Finger som trykker på varselblink-knappen.

Er det så farlig å bruke nødblinklyset iblant?

Du skal bare bruke nødblinklyset når du skal varsle andre om en farlig situasjon. Feil bruk kan faktisk øke risikoen for en ulykke.

Kjetil Midtkandal i Utrykningspolitiet (UP)
Kjetil Midtkandal

– Alle billys har navn som beskriver hva de brukes til. Offisielt kaller vi nødblinklyset for nødsignallys. Det betyr at det skal brukes til å varsle om nødsituasjoner, fastslår politibetjent Kjetil Midtkandal i Utrykningspolitiet (UP).

– En nødsituasjon er en situasjon der det er nødvendig å varsle andre trafikanter på grunn av sikkerheten. Det kan for eksempel dreie seg om en ulykke eller en motorstans. Det kan også være nødvendig å bruke nødblinklys når trafikken står helt eller delvis stille på motorveien, da for å unngå påkjørsel bakfra, utdyper Midtkandal.

Med andre ord: Selv om et tissetrengt barn i baksetet kan oppleves som en prekær situasjon, er det ikke en nødsituasjon. Da skal du heller ikke bruke nødblinklyset når du stopper i veikanten.

Kjetil Midtkandal i Utrykningspolitiet (UP)
Kjetil Midtkandal

Nødblinklyset skal forhindre skade

Erik Baumann i Falck
Erik Baumann

– Det stemmer, bekrefter operativ leder Erik Baumann i Falck. – Det må dreie seg om en hendelse som kan føre til en farlig situasjon hvis andre trafikanter ikke blir gjort oppmerksomme på den.

Nødblinklyset og varseltrekanten hører sammen. Varseltrekanten skal gi andre trafikanter tid til å forberede seg på at noe har skjedd, mens nødblinklyset viser hvor det har skjedd.

– Slik unngår vi å skape uheldige situasjoner – og å forverre følgene av et uhell som allerede har skjedd. Det handler rett og slett om å prøve å unngå skade på deg selv, passasjerene dine og andre trafikanter, sier Baumann.

Derfor er det også avgjørende at andre trafikanter handler klokt når de ser nødsignalet ditt. Det er ensbetydende med lav fart og god avstand.

– Det er mye som kan skje rundt en bil som har måttet stoppe. Hvis føreren og passasjerene er oppskjørtet eller i villrede, går de kanskje ut av bilen uten å se seg for. Da må medtrafikantene være oppmerksomme, senke farten og legge seg så langt ut til motsatt side som mulig, understreker Baumann.  

Erik Baumann i Falck
Erik Baumann

Feil bruk øker risikoen i trafikken

Bergingsselskapene opplever dessverre ofte farlige situasjoner som følge av at de gule varsellysene ikke blir respektert. Baumann ser en sammenheng mellom misbruk og manglende respekt – enten lysene blinker på en privatbil eller kommer fra en bergingsbil.

– Hvis vi bruker nødblinklyset feil, undergraver vi poenget med det. Det blir som å rope ulv-ulv, sier han. – Til slutt er det ingen som tenker at «her er det en nødsituasjon!».

Politiet har ikke statistikk på feil bruk av nødblinklys, men de kan vise til mange eksempler.

– Det skjer blant annet ved ulovlig stopp eller parkering på fortau, sykkelfelt, holdeplass, i felt med stopp- eller parkeringsforbud og i gågate. Ofte skal noe hentes eller leveres – eller føreren skal ta en telefon, forteller Midtkandal i UP. Han understreker at reglene gjelder for både privatbiler og varebiler.

Bruker du nødblinklyset for å markere en ulovlig stopp, viser det at du vet at handlingen ikke er tillatt. I politiets øyne er det ikke formildende.

– Noen tror at nødblinklyset legitimerer en ellers straffbar handling. Det gjør det selvsagt ikke. Det er imidlertid situasjonen som avgjør om du får en bot – ikke nødvendigvis bare feil bruk av nødblinklyset, forklarer Midtkandal.

Problemer på veien? Dette skal du gjøre

  • Skru på nødsignallyset med én gang – uansett om det er lyst eller mørkt ute.
  • Prøv å hindre andre trafikanter minst mulig – hold godt til siden eller stopp.
  • Ved stopp – sett ut varseltrekanten minimum hundre meter bak bilen. Står du i eller rett rundt en sving, plasserer du trekanten før svingen.
  • Stopper du i en havarilomme (på motorveier), prøv å parkere bakerst i lommen. Da kan bergingsbilen komme inn foran.
  • Ikke bli sittende i bilen. Du vet aldri sikkert om du blir sett av andre bilførere. Gå forsiktig ut av bilen, over autovern eller grøft, og stå i god avstand.
  • Ikke begynn å skifte dekk eller prøv å reparere skader. Det gjør deg svært sårbar for nærgående trafikk. Vent heller på bergingsbil.
  • Når du har ringt etter bergingsbil, ikke bruk mye tid i telefonen. Bergingsfolkene vil sannsynligvis ringe deg når de er på vei.
  • Når du ser bergingsbilen, ikke gå ut i veien for å vise hvor du er. Har du nødsignallyset på, skjønner bergingsfolkene hvor de skal stoppe.  

Kilde: Falck

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien