Mann og dame som står lent mot en vegg.

– Selvsagt trenger du uføreforsikring

Hvis du blir varig ufør, risikerer du et dramatisk fall i inntekten. Jo mer du tjener i dag, dess større blir tapet. Derfor trenger du en uføreforsikring.

Av Hallgeir Kvadsheim

Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Rune Bendiksen
Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Rune Bendiksen

Det blir stadig flere uføre, spesielt blant de unge. Ifølge NAV har antallet mottakere av uføretrygd mellom 18 og 29 år økt med mer enn 145 prosent siden 2010. Ved årsskiftet 2019/2020 var det nær 21 000 uføre i denne aldersgruppen. 

Det er også folk i denne aldersgruppen som taper mest på at de ikke lenger kan jobbe. Som ufør utgjør støtten fra NAV 66 prosent av inntekten du hadde – men kun opp til et tak på cirka 400 000 kroner før skatt. Hvis du blir ufør som student uten inntekt, risikerer du å ende opp nesten som en minstepensjonist.

Uføre under 26 år får noe ekstra fra NAV, men uansett ikke nok til å leve av. Inntekt fra deltidsjobber teller positivt, men er ingen erstatning for flere år med fulltidsjobb.

Generelt kan de som er unge og relativt ferske i arbeidslivet forvente høyere lønnsøkning enn resten av befolkningen. Som ufør vil fremtidige «lønnspålegg» være begrenset til indeksreguleringer av trygden.

Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Rune Bendiksen
Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Rune Bendiksen

Skaff deg et sikkerhetsnett

Jeg anbefaler alle unge å skaffe seg et økonomisk sikkerhetsnett i form av en uføreforsikring. Blir du varig ufør og ute av stand til å jobbe mer enn 50 prosent, vil en uføreforsikring gi deg en betydelig utbetaling. Den vil kunne utgjøre en stor forskjell i hverdagen, for eksempel med tanke på boligkjøp eller betaling av gjeld. En engangsutbetaling fra en uføreforsikring er også skattefri.

Kjøp mens du er ung og frisk

En annen god grunn til å skaffe seg uføreforsikring mens man er ung, er at yngre personer generelt er friskere enn eldre. Dermed er det mindre risiko for at forsikringsselskapet legger inn unntak eller øker prisen på grunn av helsesituasjonen din. 

Hvis du for eksempel har hatt psykiske plager tidligere i livet, kan forsikringsselskapet si nei til erstatning hvis de samme plagene viser seg senere i livet. Det kan de ikke gjøre hvis plagene oppstod etter at du kjøpte forsikringen og leverte helseerklæring første gang.

For foreldre kan det være smart å kjøpe barneforsikring i et selskap som har uføredekning i pakken, og som ikke krever ny helseerklæring hvis barnet vil beholde uføredekningen når barneforsikringen opphører ved fylte 26 år.

Dekket på jobben?

Mange får ulike ordninger sponset av arbeidsgiver. Det er flott, men det er smart å se litt nærmere på hva jobben tilbyr. Det er nemlig kun pensjonssparing som er pålagt arbeidsgiver. Uføredekningen er frivillig. Og ofte gjelder den bare for yrkesskader. Du får altså bare erstatning hvis du blir skadet i en ulykke på jobben, ikke hvis du blir skadet på ferie eller får psykiske problemer. 

Mange fagorganiserte får også tilbud om gode forsikringsordninger gjennom forbundet sitt. Du bør sjekke prisen på uføreforsikring i din medlemsavtale.

Sist oppdatert: