Stikkontakter

Har du mange slike hjemme?

Når du har flere elektriske apparater enn stikkontakter, kan du bruke en skjøteledning. Den kan imidlertid være en brannfelle.

En skjøteledning er en lettvint løsning når det mangler stikkontakter. Men, her gjelder det å passe på!

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det fort gjort å koble til for mange apparater i skjøteledninger med grenuttak. Det kan føre til at belastningen på skjøteledningen blir for stor. Stikkontakten som skjøteledningen er plugget inn i kan også bli overbelastet, opplyser DSB på nettsiden sikkerhverdag.no.

Vaskemaskinen skal rett i veggen

Daglig leder Runar Strand i Elsjekk AS
Runar Strand i Elsjekk AS Foto: Lie Kjeldsen

Noen apparater er ekstra strømkrevende. En gyllen regel er at apparater som trekker mer enn 1 000 watt skal ikke plugges i skjøteledningen, understreker daglig leder Runar Strand i Elsjekk AS.

– Varmeovner, vaskemaskiner og tørketromler som er plugget i skjøteledninger utgjør en spesielt stor risiko. Få heller en elektriker til å montere flere stikkontakter der du trenger dem, sier Strand.

En annen gyllen regel, gitt av DSB: Jo mer strøm et apparat bruker, dess kortere tid bør det være koblet til med skjøteledning.

Daglig leder Runar Strand i Elsjekk AS
Runar Strand i Elsjekk AS Foto: Lie Kjeldsen

Gode råd for bruk av skjøteledning

  1. Ikke belast skjøteledningen med mer enn 1 000 watt.
  2. La ikke ledningen ligge i dørsprekker eller andre steder hvor den kan bli skadet eller samle støv. Monter den heller på veggen.
  3. Ikke legg flere skjøteledninger etter hverandre.
  4. Ikke bruk ledninger ute hvis de er ment for innendørs bruk.
  5. Unngå lange kveiler med overflødig ledning.
  6. Kassér skjøteledningen hvis den blir skadet eller bærer preg av aldring (sprø, misfarget plast eller gnister fra støpsel).

Halvparten av brannene starter i det elektriske

Om lag 40 prosent av alle boligbranner har rot i det elektriske, ifølge DSB. Derfor bør du med jevne mellomrom få utført en kontroll av boligen din. En el-kontroll er spesielt aktuell hvis du er usikker på kvaliteten på det elektriske arbeidet og hvis det er lenge siden anlegget i huset ble sjekket.

– Daglig bruk fører til slitasje, som over tid kan utvikle seg til brannfeller. At alt var greit i fjor, er ingen garanti mot feil i år. Vi finner feil i om lag halvparten av boligene vi kontrollerer, opplyser Runar Strand.

Han peker på manglende jording og gammelt, defekt utstyr som gjengangere i private hjem. I tillegg kommer «kabelsalaten» av skjøteledninger på hjemmekontor, bak TV-benker og på ungdomsrom.

– En boligbrann er en enorm belastning for dem som rammes. Sammen med sunt brannvett og gode røykvarslere er en el-kontroll en god forsikring for deg og dine nærmeste.

Dette er en el-kontroll

  • En el-kontroll utføres av sertifisert kontrollør.
  • El-kontrolløren skal følge skjemaet NEK 405-2-2 – det er kun dette som er godkjent og gir rabatt hos forsikringsselskapene.
  • Jobben innebærer en grundig sjekk av det elektriske anlegget og tilhørende sikringsskap. Røykvarslere og brannslokkingsapparat blir kontrollert, og i tillegg får du gode råd om hvordan du bruker elektrisk utstyr på en trygg måte.
  • Etter kontrollen får du en tilstandsrapport som forteller hva som er i orden og hva som eventuelt må rettes på.

Les mer om bolig- og innboforsikring

Sist oppdatert: