Dame maler rød hyttevegg i skogen

Får du hjelp hjemme eller på hytta? Da har du ansvar som arbeidsgiver

Du må følge arbeidsmiljøloven.

Bård Hjorth i Arbeidstilsynet
Bård Hjorth

I vinter lavet det ned i store deler av Hytte-Norge. Og nå står sommeren for tur – med husmaling og annet forefallende arbeid. Kanskje setter du bort jobben til nabogutten eller en annen bekjent. Da regnes du som arbeidsgiver. Det innebærer at du har ansvar for sikkerheten til den som jobber for deg.

– Hvis du får hjelp av en privatperson fremfor å bruke en profesjonell aktør, må du følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet, sier seksjonsleder Bård Hjorth i Arbeidstilsynet.

Som arbeidsgiver skal du kartlegge risiko. Kan det skje en ulykke – med hvilke konsekvenser? Deretter må du gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. 

Arbeidsmiljøloven er klar på at arbeidstakere skal være sikret ved arbeid i høyden. Alt arbeid over to meter skal sikres. I utgangspunktet skal det settes opp stillas ved arbeid på tak, men det er vanskelig når det gjelder snømåking. Sikring med sele kan være tilstrekkelig når jobben tar under fire timer, opplyser Hjorth.

Det er viktig å være klar over ansvaret du påtar deg, understreker seksjonslederen. Hvis den som jobber for deg skader seg alvorlig, kan du bli erstatningsansvarlig.

Bård Hjorth i Arbeidstilsynet
Bård Hjorth

Arbeidsmiljøloven gjelder også ved dugnader

Lag og foreninger kan ta på seg oppgaver som måking eller maling for å skaffe inntekter. Da har de arbeidsgiveransvar for sine frivillige.

– Mye frivillig arbeid blir utført av barn og unge. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at unge arbeidstakere generelt er mer utsatt for skader og ulykker enn eldre folk med mer erfaring. Sørg derfor for ekstra god opplæring og informasjon, er rådet fra Hjorth.

Ikke ansvar som arbeidsgiver når et firma gjør jobben

Hvis du leier inn et firma, har du ikke arbeidsgiveransvar. Det ligger hos firmaet, som skal sørge for at de ansatte utfører arbeidet i henhold til arbeidsmiljøloven. Det spiller ingen rolle hva slags firma det er. En enkeltperson som opptrer som selvstendig næringsdrivende er også et firma i denne sammenheng.

– Og hva du gjør som privatperson, er ikke regulert av loven. Mange måker nok tak eller «henger» i veggen uten sikring når de jobber på eget hus eller hytte. Disse tar «bare» en personlig risiko, påpeker Hjorth.

Er du forsikret mot ansvar som arbeidsgiver?

Christian Haraldsen
Christian Haraldsen i Gjensidige

En bedrift skal altså ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Men hva gjelder når du som privatperson får hjelp av en privatperson – og det skjer en ulykke som fører til at hjelperen blir skadet?

– Personer som utfører arbeid jevnlig eller over lengre tid, for eksempel en vaskehjelp, kan ha krav på yrkesskadeerstatning dersom de blir skadet. Innboforsikringen i Gjensidige har en yrkesskadedekning som sikrer deg dersom noen kan rette et slikt krav mot deg, opplyser kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Han presiserer at de som derimot utfører «enkeltstående, små oppdrag», som snømåking, plenklipping, maling og lignende, ikke vil ha krav på yrkesskadeerstatning. Hvis de blir skadet i forbindelse med arbeidet, vil de kun ha krav på erstatning dersom du som oppdragsgiver har opptrådt uaktsomt. 

– Terskelen for å ha krav på erstatning er med andre ord høyere ved «enkeltstående, små oppdrag» enn ved et mer langvarig eller fast ansettelsesforhold.

Ansvarsforsikringene som er en del av husforsikring, hytteforskring eller innboforsikring sikrer deg mot slike krav. Forsikringen dekker imidlertid ikke krav fra nære familiemedlemmer og deres ektefeller/samboere, sier Haraldsen. 

Christian Haraldsen
Christian Haraldsen i Gjensidige

Den som jobber bør ha sin egen ulykkesforsikring

Bør personen som utfører arbeidet også ha forsikring?

– Vi anbefaler alle å ha ulykkesforsikring eller uføreforsikring – uansett hvilke aktiviteter de utfører i hverdagen. Det er spesielt viktig for unge mennesker, som ved varig uførhet risikerer å få inntekt omtrent som en minstepensjonist, sier Haraldsen.

Sist oppdatert: