Rundkjøring illustrasjon.

Artikkelen om rundkjøringer engasjerte leserne

Ris, ros og spørsmål rant inn til Gjensidige etter at vi skrev om feltskifte i rundkjøringer. Turen gikk til Vegdirektoratet på leting etter oppklaringer og mer informasjon.

Jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet
Jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet

Hvordan skal vi oppføre oss i en rundkjøring? Å gi gode svar på dette spørsmålet er ikke så enkelt, for her er et tema som utløser både sterke meninger og stor usikkerhet.

Etter at vi skrev om feltskifte i rundkjøringer, har responsen ikke latt vente på seg. Mange etterlyser mer informasjon og en enda grundigere gjennomgang – også av forhold som denne artikkelen ikke tok opp. Det er med andre ord tid for å oppsøke Vegdirektoratets jurist Asia Akhter og hennes fagteam en gang til.

Fikk du ikke lest artikkelen om feltskifte, finner du den her

Jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet
Jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet

Komplisert tema

Når man er kommet inn i rundkjøringen, har man forkjørsrett – også forbi avkjøringer med ventende biler. Forkjørsretten gjelder imidlertid bare så lenge man ikke skaper farlige situasjoner.

– Ved tett trafikk medfører vikeplikten at man må vente på bil

– Mye av grunnen ligger nok i at rundkjøringer finnes i forskjellige utgaver med hensyn til inn- og utkjøringer, oppmerking, antall felt og så videre. Likevel er ikke rundkjøringer definert med egne regler i lovverket. Trafikkreglene og skiltforskriften sier at vi har å gjøre med en vei som er enveisregulert med flere veikryss, altså  T-kryss, sier Akhter.

Vanskelig vikeplikt

– Når rundkjøringen er merket med vikepliktskilt (se forklaring i egen ramme nederst i artikkelen) betyr det at man har vikeplikt for trafikk som er inne i rundkjøringen – både til høyre og venstre for en selv. Reelt medfører dette at man må vike for trafikk fra venstre til det blir en åpning man kan kjøre inn i, forklarer Akhter.

Hun viser til dom avsagt i Høyesterett (Rettstidende 2002, s. 1704), som bekrefter at man er har vikeplikt for kjøretøy som allerede er inne i rundkjøringen, enten de befinner seg til venstre eller til høyre. Det gjelder altså å også følge med på trafikk som har passert før man selv kjører inn.

Er du inne, har du forkjørsrett

nummer to, tre og fire etc. før man selv kommer ut av vikepliktsituasjonen. Dette følger av poenget over: Er man først inne, har man forkjørsrett for kryssende trafikk som skal inn i rundkjøringen.

– Dette er logisk fordi vikepliktskiltet ved innkjøringen angir vikeplikt for kryssende vei – ikke vikeplikt fra venstre, slik mange tror, konstaterer Akhter.

Ikke fletting, men feltskifte

– Det er lov å skifte felt, og bilføreren gjorde helt rett da han brukte blinklys. Men regelverket sier at vanlige vikepliktsregler gjelder når to biler er inne i rundkjøringen. Fletteregelen gjelder altså ikke, opplyser Akhter.

Med andre ord må man gjøre det samme i rundkjøring som når veien går rett frem: Bruke blinklyset for å varsle og forvisse seg om at det er plass før man skifter felt.

Hvilket felt skal du velge?

– Nei, ikke på annen måte enn at det kan være enklere å kjøre riktig i en rundkjøring med ett felt fordi det ikke er aktuelt å skifte felt. For øvrig gjelder de samme prinsippene uavhengig av antall felt i rundkjøringen.

– Hovedregelen er at den som skal til høyre ved første avkjøring, skal benytte høyre felt. Den som skal «3/4 rundt», benytter venstre felt. Den som skal rett frem, velger felt etter hva som er hensiktsmessig. Kommer man «feil» inn og må bytte felt, gjelder altså reglene for feltskifte, forklarer Akhter.Hun legger til at det finnes rundkjøringer der det av lokale hensyn er merket og skiltet et annet kjøremønster, for eksempel ved at det bilførere som skal rett frem eller til venstre kun kan benytte venstre felt.

Er det plass, er det lov

– Det kan nok virke forvirrende, men slik er det: Er det plass til to biler i bredden, har rundkjøringen to kjørefelt selv om feltene ikke er oppmerket, fastslår Akhter.

Viktig å vise hensyn

– Ikke minst i rundkjøringer, hvor det er viktig å avpasse farten slik at du gir deg selv og andre anledning til å vurdere trafikkbildet. Plassering i kjørebanen og bruk av blinklys forteller andre hva du har tenkt å gjøre. Dette er spesielt viktig i rundkjøringer med flere kjørefelt, konkluderer Akhter.

Les mer om bilforsikring

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor