Artikkelen om rundkjøringer engasjerte leserne

Artikkelen om rundkjøringer engasjerte leserne

Ris, ros og spørsmål rant inn til Gjensidige etter at vi skrev om feltskifte i rundkjøringer. Turen gikk til Vegdirektoratet på leting etter oppklaringer og mer informasjon.

Gjensidige Nyhetsbrev  Asia
Jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet

Hvordan skal vi oppføre oss i en rundkjøring? Å gi gode svar på dette spørsmålet er ikke så enkelt, for her er et tema som utløser både sterke meninger og stor usikkerhet.

Etter at vi skrev om feltskifte i rundkjøringer, har responsen ikke latt vente på seg. Mange etterlyser mer informasjon og en enda grundigere gjennomgang – også av forhold som denne artikkelen ikke tok opp. Det er med andre ord tid for å oppsøke Vegdirektoratets jurist Asia Akhter og hennes fagteam en gang til.

Fikk du ikke lest artikkelen om feltskifte, finner du den her

Komplisert tema

 

Rundkjøring skilt

Rundkjøring varsles med skilt 126 jf. skiltforskriften § 4

– Rundkjøringer engasjerer voldsomt og er et tema som preges av både sterke meninger og stor usikkerhet. Hvorfor er det slik, tror du?

– Mye av grunnen ligger nok i at rundkjøringer finnes i forskjellige utgaver med hensyn til inn- og utkjøringer, oppmerking, antall felt og så videre. Likevel er ikke rundkjøringer definert med egne regler i lovverket. Trafikkreglene og skiltforskriften sier at vi har å gjøre med en vei som er enveisregulert med flere veikryss, altså  T-kryss, sier Akhter.

Vanskelig vikeplikt

– Vikeplikten er sentral i en rundkjøring. Hvordan skal vi egentlig forstå den?

– Når rundkjøringen er merket med vikepliktskilt (se forklaring i egen ramme nederst i artikkelen) betyr det at man har vikeplikt for trafikk som er inne i rundkjøringen – både til høyre og venstre for en selv. Reelt medfører dette at man må vike for trafikk fra venstre til det blir en åpning man kan kjøre inn i, forklarer Akhter.

Hun viser til dom avsagt i Høyesterett (Rettstidende 2002, s. 1704), som bekrefter at man er har vikeplikt for kjøretøy som allerede er inne i rundkjøringen, enten de befinner seg til venstre eller til høyre. Det gjelder altså å også følge med på trafikk som har passert før man selv kjører inn.

Er du inne, har du forkjørsrett

Når man er kommet inn i rundkjøringen, har man forkjørsrett – også forbi avkjøringer med ventende biler. Forkjørsretten gjelder imidlertid bare så lenge man ikke skaper farlige situasjoner.

– Men hvor lenge må man vente? Det kan virke «urettferdig» at man blir stående og vente på et helt tog av biler fra venstre, der bil nummer to, tre og så videre ankom rundkjøringen etter en selv.

– Ved tett trafikk medfører vikeplikten at man må vente på bil nummer to, tre og fire etc. før man selv kommer ut av vikepliktsituasjonen. Dette følger av poenget over: Er man først inne, har man forkjørsrett for kryssende trafikk som skal inn i rundkjøringen.

– Dette er logisk fordi vikepliktskiltet ved innkjøringen angir vikeplikt for kryssende vei – ikke vikeplikt fra venstre, slik mange tror, konstaterer Akhter.

Ikke fletting, men feltskifte

 

Rundkjøring skilt gif

  • Skilt 406 jf. skiltforskriften § 1 – påbudt rundkjøring
  • Skilt 406 angir at man skal følge rundkjøringen (kjøring rundt kulen)

– I artikkelen vår gjenga vi en illustrasjon hvor en bil skiftet felt og kolliderte med bil fra høyre. Vi konstaterte at bilføreren som skiftet felt normalt ville få skyld ved en kollisjon. Dette til tross for at det er lov å skifte felt, han ga tegn med blinklyset og hadde vært inne i rundkjøringen lenger enn den andre bilen. Hvordan henger dette sammen?

– Det er lov å skifte felt, og bilføreren gjorde helt rett da han brukte blinklys. Men regelverket sier at vanlige vikepliktsregler gjelder når to biler er inne i rundkjøringen. Fletteregelen gjelder altså ikke, opplyser Akhter.

Med andre ord må man gjøre det samme i rundkjøring som når veien går rett frem: Bruke blinklyset for å varsle og forvisse seg om at det er plass før man skifter felt.

Hvilket felt skal du velge?

– Nevnte artikkel handlet om en rundkjøring med to felt i innkjøringen, i selve rundkjøringen og i utkjøringen. Men det er nok mer vanlig med rundkjøringer bare ett felt. Har det betydning for hvordan vikepliktsregelen skal praktiseres?

– Nei, ikke på annen måte enn at det kan være enklere å kjøre riktig i en rundkjøring med ett felt fordi det ikke er aktuelt å skifte felt. For øvrig gjelder de samme prinsippene uavhengig av antall felt i rundkjøringen.

Hvilket felt skal man velge på vei inn mot en rundkjøring?

 

vikepliktsskilt

  • Skiltet suppleres med skilt 202 jf. Skiltforskriften § 6, vikeplikt på stolpe
  • Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg

– Hovedregelen er at den som skal til høyre ved første avkjøring, skal benytte høyre felt. Den som skal «3/4 rundt», benytter venstre felt. Den som skal rett frem, velger felt etter hva som er hensiktsmessig. Kommer man «feil» inn og må bytte felt, gjelder altså reglene for feltskifte, forklarer Akhter.Hun legger til at det finnes rundkjøringer der det av lokale hensyn er merket og skiltet et annet kjøremønster, for eksempel ved at det bilførere som skal rett frem eller til venstre kun kan benytte venstre felt.

Er det plass, er det lov

– Er det plass til to biler, har rundkjøringen to felt – selv om de ikke er merket», slo vi fast i forrige artikkel. Mange lesere stiller spørsmålstegn ved dette.

– Det kan nok virke forvirrende, men slik er det: Er det plass til to biler i bredden, har rundkjøringen to kjørefelt selv om feltene ikke er oppmerket, fastslår Akhter.

Viktig å vise hensyn

– Myndighetene understreker vegtrafikklovens § 3, som kort fortalt understreker at man skal være varsom og vise hensyn i trafikken. Noen lesere mener myndighetene gjemmer seg bak denne paragrafen når lovverket ikke strekker til – ikke minst i rundkjøringer. Men Asia Akhter fremhever § 3 som et svært viktig prinsipp for alle som ferdes i trafikken.

– Ikke minst i rundkjøringer, hvor det er viktig å avpasse farten slik at du gir deg selv og andre anledning til å vurdere trafikkbildet. Plassering i kjørebanen og bruk av blinklys forteller andre hva du har tenkt å gjøre. Dette er spesielt viktig i rundkjøringer med flere kjørefelt, konkluderer Akhter.

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien