med maling i veibanen. I slike tilfeller sier regelverket at veibanen har to felt hvis det er plass til to biler i bredden – oppmerking eller ei, presiserer Ingrid Heggebø Lutnæs.

Å vise hensyn er en plikt

I trafikken er det lett å fokusere på hvem som har retten på sin side. Men vegtrafikklovens § 3 krever at alle trafikanter viser hensyn og er aktpågivende og varsomme, slik at det ikke oppstår fare eller skade – og slik at annen trafikk ikke blir hindret eller forstyrret unødig.

– Dette gjelder ikke minst i rundkjøringer, sier Årbogen i ATL.

Sjekk også om du har riktig bilforsikring og bilfinansiering.

Artikkelen over har engasjert mange lesere. Vi tok derfor turen til Statens vegvesen på nytt i leting etter oppklaringer og mer informasjon.

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor